Items where Author is "Карлінська, Яніна Валеріївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Article

Карлінська, Яніна Валеріївна and Гейхман, Зоя Леонідівна (2022) Formation of aesthetic component ethno-cultural personal competence Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 82. 154 с (82). pp. 29-31.

Братко, Марія Василівна and Карлінська, Яніна Валеріївна (2022) Coaching as a modern method of teaching in the system of professional higher education Матеріали XXVII міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін", 1 (30). pp. 215-220.

Карлінська, Яніна Валеріївна and Петренко, Наталія Іванівна (2022) Internal control as a component of economic security Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції з економічних та гуманітарних питань. pp. 10-12.

Карлінська, Яніна Валеріївна (2021) Professional development of a teacher of an institution of professional higher education on the basis of leadership Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи. pp. 44-45.

Карлінська, Яніна Валеріївна and Степанко, Тетяна (2021) Особливості реалізації індивідуального підходу до здобувачів освіти молодшого шкільного віку Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів. pp. 99-104.

Карлінська, Яніна Валеріївна and Прищепа, Вікторія (2021) Естетичне виховання молодших школярів у позакласній роботі Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів. pp. 83-84.

Карлінська, Яніна Валеріївна (2021) Features of the organization of distance work with students in vocational colleges Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи: матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції (3(8)). pp. 159-162.

Карлінська, Яніна Валеріївна and Прищепа, Вікторія Вікторівна (2021) Formation of aesthetic education in junior schoolchildren in the conditions of NUS Сучасна гуманітарна наука в інтерпретації молодих дослідників: збірник доповідей учасників всеукраїнської студентсько-учнівської науково-практичної он-лайн конференції. pp. 217-219.

Карлінська, Яніна Валеріївна and Рибак, Дар'я (2021) Нестандартні уроки в початковій школі та вимоги до їх проведення Нестандартні уроки в початковій школі та вимоги до їх проведення.

Карлінська, Яніна Валеріївна (2017) Гейміфікація як невідємний чинник підвищення якості освіти Модернізація змісту професійної освіти - умова підготовки компетентного фахівця нової формації. pp. 260-264.

Карлінська, Яніна Валеріївна (2017) Вплив нових освітніх технологій на інформатизацію вищої школи Нові технології навчання (89). pp. 107-111.

Monograph

Карлінська, Яніна Валеріївна (2013) Модель формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін Колективна (три і більше авторів). Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, Україна, м. Житомир.

Book

Карлінська, Яніна Валеріївна (2010) Формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Teaching Resource

Карлінська, Яніна Валеріївна (2022) РНПД Основи педагогічної майстерності (Спеціальність: Середня освіта (Фізична культура) [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка з основами інклюзивної освіти" [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка" [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка" [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка" [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи педагогічної майстерності" [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи педагогічної майстерності" [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка з основами інклюзивної освіти" [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка" [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка" [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка" [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Педагогіка для студентів спеціальності: 014 Середня освіта (014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)) [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Педагогіка [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи педагогічної майстерності" [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка" [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка" [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2016) Астрономія [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2016) Syllabus Pedagogy (specialization Physical Education 5.01020101) [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2016) Syllabus: Basics of pedagogical skills (specialty 5.02020501 Fine Art) [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2015) Syllabus: Basics of pedagogical skills (specialty 5.02020501 Fine Art) [Teaching Resource]

Карлінська, Яніна Валеріївна (2015) Рабочая учебная программа: Основы педагогического мастерства (специальность 5.02020501 Изобразительное искусство) [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Jan 31 02:07:00 2023 EET.