"Методи керування поведінкою"

Недозим, Інна Вікторівна and Ганевіч, Софі Марі (2022) "Методи керування поведінкою" [Teaching Resource]

[thumbnail of I_Nedozym_S_Hanevich_MKP_KSIO.pdf] Text
I_Nedozym_S_Hanevich_MKP_KSIO.pdf

Download (995kB)

Abstract

Мета: Сприяти формуванню у студентів компетентності щодо керування проблемною поведінкою осіб з аутизмом, що охоплює: глибоке розуміння чинників такої поведінки у контексті біхевіорального підходу, а також володіння методами запобігання їхнім небажаним проявам та навичками ефективного навчання задля збільшення їхньої участі в освітньому процесі та соціальному житті. Завдання:  формувати загальні компетентності: ЗК-8 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.  формувати фахові компетентності: СК-2 Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методики і технології корекційно-розвивальної роботи з особами з особливими освітніми потребами, зокрема з особами з розладами аутистичного спектра. СК-3 Здатність здійснювати діагностико-аналітичну, корекційно-розвивальну, консультативну діяльність з урахуванням особливих освітніх потреб здобувачів. СК-4 Здатність ефективно взаємодіяти з батьками, колегами, іншими фахівцями у процесі психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами на засадах партнерства. СК-8 Здатність до організації процесу навчання, виховання й розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища. СК-9 Здатність до організації безпечного і здоров’язбережувального освітнього середовища, у тому числі інклюзивного освітнього середовища. СКУ-11 Здатність до планування та надання системної допомоги особам з аутизмом та їхнім родинам. 3. Результати навчання за дисципліною: РН-3 Розробляти та впроваджувати інноваційні методики і стратегії втручання для осіб з особливими освітніми потребами, зокрема з розладами аутистичного спектра, генерувати нові ідеї для удосконалення навчання, виховання, розвитку та соціалізації цих осіб. РН-4 Добирати та застосовувати ефективні методики комплексного оцінювання розвитку дітей, рефлексувати та критично аналізувати достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на основі їх інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рівень освітньої підтримки. РН-6 Встановлювати ефективну взаємодію з батьками, колегами, фахівцями, різними соціальними інституціями з метою забезпечення якості спеціальної та інклюзивної освіти на засадах партнерства. РН-7 Робити фаховий внесок до професійних знань і практики та оцінювання результатів діяльності команди у сфері психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі, мотивувати учасників команди супроводу до досягнення спільних цілей. РН-13 Розробляти та реалізовувати заходи зі створення безпечного і здоров’язбережувального освітнього середовища, забезпечувати його якість та ефективність освітнього процесу з урахуванням особливих освітніх потреб, можливостей та здібностей дітей. РНУ-15 Планувати і надавати системну допомогу особам з аутизмом та їхнім родинам.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: небажана поведінка; розлади аутистичного спектра; прикладний аналіз поведінки (ABA); керування поведінкою особистості
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 24 Jun 2022 06:11
Last Modified: 24 Jun 2022 06:11
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41413

Actions (login required)

View Item View Item