Робоча програма навчальної дисципліни «ІКТ у професійній діяльності»

Овчаренко, Марина Сергіївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни «ІКТ у професійній діяльності» [Teaching Resource]

[thumbnail of M_Ovcharenko_ICTPD_KSIO.pdf] Text
M_Ovcharenko_ICTPD_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета: формувати у студентів знання, уміння та навички, які необхідні майбутнім спеціалістам для впровадження ІКТ в навчання осіб з особливими освітніми потребами та власну наукову роботу. Завдання: Відповідно до освітньо-професійної програми 016.01.01 Логопедія та освітньо-професійної програми 016.00.02 Втручання при аутизмі зі спеціальності 016 Спеціальна освіта для другого (магістерського) рівня вищої освіти  формувати загальні компетентності: ЗК-3. Здатність працювати в команді. ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК-5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК-6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК-8. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК-9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). – формувати фахові компетентності: СК-2 (для здобувачів ОП «Логопедія»). Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методики логопедичного впливу і технології корекційно-розвивальної роботи з особами з особливими освітніми потребами, зокрема, з тяжкими порушеннями мовлення. СК-2 (для здобувачів ОП «Втручання при аутизмі»). Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методики і технології корекційно-розвивальної роботи з особами з особливими освітніми потребами, зокрема з особами з розладами аутистичного спектра. СК-3. Здатність здійснювати діагностико-аналітичну, корекційно-розвивальну, консультативну діяльність з урахуванням особливих освітніх потреб здобувачів. СК-6. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності, приймати рішення та продовжувати навчання та/або підвищення професійної кваліфікації відповідно до наявних потреб і запитів.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: спеціальне програмне забезпечення; навчальний процес; діти з особливими освітніми потребами; застосунки
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Викладач Марина Сергіївна Овчаренко
Date Deposited: 23 Jun 2022 13:12
Last Modified: 23 Jun 2022 13:12
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41408

Actions (login required)

View Item View Item