Мистецтво самопрезентації в професійній діяльності

Попова, Альона Олексіївна and Дуля, Аліна Володимирівна (2022) Мистецтво самопрезентації в професійній діяльності [Teaching Resource]

[thumbnail of А_Popova_A_Dulia_MSvPD_0419_22.pdf] Text
А_Popova_A_Dulia_MSvPD_0419_22.pdf

Download (898kB)

Abstract

Мета – ознайомлення з сучасними практиками мистецтва самопрезентації в адвокаційній діяльності та існуючими особливостями самопрезентації в межах адвокаційних кампаній; сприяти формуванню індивідуального професійного іміджу. Завдання навчальної дисципліни аналізувати основні теоретичні підходи до розуміння поняття самопрезентації; форми, тактики та стратегії самопрезентації; проводити самопрезентацію за певними формами: публічний виступ (презентація проекту), складання резюме, розробка портфоліо і макету візитки, проведення співбесіди-інтерв’ю, майстер-класу; використовувати технології проведення самопрезентації у професійній діяльності та груповій роботі. Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна адвокація підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота дисципліна «Мистецтво самопрезентації в професійній діяльності» забезпечує формування таких загальних та спеціальних компетентностей: ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.ЗК ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. СК 15. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад. СК 18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері. Результати навчання за дисципліною: Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна адвокація підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Мистецтво самопрезентації в професійній діяльності» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПРН 2. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з професійних питань. ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми. ПРН 21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень. ПРН 22. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: психологія іміджу; іміджелогія; самопрезентація; адвокаційна діяльність; соціальна адвокація; суб'єкт впливу (агент впливу); об'єкт впливу (адресат); стратегії впливу; резюме; співбесіда
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Depositing User: Аліна Володимирівна Дуля
Date Deposited: 24 Feb 2023 15:11
Last Modified: 24 Feb 2023 15:11
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44012

Actions (login required)

View Item View Item