Робоча програма навальної дисципліни "Логопедичні студії"

Бабич, Наталія Миколаїівна and Лопатинська, Наталія Анатоліївна (2022) Робоча програма навальної дисципліни "Логопедичні студії" [Teaching Resource]

[thumbnail of N_Вabych_N-Lopatinska_RP_LS_FPSRSO.pdf] Text
N_Вabych_N-Lopatinska_RP_LS_FPSRSO.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Мета: формувати у студентів практичну потребу в інтеграції та акумулюванні накопичених знань з неврології, нейрофізіології, нейроанатомії, нейропсихології, нейропсихолінгвістики, нейрологопедії; сприяти оволодінню практичними навичками нейрологодіагностичної та нейрологокорекційної роботи з подолання тяжких порушень мовлення. Завдання навчальної дисципліни:  формувати інтегральну компетентність: здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері спеціальної та інклюзивної освіти;  формувати загальні компетентності: ЗК-1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК-2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК-3. Здатність працювати в команді. ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК-5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК-6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК-8. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК-9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК-10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні;  формувати спеціальні (фахові) компетентності: СК-1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем спеціальної та інклюзивної освіти. СК-2. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методики нейрологопедичного впливу і нейротехнології корекційно-розвивальної роботи з особами з особливими освітніми потребами, зокрема, з тяжкими порушеннями мовлення. СК-3. Здатність здійснювати діагностико-аналітичну, корекційно-розвивальну, консультативну діяльність з урахуванням особливих освітніх потреб здобувачів. СК-4. Здатність ефективно взаємодіяти з батьками, колегами, іншими фахівцями у процесі психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами на засадах партнерства. СК-5. Здатність приймати ефективні рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. СК-6. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності, приймати рішення та продовжувати навчання та/або підвищення професійної кваліфікації відповідно до наявних потреб і запитів. СКУ-11. Здатність до міждисциплінарного комплексного аналізу мозкових механізмів виникнення мовленнєвих і когнітивних дисфункцій у дітей і відновлення мовлення та інших психічних функцій у дорослих з метою створення нейрологопедичних програм компенсації відповідно до сучасних нейропсихологічних, нейрологопедичних, нейролінгвістичних досліджень; СКУ-12. Здатність розробляти та впроваджувати індивідуальні програми логопедичного масажу для осіб із вродженими або набутими порушеннями мовлення різного рівня функціонування організму.  забезпечувати набуття практичних навичок при формуванні спеціально-педагогічної та спеціально-методичної фахових компетентностей у Центрі практичної підготовки «Логотренажер».

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: мовленнєвий дизонтоґенез; нейрологокорекційна діяльність; поліфункціональний засіб; нейростимуляція; нейрокорекційні технології; інтегрована нейрологопедична допомога
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Наталія Миколаївна Бабич
Date Deposited: 09 Nov 2022 11:51
Last Modified: 09 Nov 2022 11:51
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42444

Actions (login required)

View Item View Item