Міфологізм поезії вісімдесятників

Борисюк, Ірина Василівна (2012) Міфологізм поезії вісімдесятників Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

[img] Архів
I_Borysiuk_MPV_GI.zip

Download (27MB)

Анотація

В навчальному посібнику розглянуто проблему трансформації міфу й ритуалу в поетичному тексті на матеріалі української лірики вісімдесятників. Засвоєння міфу українською лірикою вісімдесятників відбувається не на рівні запозичення тем, сюжетів чи образів, не шляхом стилізації, а як творення тексту за законами міфу, дотичного до глибинних джерел національної пам’яті. Міфологізм цієї поезії має парадигмальний характер, оскільки виявляється на рівні структур, а не імен. Реактуалізація міфу в поезії вісімдесятників має закономірний характер, оскільки мовлення про позачасове передбачало мовчання про сьогоденне. Вісімдесятники відмежовуються від ідеологічної полеміки, позбавляють слово риторичної гостроти, проте повертають йому питомість сакрального жесту. Відтак міф стає не набором упізнаваних мотивів, а реальністю сакрального слова. Поезія виходить на інший рівень, починає функціонувати як міф, відновлюючи магічну природу мови. Ритуально наелектризоване слово в буквальному сенсі творить світ, стає першовпорядником світу, який складається з необхідних і життєво важливих речей — землі, води, повітря, любові й смерті. Вісімдесятники творять словом свій світ, оскільки в тому, що є, неможливо жити. Ритуальність цієї поезії виявляється й у забобонному небажанні говорити про минуще, сьогоденне; тільки те, що справді має сенс, отримує закріплення в слові. Не випадковою є орієнтація на міфо-ритуальні матриці життєвого циклу. Достеменністю історичної традиції в поезії вісімдесятників вивіряється особистісне світовідчування, а неповторність власного досвіду впосаджується у позачасові моделі народної обрядовості, найбільш універсальними серед яких є елементи міфо-ритуального сценарію життя людини — народження, ініціація, шлюб і смерть. Відтак одночасно актуалізуються міфо-ритуальні моделі й посилюються екзистенційні мотиви. Абсолютна більшість оприсутнених у ліриці цих поетів міфо-ритуальних структур безпосередньо стосуються “малого кола буття” — життя людини, яке неухильно прямує від народження до смерті, життя, вписаного в загальний, родовий колообіг життів і смертей. Міфо-ритуальні матриці життєвого циклу акумулюють у собі досвід переживання й долання межових екзистенційних ситуацій. Саме міфо-ритуальний код людського життя є тим стрижнем, навколо якого групуються актуалізовані в ліриці поетів-вісімдесятників традиційні символи й архаїчні міфологеми. Матеріал у розділах підручника структуровано у відповідності з цим принципом. Міфо-ритуальні моделі реалізуються в поезії вісімдесятників як на загальному філософському, так і на рівні окремих символів і мотивів (домінування жіночих архетипів, моделювання простру за принципом “свій” / “чужий”, взаємодія лінійної та циклічної хронологічних моделей, наявність міфологем космічної ієрогамії, ритуального жертвоприношення, ініціального випробування).

Тип елементу : Підручник/посібник
Ключові слова: міфологізм; поезія вісімдесятників; сучасна українська лірика
Типологія: Навчальні посібники
Підручники > Вища освіта
Підрозділи: Інститути > Гуманітарний інститут > Кафедра української літератури і компаративістики
Користувач, що депонує: доцент Ірина Василівна Борисюк
Дата внесення: 13 Бер 2015 06:36
Останні зміни: 13 Бер 2015 06:36
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7711

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу