Соціальна робота в сфері зайнятості населення та соціальне забезпечення

Дуля, Аліна Володимирівна (2022) Соціальна робота в сфері зайнятості населення та соціальне забезпечення [Teaching Resource]

[thumbnail of A_Dulia_SRvSZNtaSZ_0432_22.pdf] Text
A_Dulia_SRvSZNtaSZ_0432_22.pdf

Download (896kB)

Abstract

Мета: оволодіння студентами знаннями з основ соціальної роботи в сфері зайнятості населення, а також набуття ними навичок роботи в сфері соціального забезпечення населення в Україні. Завдання навчальної дисципліни: - засвоїти теоретичні знання щодо системи соціального захисту в Україні; - поглибити знання щодо теоретичних основ зайнятості населення; - розвинути навички діяльності з працевлаштування в установах соціального захисту населення; - сформувати практичні вміння використання форм і методів соціальної роботи у сфері зайнятості з різними соціальними групами населення. Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота таких загальних та спеціальних компетентностей: ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. СК 2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів. СК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення. СК 12. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту СК 20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах. СК 22. Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства. Результати навчання за дисципліною Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Соціальна робота в сфері зайнятості населення та соціальне забезпечення» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПРН 13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів. ПРН 23. Конструювати процес та результат соціальної роботи в межах поставлених завдань, використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно до результатів оцінки. ПРН 24. Знання сутності процедури здійснення оцінки потреб клієнтів.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: соціальна робота; соціальний захист; соціальне забезпечення; соціальні гарантії; права; свободи;страховий ризик;страховий випадок; бідність; загально соціальні ризики; професійні ризики; недержавне соціальне забезпечення; працевлаштування; зайнятість населення
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Depositing User: Аліна Володимирівна Дуля
Date Deposited: 31 Oct 2022 06:39
Last Modified: 31 Oct 2022 06:39
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42246

Actions (login required)

View Item View Item