Робоча програма «Науковий семінар: Науковий спецкурс (Міфопоетика)» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 2017. – 22 с

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча програма «Науковий семінар: Науковий спецкурс (Міфопоетика)» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 2017. – 22 с [Teaching Resource]

[thumbnail of RNP_Miphopoetyka_aspiranty_Vyshnytska_2018.PDF]
Preview
Text
RNP_Miphopoetyka_aspiranty_Vyshnytska_2018.PDF - Published Version

Download (2MB) | Preview

Abstract

Робоча навчальна програма «Науковий семінар: Науковий спецкурс (Міфопоетика)» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою світової літератури на основі освітньо-професійної програми підготовки докторів філософії відповідно до навчального плану для спеціальностІ «Філологія». Програму розроблено з урахуванням рекомендацій щодо Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №261 від 23 березня 2016 р., Статуту Університету, а також інших чинних нормативно-правових актів, що визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати аспірант відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень слухачів курсу. Метою Наукового семінару: Наукового спецкурсу (Міфопоетика) є формування цілісного уявлення про міфопоетику як сферу поетики і дослідницький метод, про механізми взаємодії міфу і літератури, наукове осмислення основних явищ і тенденцій, понять міфопоетики у світовому і національному контексті. Серед провідних завдань, підпорядкованих меті, назвемо такі: - розкрити інтердисциплінарний характер літературознавчої методології, пов’язаної з дослідженням міфу; - окреслити і критично осмислити проблемні питання міфопоетики; - прослідкувати змістові та формальні параметри сучасних літературних міфоконструктів, зосередившись на їх архетипній основі та міфологемних репрезентантах; - описати корпус міфологем-репрезентантів із виокремленням їх фоново-культурологічної, етнічної та індивідуально-авторської іпостасей у художніх текстах новітньої доби; - дослідити індивідуально-авторські реалізації міфів і міфологічних сценаріїв зокрема, встановивши корелятивні зв’язки між прецедентними текстами та неоміфологічними ідіостильовими моделями; - з’ясувати основні текстові стратегії реміфологізації, деміфологізації, десакралізації як прояви неоміфологізму в сучасному публіцистичному дискурсі. Міжпредметні зв’язки. Цей курс тісно пов’язаний із такими дисциплінами, як «Стратегії наукових досліджень», «Науковий спецсемінар (Студії з літературознавчої стилістики)», «Науковий спецсемінар (Тенденції сучасної української літератури)», «Науковий спецкурс (Літературна генерика, генологія, інтерсеміотика)». Чинна програма розрахована на викладання курсу у другому семестрі другого року навчання аспірантів спеціальності «Філологія» (спеціалізація «Українська література»). Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 120 год., із них 56 контактних годин: 28 год. – лекційних, 28 год. – практичні заняття, 64 год. – самостійна робота.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: міфопоетика; міф; міфологема; текст; художній образ
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Програми
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет української філології, культури і мистецтва > Кафедра світової літератури
Depositing User: доцент Юлія Василівна Вишницька
Date Deposited: 28 Mar 2018 05:48
Last Modified: 28 Mar 2018 05:48
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23569

Actions (login required)

View Item View Item