Items where Author is "Кириленко, Яна Олексіївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 18.

Article

Кириленко, Яна Олексіївна and Кондратенко, Ірина Анатоліївна and Парфентьева, Ірина Петрівна (2022) Адаптація студентів вокально-хорових спеціальностей до умов дистанційного навчання Актуальні питання гуманітарних наук, 1 (48). pp. 93-102. ISSN 2308-4855, 2308-4863

Кириленко, Яна Олексіївна (2022) Інтермедіальні зв'язки в сучасних хорових композиціях (на прикладі перформансу В.Мужчиля "Подолання") Fine Art and Culture Studies (1). pp. 77-82. ISSN 2786-5428, 2786-5436

Кириленко, Яна Олексіївна and Гребенюк, Наталія Євгеніївна and Батовська, Олена Миколаївна and Теслер, Тамара Миколаївна and Гасанов, Рафаіл Гамзага огли (2021) Syncretic trends in contemporary western european vocal and choral art:the challenge of today Studia universitatis babeş-bolyai musica, LXVI (2). pp. 157-177. ISSN 1844-4369

Кириленко, Яна Олексіївна and Кияниця, Євгенія Олегівна and Лісун, Яніна Вікторівна and Семенова, Марія Андріївна and Біскуб, Ірина Павлівна (2021) Impact of digitalization on the media sphere development Ad alta: journal of interdisciplinary research, XXIV (11/02). pp. 32-35. ISSN 1804-7890, 2464-6733

Кириленко, Яна Олексіївна (2021) Інтермедіальність у сучасній хоровій музиці Grail of science (4). pp. 658-660. ISSN 2710-3056 / 978-1-63848-591-9

Кириленко, Яна Олексіївна (2021) Взаємодія тьютора та студента-диригента в умовах дистанційного навчання: комунікативні аспекти Музика в системі мистецької освіти: взаємини та протидії. pp. 96-98. ISSN 978-966-992-518-3

Кириленко, Яна Олексіївна (2021) Трансформація педагогічних компетентностей диригента-хормейстера: виклики сьогодення Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії та практики : матер. V всеукр. наук-практ. конф., (28 жовтня 2021 р.. pp. 43-45.

Кириленко, Яна Олексіївна and Галіцан, Ольга Анатоліівна and Хіль, Олена Михайлівна (2021) Управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів Український педагогічний журнал (2). pp. 103-112. ISSN 2411-7420, 2411-1317

Кириленко, Яна Олексіївна (2020) «Духовний концерт» М. Скорика: жанрово-стильове репрезентування неорелігійної моделі українського хорового концерту Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]., 2 (34). pp. 52-59. ISSN 2308-4855, 2308-4863

Book Section

Кириленко, Яна Олексіївна (2020) Перформативна хорова музика у функціональній тріаді «автор – диригент-інтерпретатор – глядач» In: Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології. Матеріали чотирнадцятої Міжнародної науково-творчої дистанційної конференції. НАКККіМ, Київ, pp. 23-25.

Book

Кириленко, Яна Олексіївна (2020) Теоретичні та практичні засади диригентської підготовки Науково-методичний центр видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-617-658-089-8

Teaching Resource

Кириленко, Яна Олексіївна and Мережко, Юлія Валеріївна (2021) Методика викладання сольного співу (охорона голосу) [Teaching Resource]

Кириленко, Яна Олексіївна (2021) Програма "Вокально-ансамблева практика (безвідривна)" [Teaching Resource]

Кириленко, Яна Олексіївна and Касянчук, Марія Сергіївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Ансамблевий клас"(6 курс)спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: другого (магістерського), освітньої програми: 025.00.02 Сольний спів [Teaching Resource]

Кириленко, Яна Олексіївна and Касянчук, Марія Сергіївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Ансамблевий клас" спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: другого (магістерського), освітньої програми: 025.00.02 Сольний спів [Teaching Resource]

Кириленко, Яна Олексіївна and Касянчук, Марія Сергіївна (2020) Робоча програма навчальної дисциплини "Ансамблевий клас" 5 курс Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Сольний спів) другого (магістерського) рівня вищої освіти [Teaching Resource]

Кириленко, Яна Олексіївна and Касянчук, Марія Сергіївна (2020) Робоча програма навчальної дисциплини "Ансамблевий клас" 6 курс Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Сольний спів) другого (магістерського) рівня вищої освіти [Teaching Resource]

Кириленко, Яна Олексіївна (2020) Робоча програма "Вокально-ансамблева практика (безвідривна)" [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Feb 6 02:06:56 2023 EET.