Професійна готовність майбутнього соціального працівника до роботи із засудженими в місцях позбавлення волі

Суліцький, Вадим Володимирович (2022) Професійна готовність майбутнього соціального працівника до роботи із засудженими в місцях позбавлення волі The IV International Scientific and Practical Conference «Science, practice and theory». pp. 393-399. ISSN 978-1-68564-507-6

[thumbnail of V_Sulitskyi_IL_SPSR.pdf] Text
V_Sulitskyi_IL_SPSR.pdf

Download (390kB)
Official URL: https://isg-konf.com

Abstract

Система соціальної роботи як діяльність щодо допомоги людині, сім’ї, групі осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом надання матеріально-фінансової, морально-правової підтримки, консультування й обслуговування, демонструє реальні можливості суспільства та держави щодо соціального захисту та соціального забезпечення людини. Кожна професія має як спільні цінності з іншими професіями, так і специфічними, що притаманні лише їй. Особливості професійних цінностей обумовлені роллю та статусом професії у житті суспільства та конкретної людини. Будь-яка діяльність, у тому числі, певна професійна підготовка має цільове призначення. Традиційно мета підготовки спеціалістів визначається кваліфікаційними характеристиками, в яких вимоги до професійних якостей носять досить узагальнений характер і мають певну структуру, що включає інваріантні аспекти підготовки: знання, уміння, розвиток певних здібностей, якостей. В українській науці можна виділити два підходи до професійної підготовки студентів. В основу першого покладений діяльнісний підхід з урахуванням орієнтації майбутніх соціальних працівників на багатоаспектність соціальної роботи, різноманітність проблем і потреб вразливих груп клієнтів (В. Андрущенко, Л. Дудар, А. Бойко, А. Каплан, А. Капська, В. Луценко, О. Шевнюк). Другий підхід базується на твердженні про готовність до виконання професійної діяльності, формування різних її видів (мотиваційної, змістової, операційної) у майбутніх спеціалістів і розглядається як процес (С. Архіпова, В. Бочарова, О. Госсе, В. Гриньова, І. Курляк, В. Левічева, П. Лузан, В. Семиченко). Категорія «готовність» вживається у науковій літературі для визначення її як умови та регулятору діяльності, психологічного стану, установки, наявності у суб’єктів певних потреб, як синтезу властивостей особистості тощо. Готовність тлумачиться в залежності від специфіки структури певної професійної діяльності. Більшість авторів розкривають «готовність» через сукупність мотиваційних, пізнавальних, емоційних і вольових якостей особистості; загальний психологічний стан, який забезпечує актуалізацію можливостей; спрямованість особистості на виконання окремих дій (Р. Гаспарян, Е. Козлов, Л. Нерсерян, А. Пуні та ін.). Готовність вивчалася і як певний рівень розвитку особистості (Я. Коломинський). На думку В. Гладких та М. Емеця готовність формується під впливом установки, яка в свою чергу, створює своєрідне «налаштування» суб’єкту на майбутню діяльність [1]. У працях С. Рубінштейна готовність до діяльності визначається вже як комплекс здібностей, що включають до структури різні властивості й якості особистості, причому здібність виступає як загальна категорія відносно до цих властивостей і якостей [2]. У своїх працях з дослідження установки особистості Д. Узнадзе підкреслює, що готовність – суттєва ознака установки, яка виявляється у всіх випадках поведінкової активності суб’єкту [3]. Готовність, на думку М. Дьяченко та Л. Кандибовича, це пристосування можливостей особистості для успішних дій у даний момент, внутрішнє налаштування особистості на певну поведінку при виконанні завдань, установка на активні та цілеспрямовані дії. Таку готовність вчені називають тимчасовою. Довготривала готовність розглядається ними як система професійно важливих якостей особистості: її досвід, знання, вміння, які необхідні для успішної роботи [4; 5]. К. Дурай-Новаковська під готовністю розуміє систему інтегративних якостей, властивостей, знань, навичок особистості.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: соціальний працівник; професійна готовність; засуджені; місця позбавлення волі; робота; готовність
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Наукові конференції > Міжнародні
Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Статті у журналах > Наукові (входять до інших наукометричних баз, крім перерахованих, мають ISSN, DOI, індекс цитування)
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Depositing User: доцент Вадим Володимирович Суліцький
Date Deposited: 03 Feb 2022 09:51
Last Modified: 03 Feb 2022 09:51
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40646

Actions (login required)

View Item View Item