Somatic education: assessment of "interoceptive awareness"

Волощенко, Юрій Миколайович (2021) Somatic education: assessment of "interoceptive awareness" Grail of Science (7). pp. 297-299. ISSN 2710-3056

[thumbnail of Y_Voloshchenko_GS_7_FZFVS.pdf] Text
Y_Voloshchenko_GS_7_FZFVS.pdf - Published Version

Download (2MB)

Abstract

Вступ. «Інтероцепція» ('Interoception') - це процес, за допомогою якого нервова система «сприймає» ('senses'), «інтерпретує» ('interprets') та «інтегрує» ('integrates') сигнали, що «походять з середини тіла» ('originating from within the body'), - стає «основною темою дослідження» ('major research topic') «психічного здоров'я» (for 'mental health') та, зокрема, «втручань «розум-тіло»» ('mind-body interventions') [3]. В роботі розглянуто останні дослідження, у яких вивчаються ефекти впливу одного з видів 'mind-body interventions' - методу Фельденкрайза (FM) - щодо «покращення інтероцептивного усвідомлення» ('improving interoceptive awareness') [4] серед пацієнтів з «хронічними болями в попереку» ('chronic low back pain,' CLBP) [1] - «поширеної патології», якою «страждають 70–85% усіх людей … в певний момент свого життя» [3]. В якості одного з «заходів первинного результату» (the 'primary outcome measure') авторами обрано «нове опитування, яке включає 32 пункти» (a 'new 32-item self-reporting survey') - 'The "Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness" Questionnaire (MAIA)' [1, 4]. Отже, вивчення методів оцінки «інтероцептивного усвідомлення» є новим перспективним напрямком розвитку «холістичних підходів» в сучасній науці, що і зумовлює актуальність даного дослідження. Мета дослідження - дослідити "MAIA-2" в контексті використання у сфері соматичного виховання. Методи дослідження: аналіз і синтез спеціальної науково-методичної літератури та мережі інтернет. Результати дослідження та їх обговорення. Wolf E. Mehling визначає «інтероцептивне усвідомлення» ('interoceptive awareness') «як свідомий рівень інтероцепції» (as 'the conscious level of interoception') з його «численними вимірами» ('multiple dimensions'), потенційно доступними «для само-звітування» (to 'self-report') [3]. Розроблена Wolf E. Mehling et al. "MAIA" - це опубліковане в листопаді 2012 р. «опитування із 8 шкал різних «станів-ознак»» ('8-scale state-trait questionnaire') зі своїми елементами для вимірювання «множинних величин інтероцепції» ('multiple dimensions of interoception') шляхом самозвітів. За словами авторів, «його численні застосування» ('its numerous applications') англійською та іншими мовами «виявили низьку надійність внутрішньої узгодженості» ('revealed low internal consistency reliability') для «двох його шкал» (for 'two of its scales'). Метою дослідження Wolf E. Mehling et al., опублікованого в журналі "PLOS-ONE" (грудень 2018 р.), є «вдосконалення «цих шкал»» ('to improve 'these scales'') та «психометрії» "MAIA" ('the psychometrics of the MAIA') шляхом «додавання трьох нових елементів» ('by adding three new items') до «кожної з двох шкал» ('to each of the two scales') та «оцінки їх у новій вибірці» ('evaluate these in a new sample') [3]. Вченими зібрано дані «в середині» більш масштабного проекту, який проходив у рамках 'the "Live Science residency programme" в 'the "Science Museum London," UK', де відвідувачами музею (N = 1090) «заповнено анкети» ('completed questionnaires') та «шість додаткових пунктів» ('the six additional items'). На основі «дослідницького факторного аналізу" ('exploratory factor analysis') «серед половини дорослих учасників» ('in one-half of the adult participants') та 'Cronbach alphas' авторами «відкинуто один і включено п'ять із шести додаткових пунктів» у 'a "Version 2 of the MAIA" ('discarded one and included five of the six additional items') та проведено «підтверджуючий факторний аналіз» ('confirmatory factor analysis') серед «іншої половини учасників» ('in the other half of the participants'). Отриману Wolf E. Mehling et al. 8-факторну модель "MAIA-2" з 37 пунктами ('the 8-factor model of the resulting 37-item MAIA-2') підтверджено відповідними «показниками придатності» ('appropriate fit indices,' RMSEA = 0.055 [95% CI 0.052–0.058]; SRMR = 0.064) та «підвищено надійність внутрішньої узгодженості» ('improved internal consistency reliability). За словами авторів, "MAIA-2" «є суспільним надбанням» ('is public domain') і «доступним» ('available') за www.osher.ucsf.edu/maia для «досліджень інтероцепції» ('interoception research') та «оцінки клінічних втручань «розум-тіло»» ('the evaluation of clinical mind-body interventions'). Маючи на меті «розробити оновлену версію MAIA» ('to develop an updated version of the MAIA') з «покращеною внутрішньою узгодженістю для двох з восьми шкал» (with 'improved internal consistency for two of the eight MAIA scales'), Wolf E. Mehling et al. використали «оригінальну 32-позиційну MAIA1» ('the original 32-item MAIA1') та «шість додаткових нових пунктів» ('six additional new items'), по «три для кожної з двох «проблемних шкал», згаданих вище» ('three for each of the two problem scales mentioned above'). Автори отримали «нові матеріали» ('the new items') «шляхом групового обговорення» ('by a team discussion') між «тими самими експертами» ('the same experts'), які «створили оригінальні матеріали» ('created the original items'), «частково витягуючи їх із «пулу оригінальних пунктів»» ('in part drawing from the original item pool'), «зібраних у фокус-групах» ('collected with focus groups') [2]. По-перше, для шкали «Не Відволікання» новими елементами є: (1) «Я намагаюся ігнорувати біль» (R); (2) «Я відштовхую почуття дискомфорту, зосереджуючись на чомусь іншому» (R); (3) «Коли я відчуваю неприємні тілесні відчуття, я займаю себе чимось іншим, тож мені не треба їх відчувати» (R). "R" - «вказує на зворотну оцінку» ('indicates reverse scoring'), щоб «вищі значення" ('higher values') «йшли разом з більш сильними навичками «інтероцепції»» ('go along with stronger interoceptive skills'). По-друге, для шкали «Не Турбування» новими є: (1) «Коли я відчуваю неприємні тілесні відчуття тіла, я просто відпускаю це»; (2) «Я можу зберігати спокій і не хвилюватися, коли відчуваю дискомфорт або біль»; і (3) «Коли я відчуваю дискомфорт або біль, я не можу про це не думати» (R) [3]. На думку авторів «відволікання» ('distraction') та «занепокоєння» ('worrying') є «істотними» ('essential'), але «зворотними вимірами інтероцептивного усвідомлення» ('inverse dimensions of interoceptive awareness'), так що «високі оцінки» ('high scores') йдуть разом із «низьким інтелектуальним усвідомленням» ('low interoceptive awareness'). Згодом Wolf E. Mehling et al. довелося «створити правила оцінки» ('to create scoring rules'), які «змінили більшість пунктів» ('reversed most of the items') і «позначили шкали» ('labeled the scales') як «Не Відволікання» ('Not-Distracting') та «Не Турбування» ('Not-Worrying') [3]. Висновки. На даний момент 'the "Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness" Version 2 (MAIA-2) (2018)' перекладено українською мовою з заголовком «Багатовимірне Оцінювання Інтероцептивного Усвідомлення Версія 2 (MAIAUKR-2) (2021)». Зараз "Ukrainian Version" очікує розміщення на офіційному сайті Каліфорнійського університету ('University of California San Francisco') - https://osher.ucsf.edu/maia/. В подальшому планується провести 'a validation study' в Київському університеті ім. Бориса Грінченка і вже отримано пропозицію розмістити 'link' про це на вищезгаданому сайті.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: interoceptive awareness; somatic education; somatic movement; somatic movement education; somatic movement therapy
Subjects: Статті у наукометричних базах > Index Copernicus
Наукові конференції > Міжнародні
Divisions: Факультети > Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту > Кафедра спорту та фітнесу
Depositing User: Юрій Миколайович Волощенко
Date Deposited: 27 Aug 2021 14:10
Last Modified: 27 Aug 2021 14:10
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37029

Actions (login required)

View Item View Item