Елементи, в яких відділ: "Інститути > Інститут філології > Кафедра світової літератури" та рік: 2016

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: А | В | Г | Д | К | С | Ш
Кількість елементів: 35.

А

Анісімова, Людмила Вікторівна (2016) Поняття "авторської інтенції" в літературній теорії Е.Д.Гірша ІІ Таврійські філологічні читання. с. 29-32. ISSN 978-966-916-115-4

Анісімова, Людмила Вікторівна (2016) Робоча навчальна програма "Історія зарубіжної літератури" для студентів спеціальності 6.030303 Видавнича справа та редагування, за напрямом підготовки 0303 Журналістика та інформація 2016 року. – 46 с. [Навчально-методичні матеріали]

В

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Координата "національна ідентичність" у сучасній українській публіцистиці: дискурсивні кластери Władza sądzenia: Identities, Media and Literature in Ukraine and about Ukraine: Contemporary Situation and Historical Dimension / pod redakcją Nadii Trach. – №8, 2016.– S. 125-135 (8). с. 125-135. ISSN 2300-1690

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Сценарій протистояння в публіцистичних текстах: літературно-художній кластер Синопсис : текст, контекст, медіа : Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка. – № 1 (13), 2016. (1 (13)). ISSN 2311-259X

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Робоча програма Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська) галузь знань 0203 " Гуманітарні науки " [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Робоча програма _Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія ((українська мова та література)галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Робоча програма _Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки _6.020303 Філологія. Переклад. галузь знань __0203 " Гуманітарні науки " 2016 року [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Міфосценарій сестровбивства як одна з текстових варіацій мегасценарію кінця (на матеріалі сучасної української літератури) Вечны рух жыцця і заканамернасці творчых пошукаў літаратуры : мат. рэсп. навукова-практ. канферэнцыі (да 90-годдзя з дня нараджэння І.Я. Навуменкі), Мінск, 26-27 лютага 2015 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. с. 339-344. ISSN 978-985-552-416-9

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Г

Гальчук, Оксана Василівна (2016) Критична рефлексія української античності: етапи і тенденції Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (62). с. 79-82. ISSN 966-7631-70-2

Гальчук, Оксана Василівна (2016) Робоча програма курсу "Актуальні питання порівняльного літературознавства" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Д

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2016) Функції нехудожніх компонентів у прозі французького модернізму (на матеріалі творів А. Жіда) Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (8). с. 15-19. ISSN 2311-2433

К

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для ФУб-2016 [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Свобода vs рабство: постколоніальна інтерпретація ідейно-естетичної полеміки А.Міцкевича з О.Пушкіним Manuscript. Класична спадщина і сучасний літературний процес (3). с. 13-21. ISSN 966–7486–15–Х

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) "Пісня єднання": спроба прогнозу Культура і життя (29). с. 10-11. ISSN 60969

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Зарубіжна література ХХ-ХХІ століть" [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Європейське мовне законодавство і чинний механізм реалізації статусу української мови як державної Питання мови, справа буття нації. Матеріали науково-практичної конференції. Чернігів, 21 лютого 2016 р.. с. 83-86. ISSN 978-617-640-286-2

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) І Міжнародна інтелектуальна гра зі світової літератури "Sunflower" Зарубіжна література в навчальних закладах (10). с. 6-7. ISSN 90230

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Адам Міцкевич і Віктор Гюго VS Олександр Пушкін і Микола І, або Сучасний погляд на розв’язку однієї «дружби-ворожнечі» Всесвіт (9-10). с. 254-257. ISSN 0320-8370

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Тестовий зошит для абітурієнтів, учасників І Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower" [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Антична література : підручник для студентів Київський університете імені Бориса Грінченка, Київ.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Зарубіжна література епохи Просвітництва УАВЗЛ, Київ. ISBN 966-7701-17-4

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) «Сини вічності і слави»: мотив “exegi monumentum” у творчості В. Шекспіра та його наступників Ренесансні студії (25-26). с. 188-201. ISSN 2225-479X

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) "Пісня єднання": спроба прогнозу Слово і час (10). с. 99-101. ISSN 0236-1477

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для ФПб 2016 [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для ФІНб-2016 [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Поглиблене вивчення літератури
 і тести поглибленого рівня: освіта для еліти?.. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Випуск 140. – 2016. – С . 233-238 (140). с. 233-238. ISSN 2518-7465

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Зарубіжна література ХХ-ХХІ століття" для 5 курсу (магістратура) [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія світової літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття в компаративному аспекті" для 6 курсу (магістратура) [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання українства (Підвищення якості літературної освіти та інтелектуальні змагання "Sunflower") In: Всеукраїнський круглий стіл Міністерства освіти і науки України "Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання українства", 12.12.2016, Київ, Музей Михайла Булгакова (Андріївський узвіз, 13).

Ковбасенко, Юрій Іванович та Ковбасенко, Людмила Василівна (2016) Уславлений дует китайської поезії Всесвітня література в сучасній школі (12). с. 9-13. ISSN 17885

Ковбасенко, Юрій Іванович та Ковбасенко, Людмила Василівна (2016) Зарубіжна література: підручник до 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів Видавництво "Літера ЛТД", Київ. ISBN 978-966-178-673-7

С

Санжарова, Галина Федорівна (2016) Вплив реалій часу на літературну творчість, суспільну позицію і історичний дискурс Христини Пізанської II Таврійські філологічні читання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 50-53. ISSN 978-966-916-115-4

Ш

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2016) Рецепти від Умберто Еко. Дещо про написання постмодерністських детективів Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (8). с. 119-123.

Цей список був створений у Wed Dec 12 16:17:10 2018 EET.