Практикум з публічних виступів

Дуля, Аліна Володимирівна (2022) Практикум з публічних виступів [Teaching Resource]

[thumbnail of RPND_PPV_Dulia.pdf] Text
RPND_PPV_Dulia.pdf

Download (845kB)

Abstract

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів навичок літературного мовлення, удосконалення комунікативних умінь і навичок, основ майстерності публічних виступів. Завдання навчальної дисципліни: - засвоїти теоретичні знання з основ ораторського мистецтва та публічних виступів; - розвинути навички публічного мовлення; - сформувати практичні риторичні вміння; - сформувати вміння здійснювати успішну підготовку та виголошення промов різних жанрів і видів у професійній діяльності. Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна адвокація підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота таких загальних та спеціальних (фахових) компетентностей: ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. СК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення. Результати навчання за дисципліною: Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна адвокація підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Практикум з публічних виступів» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки. ПРН 21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень. ПРН 23. Конструювати процес та результат соціальної роботи в межах поставлених завдань, використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно до результатів оцінки. ПРН 24. Розробляти соціальні адвокаційні кампанії, налагоджувати ефективну міжвідомчу комунікацію.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: виступи; публічні виступи; промова; аргумент; публічна майстерність; ораторське мистецьтво
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Depositing User: Аліна Володимирівна Дуля
Date Deposited: 13 Oct 2022 09:22
Last Modified: 13 Oct 2022 09:22
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41946

Actions (login required)

View Item View Item