Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін (інтегрований курс)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (логопедія)».

Мартинчук, Олена Валеріївна та Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін (інтегрований курс)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (логопедія)». [Навчально-методичні матеріали]

[img]
Перегляд
Текст
O_Martynchuk_O_Taran_MVFD_IK_KOL_6_KSPKIO_IL.pdf

Download (351kB) | Перегляд

Анотація

Робоча навчальна програма з дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін (інтегрований курс)» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти на основі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідно до навчального плану для спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (логопедія)» денної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Програма визначає обсяги знань, якими повинен опанувати здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідно до вимог освітньо-професійної програми; алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін (інтегрований курс)»; необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Тип елементу : Навчально-методичні матеріали
Ключові слова: навчальна дисципліна; навчальний план; робоча навчальна програма; зміст навчальної дисципліни; базові знання; лекція; презентація лекції; мультимедійне забезпечення; ЕНК (електронний навчальний курс); семінарське заняття; практичне заняття; методика проведення лекційних занять; спеціальна психологія; логопсихологія; навчальний процес; дидактика; метод; інновація; навчання; інтерактивне навчання; метод case-study; метод „мозкової атаки”; тренінг; дискусія; перевернутий клас; бриколаж; інновації в організації навчальному закладі; компетентність; професійно важливі якості викладача; стилі педагогічної діяльності; мотивація до навчання; контроль; оцінювання; ефективність; рівні засвоєння знань; засоби підвищення ефективності навчальної діяльності;
Типологія: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Підрозділи: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
Користувач, що депонує: Лаборант Ірина Ігорівна Пурська
Дата внесення: 27 Бер 2017 12:05
Останні зміни: 27 Бер 2017 12:05
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19250

Actions (login required)

Перегляд елементу Перегляд елементу