Items where Author is "Копитіна, Анастасія Сергіївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 24.

Article

Копитіна, Анастасія Сергіївна and Махачашвілі, Русудан Кирилевна (2021) Associative conceptual constant of subconcepts E-space and Cyberspace Periodyk naukowy akademii polonijnej (1). pp. 71-84. ISSN 1895-9911; 2543-8204

Махачашвілі, Русудан Кирилевна and Копитіна, Анастасія Сергіївна (2021) Semantic innovations in conceptual field "Espace" ΛΌГOΣ: collection de papiers scientifiques (4). pp. 61-65. ISSN 978-617-7991-08-2

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2020) Semantic innovations of english and ukrainian electronic discourses The article is devoted to the role of electronic space Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія Філологія. Соціальні комунікації, 31 (2 (3)). pp. 26-33. ISSN 2663-6069; 2663-6077

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2019) Cognition, language and society in the conceptual field “space” Науковий вісник Херсонського державного університету (35). pp. 46-50. ISSN 2663-2748

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2018) Electronic space in the system of the conceptual field «Space» Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (19). pp. 95-100. ISSN 2308-4855

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2018) Kopytina A.S. Actualization of the lexical-semantic field "space" in the Internet discourse. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Серія "Філологічні науки" Мовознавство, 1 (8). pp. 105-109. ISSN 2312-6353

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2016) Verbalisation of the concept "SPACE" on the example of English speaking and French spesaking discourse. "Мова та література у полікультурному просторі" ГО Науково-філологічна організація " матеріали міжнародної наково-практичної конференції ЛОГОС". pp. 162-165.

Conference or Workshop Item

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2018) “SPACE” as an intercultural linguistic unit: common and distinct features In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція: Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність, 26-29 червня 2018 р., Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Новий Сонч, Польща.

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2017) Lexical-semantic field "space" in modern political discourse In: International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences experince of scholars and educationalists of Poland and Ukraine", 28-29 квітня, 2017, Люблін, Польща.

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2014) Construction of the space-time continuum in the novel of G.Orwell In: "Сучасний вимір філологічних наук" міжнародна науково-праткична конференція, 30-31 травня 2014, м.Львів.

Thesis

Копитіна, Анастасія Сергіївна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Ладоня, Катерина Юріївна and Матюшинець, Яна Володимирівна and Огарь, Юлія Віталіївна and Хомич, Оксана Олександрівна and Вощенко, Олена Іванівна and Клепікова, Ольга Валеріївна and Нікольська, Анна Дмитрівна and Прядко, Анастасія (2022) Наказ про видачу дипломів доктора філософії Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2021) Відгук опонента Таценко Н.В. на дисертацію Копитіної А.С. "Лінгвокогнітивні та соціолінгвальні параметри лексико-семантичного поля «простір» (на матеріалі англійської, російської, української та французької мов)" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2021) Відгук опонента Лазебної Н.В. на дисертацію Копитіної А.С. "Лінгвокогнітивні та соціолінгвальні параметри лексико-семантичного поля «простір» (на матеріалі англійської, російської, української та французької мов)" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2021) Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Копитіної А.С. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2021) Анотація - Лінгвокогнітивні та соціолінгвальні параметри лексико-семантичного поля «простір» (на матеріалі англійської, російської, української та французької мов) Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2021) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Копитіної А.С. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2021) Дисертація - Лінгвокогнітивні та соціолінгвальні параметри лексико-семантичного поля «простір» (на матеріалі англійської, російської, української та французької мов) Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2021) Друга іноземна мова (французька) [Teaching Resource]

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2021) Робоча програма з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (французька)» 4 КУРС [Teaching Resource]

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2021) Робоча програма з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (французька)» 3 курс [Teaching Resource]

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни з Другої іноземної мови (французької) для студентів 2 курсу спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. [Teaching Resource]

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2017) Second foreign language (french language) [Teaching Resource]

Шталтовна, Юлія Анатоліївна and Копитіна, Анастасія Сергіївна (2016) Робоча програма з «Другої іноземної мови (французької) для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030202 «Міжнародна інформація», галузі знань 0203 Міжнародні відносини [Teaching Resource]

Шталтовна, Юлія Анатоліївна and Копитіна, Анастасія Сергіївна and Shtaltovna, Yuliya (2016) "French as Second Foreign Language" Syllabus for 2nd - year students of 6.030202 International Information course / 0203 International Relations [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Feb 7 02:08:11 2023 EET.