Спеціальний інструмент Домра. Гітара

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Спеціальний інструмент Домра. Гітара [Teaching Resource]

[thumbnail of L_Sakharova_IDH_IM_KIVM.pdf]
Preview
Text
L_Sakharova_IDH_IM_KIVM.pdf

Download (878kB) | Preview

Abstract

Робоча програма з навчальної дисципліни «Спеціальний інструмент. Домра. Гітара» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено на основі освітньої програми підготовки бакалаврів з галузі знань 02« Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» -інструментальне виконавство(на базі повної загальної середньої освіти) для студентів 2017 року вступу. Програма розрахована на студентів музичних спеціальностей вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. Її укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У програмі визначено обсяг знань і вмінь, які повинен опанувати бакалавр музичного мистецтва в інструментальному класі. Мета навчального курсу – формування інструментально-виконавської компетентності та розвиток творчого потенціалу студента у процесі засвоєння навчального репертуару для домри, гітари; підготовка студента до інструментально-виконавської діяльності. Завдання навчального курсу «Спеціальний інструмент. Домра. Гітара»: 1. Формування інструментально-виконавських умінь студентів у процесі засвоєння гам, вправ, етюдів, музичних творів різних форм і жанрів. 2. Накопичення музичного репертуару для проведення різних форм навчальної та позакласної діяльності у шкільних та культурно-освітніх установах. 3. Створення професійної основи для подальшої самостійної роботи засобами вільного володіння музичним інструментом. 4. Формування майбутнього фахівця як особистості – виховання інтересу до педагогічної діяльності і навичок самостійної роботи, виховання загальної музичної культури та працездатності, розвиток музично- аналітичного мислення. 5. Формування індивідуального виконавського стилю. 6. Засвоєння навичок сценічної культури. Міждисциплінарний взаємозв’язок. Засвоєння навчального курсу «Спеціальний інструмент. Домра. Гітара» передбачає інтеграцію знань, умінь і навичок з таких дисциплін: додатковий музичний інструмент; оркестровий клас; сольфеджіо; історія музики. У процесі вивчення дисципліни «Спеціальний інструмент. Домра. Гітара» студент має опанувати такі фахові та загальні компетентності: -інструментально-виконавська (вільне володіння музичним інструментом (домрою/гітарою) та здатність його використовувати у навчальній і концертно-виконавській діяльності; володіння навичками читання нот з аркуша, транспонування, добору музики на слух; володіння методами навчання гри на музичних інструментах; здатність організувати інструментальне музикування школярів на уроках музичного мистецтва та в позанавчальний час); -світоглядна (наявність ціннісно-орієнтаційної позиції; загальнокультурна ерудиція, світогляд; розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії; збереження національних духовних традицій); - інформаційна (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань; здатність до ефективного використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, які містять текстовий, аудіо- і відеоматеріал у соціальній та професійній діяльності); - самоосвітня (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію у фаховій діяльності; прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху). НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Робота творчої лабораторії полягає у формуванні музично-виконавської культури студентів, яка є процесом самовдосконалення особистісних і професійних якостей майбутніх виконавців, який забезпечується інтенсивною інтерпретаторською діяльністю шляхом творчої самостійності, виконавчих здібностей, накопичення знань, умінь, навичок, ціннісних уявлень про музичне мистецтво. Основні концепції, які увійшли у роботу лабораторії це з’єднання завдання сприйняття звукового матеріалу і пошуку передачі його слухачу, тому що музичне виконавство об’єднує сприйняття музичної форми, ідейно-образної інтерпретації та реалізації синтезу авторської і виконавської думки. Тому у творчій лабораторії викладачі повинні постійно розкривати творчу індивідуальність студента через: - Переконливу індивідуальну трактовку музичного твору, найбільш адекватну композиторському задуму ( у змістовності виконання, розумінні структури твору). - Удосконалення виконавської майстерності ( технічна досконалість, тембро-динамічна характеристика, фразування, темпо-ритмічні будування кожної фрази і всього твору взагалі.) Робота викладачів в творчій лабораторії приводить до висновку, що створення оригінальної художньої інтерпретації навряд чи можливо, коли в процесі роботи над музичним твором і в процесі його виконання не виникає високохудожньої естетичної оцінки (емоційний захват, захоплення та задоволення від виконання композиторського тексту). Засобами педагогічного впливу на студентів можуть бути певні педагогічні засоби, творчі завдання, відповідні методи: - аналітичні методи 9аналіз художнього змісту твору, його виховних можливостей, суттєвих виконавських труднощів; порівняння інтонацій, фраз. Інтерпретацій тощо); - методи розвитку музичного слуху (робота над музичним твором без інструмента, читання з листа і транспонування); - творчо-пошукові (ескізне вивчення твору, розробка власних завдань); - методи контролю та самооцінки (прослуховування, участь у різних формах публічної виконавської діяльності). Завдання роботи творчої лабораторії: - Розвиток виконавських навичок, артистизму та сценічної волі. - Виховання естетичних смаків. Почуття стилю та ціннісних орієнтацій студентів. - Формувавння індивідуального виконавського стилю студентів. - Стимулювання у студентів творчої ініціативи в процесі освоєння творів і концертного виконавства. - Розвиток творчих здібностей студентів.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Спеціальний інструмент Домра. Гітара
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет музичного мистецтва і хореографії > Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Depositing User: викладач Лідія Олександрівна Сахарова
Date Deposited: 26 Dec 2017 08:02
Last Modified: 26 Dec 2017 08:02
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22290

Actions (login required)

View Item View Item