Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Фортепіано

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

[thumbnail of O_Ekonomova_L_Harkusha_ІІSI_IM_KIVM.pdf]
Preview
Text
O_Ekonomova_L_Harkusha_ІІSI_IM_KIVM.pdf

Download (494kB) | Preview

Abstract

Мета курсу полягає у формуванні індивідуальних інструментально-виконавських навичок і художньо-естетичного світогляду майбутніх висококваліфікованих виконавців на основі залучення до світової та вітчизняної скарбниці музичної культури. Основні завдання навчального курсу: 1. Формування інтересу до педагогічної діяльності і самостійної роботи у процесі інструментальної-виконавської підготовки майбутнього фахівця. 2. Створення професійної основи для подальшої самостійної роботи майбутнього вчителя музики засобами вільного володіння грою на музичному інструменті – фортепіано. 3. Оптимізація професійної підготовки вчителя музики в інтегрованій єдності музичного та педагогічного компонентів. 4. Накопичення музичного репертуару для проведення різних форм навчальної та позакласної діяльності в шкільних та культурно-освітніх установах. 5. Формування готовності вирішувати питання добору і інтерпретації дидактично-доцільних зразків національного та зарубіжного музичного мистецтва з урахуванням вікових можливостей дітей різних категорій шкільного віку. Форма роботи – практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації викладача. Засоби навчання – аудіо, відеоматеріали, навчальні посібники, нотна фортепіанна література, методичні рекомендації. Формою контролю знань та вмінь студентів є модульний контроль, залік(1семестр), екзамен (2 семестр). Завдання навчальної дисципліни - виховання ряду компетентностей студента, зокрема: інтегральна (комплексна інтеграція знань, умінь і навичок із таких фахових дисциплін: спеціальний музичний інструмент, теорія та історія музики, спрямована на розвиток особистості, здатність до творчої самореалізації у сфері музичного мистецтва); комунікативна (здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, толерантності, здатність працювати у команді, вільне володіння українською мовою, здатність до професійного спілкування іноземною мовою); самоосвітня (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу ;та самореалізацію); інформаційна (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел, необхідної для навчальної і педагогічної діяльності, здатність до ефективного використання інформаційних технологій у соціальній та професійній діяльності); Фахові: музично-теоретична (здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій, історичних та культурологічних процесів розвитку музичного мистецтва у музикознавчій, виконавській та педагогічній діяльності); музично-інформаційна і технологічна (здатність до самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет, репертуарних збірках, навчально- методичних посібниках). Спеціальні: інструментально-виконавська (здатність здійснювати виконавську діяльність на базі професійних знань та навичок гри на музичному інструменті, оркестрової та ансамблевої гри, репетиційної роботи та концертних виступів); концертно-сценічна (здатність до культурно-освітньої та концертно- виконавської діяльності в умовах публічного виступу);

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Спеціальний інструмент; Фортепіано
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет музичного мистецтва і хореографії > Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Depositing User: канд.мист. Тетяна Борисівна Каблова
Date Deposited: 11 Dec 2018 11:39
Last Modified: 11 Dec 2018 11:39
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25304

Actions (login required)

View Item View Item