Сутність і класифікація педагогічних умов формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників

Веретенко, Тетяна Григорівна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Сутність і класифікація педагогічних умов формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка (1). с. 85-92. ISSN 2311-6382

Це остання версія цього елемента.

[img]
Перегляд
Текст
Veretenko_Lekholetova_Ternopil_(1)2017.pdf

Download (324kB) | Перегляд

Анотація

Уточнено сутність ключових понять за темою дослідження. Встановлено місце здоров’язберігальної компетентності у професійній діяльності майбутніх соціальних педагогів і працівників. Підвищення рівня здоров’язберігальної компетентності студентів розглянуто як одне із пріоритетних завдань професійної підготовки у вищих навчальних закладах (ВНЗ). На основі теоретичних положень проаналізованих досліджень визначено організаційно-педагогічні, психолого-педагогічні і методичні умови формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників під час їх професійної підготовки. Обґрунтовано, що врахування зазначених груп педагогічних умов у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів і працівників підвищить рівень їх здоров’язберігальної компетентності, а саме: прийняття студентами ролі здоров’язберігальної компетентності у досягненні професійної мети; встановлення взаємозв’язків між вивченням навчальних предметів здоров’язберігального спрямування з фаховою діяльністю; усвідомлення необхідності дотримання основних правил здоров’язберігання; здійснення самооцінки, самоаналізу щодо рівня власної здоров’язберігальної компетентності.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: здоров’язберігальна компетентність; соціальний педагог; соціальний працівник; педагогічні умови;
Типологія: Статті у наукометричних базах > Index Copernicus
Статті у наукометричних базах > РИНЦ
Статті у журналах > Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН)
Підрозділи: Інститути > Інститут людини > Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Факультети > Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту > Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
Користувач, що депонує: Марина Миколаївна Лехолетова (Шеремета)
Дата внесення: 08 Черв 2017 10:10
Останні зміни: 08 Черв 2017 10:10
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19735

Доступні Версії цього елемента

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу