Items where Subject is "Програми"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ц | Ш
Number of items at this level: 53.

А

Авєльцева, Т.П. and Бойчук, Н.І. and Грінчук, Н.М. and Гулевська-Черниш, А.В. and Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Зимівець, Наталія Володимирівна and Калініна, А.В. and Лях, Тетяна Леонідівна and Молочний, В.В. and Москвіна, Н.О. and Петрович, В.С. and Руда, О.В. and Румак, О.М. and Терницька, С.В. and Шелмакова, А.М. and Цюман, Тетяна Петрівна and Вайнола, Ренате Хейкієвна (2012) Personal dignity. Safety of life. Citizenship: The program of educational work with students on combating trafficking in human beings [Teaching Resource]

Б

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2012) Fundamentals of stage and screen art method of learning. Description of the course Збірник навчальних програм. pp. 160-179.

Братко, Марія Василівна and Назаренко, Тетяна Геннадіївна and Топузов, Олег Михайлович (2019) Політична географія світу. Програма навчального курсу за вибором для профільного рівня навчання в ліцеї [Teaching Resource]

Бровко, Олена Олександрівна (2016) Програма практичної підготовки (виробнича / професійна асистентська) [Teaching Resource]

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна and Калитюк, Лілія Петрівна (2018) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації (англійська мова) для студентів cпеціальності: 035 Філологія, спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно). Освітня програма: (іспанська, італійська). Освітній рівень: другий (магістерський). [Teaching Resource]

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна and Калитюк, Лілія Петрівна and Лагутіна, Анастасія Костянтинівна (2017) Curriculum, complex examination on specialization (English language) for branch of study: 6.020303 Philology (Ukrainian language and literature), academic level: first (bachelor) [Teaching Resource]

Білецька, Вікторія Вікторівна (2022) Variable module "Aerobics". Physical education at school: curriculum for general secondary education institutions, grades 6-9 [Teaching Resource]

В

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча програма «Науковий семінар: Науковий спецкурс (Міфопоетика)» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 2017. – 22 с [Teaching Resource]

Г

Гончаренко, Алла Миколаївна and Дятленко, Наталія Михайлівна (2014) Path: comprehensive alternative education program for pre-school institutions, working on Waldorf education ТОВ "НВП "Інтерсервіс", Київ, Україна. ISBN 978-617-696-266-3

Гриневич, Лілія Михайлівна and Бриндза, Вікторія and Дементієвська, Ніна and Елькін, Олександр and Клепко, Сергій and Ляшенко, Олександр and Малахова, Олена and Полянський, Павло and Прокопчук, Надія and Старагіна, Ірина and Товкало, Мирослава and Хобзей, Павло and Шиян, Роман (2016) Нова українська школа: основи стандарту освіти Версія 1.0 [Teaching Resource]

Гриневич, Лілія Михайлівна and Елькін, Олександр and Калашнікова, Світлана and Коберник, Іванна and Ковтунець, Володимир and Макаренко, Оксана and Малахова, Олена and Нанаєва, Тетяна and Усатенко, Галина and Хобзей, Павло and Шиян, Роман (2016) Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи [Teaching Resource]

Грищук, Юлія Володимирівна and Сисоєва, Світлана Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія порівняльних досліджень у сфері освіти» для здобувачів вищої освіти (ступінь «Доктор філософії») [Teaching Resource]

Гунька, Анна Миколаївна (2017) Програма комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації «Образотворче мистецтво» [Teaching Resource]

Д

Дем'яненко, Світлана Іванівна and Дорофеєва, Н.І. and Касьянова, С.П. (2010) Світова література [Teaching Resource]

Ж

Жуковський, Василь Миколайович and Огірко, О. В. and Влад, М. В. and Головін, С. Л. and Голянчук, Р. М. and Євдотюк, А. В. and Ковальчук, Наталія Дмитрівна and Макогнюк, С. В. and Матласевич, О. В. and Ніколюк, Н. Б. and Сіданіч, І. Л. and Смирнов, А. І. and Стефанюк, С. К. and Филипчук, С. В. and Шаправський, С. А. (2014) Study program for teachers preparation of courses of the spiritual-moral orientation in system of the Ukrainian postgraduate pedagogical education (on the grounds of Christian doctrine) [Teaching Resource]

З

Зубченко, Олена Сергіївна and Буніятова, Ізабелла Рафаїловна (2017) The program of complex examination in specialization (English) for students in the area of study 8.02030302 Philology. Language and Literature (foreign). Educational level: second (master) [Teaching Resource]

Зубченко, Олена Сергіївна and Лагутіна, Анастасія Костянтинівна and Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна (2017) The program of complex examination in specialization (English) for students in the area of study 6.020303 Philology. Language and Literature (German), 6.020303 Philology. Language and Literature (Italian), 6.020303 Philology. Language and Literature (Spanish), 6.020303 Philology. Language and Literature (French), 6.020303 Philology. Language and Literature (Japanese), 6.020303 Philology. Language and literature (Chinese) Educational level: first (bachelor) [Teaching Resource]

К

Ковбасенко, Юрій Іванович (2009) Foreign Literature. 10-12 classes: Software profile education of secondary schools: natural and mathematical and technological areas (certificate MESU) [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2009) Foreign Literature. 10-12 classes. Academic level: Software profile education of secondary schools: social and humanitarian, artistic, aesthetic and philological areas (sertificate MES) [Teaching Resource]

Козак, Людмила Василівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Коваленко, Олена Володимирівна and Федорова, Світлана Олександрівна (2022) Освітньо-професійна програма 012.00.01 Дошкільна освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2016) Програма кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації "Викладання методики музичного виховання" [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна and Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Програма комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики музичного виховання [Teaching Resource]

Кравчук, Лариса Володимирівна and Араджионі, Маргарита Анатоліївна and Воробець, Галина Зиновіївна and Унгурян, Ірина and Чернишова, Яна Олександрівна (2021) Neighborhood culture: I explore the world. Integrated course for 1-2 grades. Collection of programs and guidelines ТОВ "Прометей", Київ. ISBN 978-617-7502-05-9

Кузьменко, Галина Василівна (2013) Державна програма з образотворчого мистецтва (частина 2) [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2013) Державна програма з образотворчого мистецтва (5-9 класи) (3 частина) [Teaching Resource]

Л

Левінська, Олеся Олександрівна (2022) Програма екзамену з дисципліни "Практики усного та писемного мовлення" (іспанська мова) для студентів 2 курсу денної форми навчання Інституту Філології [Teaching Resource]

Логвиненко, Ганна Павлівна (2016) [Teaching Resource]

Ломачинская, Ирина Николаевна (2017) The program of the entrance exam in postgraduate study in the specialty "Religious Studies" [Teaching Resource]

Ломачинская, Ирина Николаевна (2017) The program of the additional entrance examination for postgraduate study in the specialty "Religious Studies" [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Круглик, Оксана Петрівна and Губар, Світлана Юріївна and Скуйбіда, Катерина Юліївна and Хіміч, Світлана Станіславівна and Долинна, Ірина Петрівна and Біла, Алла Олександрівна and Марченко, Оксана Володимирівна (2019) Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку (глухі, зі зниженим слухом, з кохлеарними імплантами) [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Program comprehensive examination of specialization "Directing music-educational school activities" [Teaching Resource]

М

Медвідь, Тетяна Анатоліївна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології, методики роботи з хореографічним колективом, методики викладання мистецтва хореографії, теорії і методики роботи з дитячим хореографічним колективом [Teaching Resource]

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Traveling WORLD OF ENGLISH [Teaching Resource]

Морзе, Наталія Вікторівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Бушма, Олександр Володимирович (2020) Освітньо-професійна програма «Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі» [Teaching Resource]

Мручковська, Ельвіра and Пахом'юк, Ніна and Кочерга, Олександр Васильович and Косьмій, Олена (2017) Combating human trafficking in Ukraine: a program of special course for teachers of educational institutions of secondary education [Teaching Resource]

Н

Надтока, Геннадій Михайлович and Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 07.00.02 – Всесвітня історія [Teaching Resource]

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2012) Fine art of teaching methods. Description of the course Збірник навчальних програм. pp. 180-200.

О

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Сисоєва, Світлана Олександрівна (2014) Вступ до освітології. Навчальна програма до спеціальності 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" [Teaching Resource]

Олексюк, Ольга Миколаївна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Музика, Олена Оксентівна (2020) Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології та методики викладання у вищій школі [Teaching Resource]

П

Паламар, Світлана Павлівна and Яценко, Т.О. and Шевченко, З.О. and Братко, В.О. and Логвіненко, Н.М. (2011) Літературні курси за вибором в умовах профільного навчання. 10(11)класи, збірник програм In: Літературні курси за вибором в умовах профільного навчання. Збірник програм . Педагогічна думка, Київ, pp. 45-64. ISBN 978-966-644-183-9

Р

Романенкова, Юлія Вікторівна and Волкова, Людмила Николаевна and Кашшай, Олена Степанівна (2017) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації «Художня культура та арт-менеджмент» [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна and Гунька, Анна Миколаївна and Кравченко, Наталія Іванівна (2017) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації «Художня культура» [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна and Коновалова, Ольга Володимирівна and Гунька, Анна Миколаївна (2017) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації «Декоративне мистецтво та художні промисли» [Teaching Resource]

С

Сергієнко, Наталія Артурівна (2020) Educational and professional program 081.00.01 Law of the first (bachelor's) level of higher education [Teaching Resource]

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2018) Освітня програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету (творчий рівень) розроблена з метою сприяння розвитку дослідницької компетентності викладачів університету, їх методологічної культури, якості наукових досліджень, формування здатності до підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та формування наукової школи [Teaching Resource]

Т

Товкач, Ірина Євгеніївна and Кишинська, Алла Володимирівна (2016) Освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина». Мовлення дитини In: Освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина». НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-016-4

Ц

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) [Teaching Resource]

Ш

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2017) The program is a comprehensive examination of German and foreign literature [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2018) The program of comprehensive examination on specialization (German language) [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2018) The program of comprehensive examination on specialization (German language) [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2018) Comprehensive Exam Program in German and Foreign Literature [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна and Ільчук, Ольга Андріївна (2017) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації (німецька мова) для студентів напряму підготовки: 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)) Освітній рівень: перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна and Зайченко, Олена В`ячеславівна and Ільчук, Ольга Андріївна (2017) Програма комплексного державного кваліфікаційного екзамену з другої іноземної мови (німецької) (для магістрів денної форми навчання) [Teaching Resource]

This list was generated on Thu May 23 02:02:11 2024 EEST.