Елементи, в яких відділ: "Інститути > Інститут мистецтв > Кафедра інструментально-виконавської майстерності" та рік: 2015

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Г | Е | З | К | Л | М | П | С | Т | Ц
Кількість елементів: 59.

Б

Беренбейн, Інеса Самійлівна (2015) Камерно-інструментальні ансамблі Валентина Костенка 1940-х років в аспекті еволюції стилю митця Українське музикознавство: наук.-метод. зб. (41). с. 255-263.

Г

Гаркуша, Людмила Іванівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Концертмейстерський клас" (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») [Навчально-методичні матеріали]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Концертмейстерський клас" (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»). [Навчально-методичні матеріали]

Гаркуша, Людмила Іванівна та Економова, Ольга Серафимівна (2015) Формування інструментально-виконавського досвіду студентів-піаністів Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Е

Економова, Ольга Серафимівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Додатковий музичний інструмент» [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Додатковий музичний інструмент» (І курс) [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Додатковий музичний інструмент» [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (для студентів освітнього рівня «спеціаліст».) [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (на базі повної загальної середньої освіти) [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня (на базі ОР «Молодший спеціаліст»). [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент. Фортепіано» [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (І курс) [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна та Корзун, Валентина Володимирівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Основний музичний інструмент. Фортепіано" [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна та Корзун, Валентина Володимирівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» [Навчально-методичні матеріали]

З

Зінська, Тетяна Володимирівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія вокального мистецтва" [Навчально-методичні матеріали]

Зінська, Тетяна Володимирівна (2015) Особливості функціонування закладів початкової музичної освіти в Україні на початку ХХІ століття Культура і Сучасність. с. 119-125. ISSN 2226-0285

К

Касьянов Валентин Васильович (2015) Музичний інструментальний твір "Клавір для саксафона з оркестром "Suite In Swing" 1744913572.

Куришев, Євген Володимирович (2015) Київський міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця: європейський цивілізаційний вимір Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. с. 40-47.

Куришев, Євген Володимирович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Музичний інструмент» [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент» [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Інструментально-педагогічний практикум» [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Практикум за кваліфікацією «Викладач музичного інструменту» [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» [Навчально-методичні матеріали]

Л

Лабінцева, Лариса Павлінвна та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2015) Формування досвіду виконавської діяльності учителів музичного мистецтва Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2(11)). с. 175-185. ISSN 2312-5829

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2015) Основні характеристики професійних якостей учителя-менеджера музичного мистецтва Духовність особистості в системі мистецької освіти. с. 58-65.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2015) Робоча програма "Виробнича професійна практика зі спеціалізації" [Навчально-методичні матеріали]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2015) Робоча програма з професійної педагогічної практики (безперервної) [Навчально-методичні матеріали]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна та Лабінцева, Лариса Павлінвна (2015) Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (139). с. 83-87. ISSN 978-966-7406-57-8

М

Малахова, Маргарита Олександрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Оркестровий клас» [Навчально-методичні матеріали]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Оркестровий клас» (1 курс) [Навчально-методичні матеріали]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Оркестровий клас» [Навчально-методичні матеріали]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Оркестровий клас» (для студентів другого (магістерського) освітнього рівня) [Навчально-методичні матеріали]

Мастерських, Олександр Миколайович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Відео-інформаційні технології» [Навчально-методичні матеріали]

П

Плохотнюк, Олександр Сергійович та Подольчук, Володимир Васильович (2015) Основи виконавської техніки трубача ТОВ "Наш формат", Київ, вул. Фрунзе, 86.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) Робоча навчальна програма спецкурсу «Основи професійної діяльності керівника музично-інструментального колективу» [Навчально-методичні матеріали]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) Особистість керівника учнівського музично-інструментального колективу в педагогічній теорії і практиці Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1 (9)). с. 179-191. ISSN 2312-5829

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Концертмейстерський клас» [Навчально-методичні матеріали]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання дисциплін кваліфікації у вищій школі (викладання музичного інструмента)» [Навчально-методичні матеріали]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика навчання гри на музичному інструменті» [Навчально-методичні матеріали]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика роботи з вокальним ансамблем» [Навчально-методичні матеріали]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання сольного співу» [Навчально-методичні матеріали]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) Формуваня фахових компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з музично-інструментальних дисциплін Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 18 (23). ISSN КВ 8820

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) Структура і зміст професійних компетентностей учителя музичного мистецтва Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (24). с. 84-87. ISSN 978-966-7548-60-5

Полянский, Вячеслав Анварович (2015) Герцог джазу Музика (1-2). с. 8-11.

С

Салан, Катерина Олександрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасні музично-інформаційні технології" [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи звукорежисури" [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи режисури та монтажу відеокліпів" [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "ІКТ в галузі музичного мистецтва" [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент. Домра. Гітара» [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент. Домра. Гітара» [Навчально-методичні матеріали]

Свириденко, Наталія Сергіївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Клавішні інструменти і клавірне виконавство» [Навчально-методичні матеріали]

Свириденко, Наталія Сергіївна (2015) Відродження старовинної музики у Молдові другої половини ХХ століття як загальноєвропейський напрямок Художественное образование: историческое наследие и вызовы современности Международная конференция, посвященная 75-летию Кишиневской государственной консерватории, заложившей основы художественного образования в Республике Молдова 25-26 ноября 2015 г. Тез. с. 78-79. ISSN 978-9975-52-196-3

Свириденко, Наталія Сергіївна (2015) Антон Рубінштейн і Україна (Історія одного рояля) Studiul artelor si culturologie: istorie, teorie, practica / Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice ; col. red.: Victoria Melnic (red.-şef ) [et al.]. – Chişinău : Grafema Libris (4(27)). с. 5-9. ISSN 2345-1408

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент. Баян. Акордеон» (І курс) [Навчально-методичні матеріали]

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент. Баян. Акордеон» [Навчально-методичні матеріали]

Т

Тітович, Валерій Іванович (2015) Особливості голосоведення в клавірних творах Й.С.Баха Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. (17(22)). с. 193-197.

Тітович, Валерій Іванович та Лисіна, Н.І. (2015) Витоки англійської клавірної школи Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. (17(22)). с. 187-193.

Ц

Цимбал, Сергій Вікторович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Музично-інформаційні технології" [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи комп’ютерного аранжування та звукозапису» [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Mon Feb 18 02:41:26 2019 EET.