Items where Author is "Кротова, Тетяна Федорівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 35.

Article

Кротова, Тетяна Федорівна (2014) Інноваційне мислення як основа дизайн-діяльності Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 461-470.

Кротова, Тетяна Федорівна (2013) Традиції академічної школи і новаторство методів у підготовці викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів Гуманітарний вісник: тематичний випуск матеріалів VІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 28-30 листопада 2013 (31(3)). pp. 130-138.

Кротова, Тетяна Федорівна (2013) Історичні передумови зародження англійського національного стилю в костюмі на межі XVIII-XIX століть Вісник Львівської національної академії мистецтв (25). ISSN 0236-4832 (In Press)

Кротова, Тетяна Федорівна (2013) Повсякденна мода у живопису і графіці доби модерну Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць (30). pp. 239-245. ISSN 2225-7586

Кротова, Тетяна Федорівна (2013) Формування ідентичності американської моди на межі XІX- XX століть Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць.. pp. 170-176. ISSN 2226-2180

Кротова, Тетяна Федорівна (2013) Модифікація структури жіночого костюма в контексті практицизму англійської моди кінця XIX століття Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (2). pp. 133-138. ISSN 2226-3209

Кротова, Тетяна Федорівна (2013) З історії прийомів моделювання одягу британськими кравцями XIX століття Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: збірн. наук. праць Луганської державної академії культури і мистецтв (24). pp. 88-103. ISSN 2077-9542

Кротова, Тетяна Федорівна (2012) Вплив руху емансипації на образ «нової жінки» другої половини XIX століття. «Rational dress» Вісник міжнародного Слов’янського університету. Серія «Мистецтвознавство» (2). pp. 7-17. ISSN 1562-9961

Кротова, Тетяна Федорівна (2012) Аристократична та революційна мода у Франції кінця XVIII ст.: етап зародження нових форм класичного костюма Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. В.Гнатюка: серія мистецтвознавство (1). pp. 160-165.

Кротова, Тетяна Федорівна (2012) Британський дендізм: атрибути унікального стилю Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство (26-27). pp. 329-338.

Кротова, Тетяна Федорівна (2012) Трансформації елементів чоловічого костюма в жіночий або Модні метаморфози світських розваг XVIII століття Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб.наук.праць. Вип. 9. (9). pp. 29-34. ISSN 1993-6400

Кротова, Тетяна Федорівна (2011) Роль військової форми в історії класичного костюма (на матеріалі творів образотворчого мистецтва XVII-XVIIІ століть) Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (18). pp. 325-332.

Кротова, Тетяна Федорівна (2011) Класичний костюм: конкретизація змісту категорії Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб.наук.праць (6). pp. 87-91. ISSN 1993-6400

Кротова, Тетяна Федорівна (2011) Автократична парадигма формування модних еталонів доби французького бароко Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: збірн. наук. праць Луганського державного інститут культури і мистецтв (17). pp. 138-148. ISSN 2077-9542

Кротова, Тетяна Федорівна (2011) Гра і мистецтво рококо в речах і предметах Вісник Львівської національної академії мистецтв (22). pp. 172-181. ISSN 0236-4832

Кротова, Тетяна Федорівна and Гардабхадзе, І.А. (2010) Сучасні тенденції у дизайні одягу та їх відображення в освітньому процесі Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. Серія: мистецтвознавство (23). pp. 33-40.

Кротова, Тетяна Федорівна (2010) Принципи стилістичної єдності предметного світу античності Актуальні проблеми мистецтвознавчої науки і мистецької практики (Мистецькі обрії 2010): Зб. наук. пріць Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України (3 (12)). pp. 117-122.

Кротова, Тетяна Федорівна (2010) Образи предметного світу середньовіччя в творах книжкової мініатюри Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб.наук.праць (7). pp. 124-136. ISSN 1993-6400

Кротова, Тетяна Федорівна (2010) Предметний світ Ренесансу як втілення духу гуманістичної епохи Вісник Львівської національної академії мистецтв (21). pp. 3-16. ISSN 0236-4832

Monograph

Кротова, Тетяна Федорівна (2014) Класичний костюм в європейській моді ХІХ - початку ХХІ століття: еволюція форм і художньо - стильових особливостей Одноосібна. ЛігаПрес, Львів.

Conference or Workshop Item

Кротова, Тетяна Федорівна (2014) Английский костюм в собрании лондонского музея Виктории и Альберта: аспекты хронологии классического стиля In: XVIІ Международная конференция «Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии»//Санкт-Петербургский гос. ун-т технолоий и дизайна; Росийский этнографический музей, 28-31 мая, 2014, 28-31 мая, 2014, Петербургский гос. ун-т технолоий и дизайна; Росийский этнографический музей.

Кротова, Тетяна Федорівна (2013) Етно-мотиви і класичні форми в костюмі: свобода перевтілень і межі стилю In: Матеріали ІІ Міжнародного конгресу «Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст» (16-17 жовтня 2013 року, м. Полтава), 16-18 жовтня 2013, м. Полтава. (In Press)

Кротова, Тетяна Федорівна (2013) На пути к интернациональной мужской моде XX ст.: о влиянии индивидуального стиля герцога Виндзорского In: XVI Международная конференция «Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии»//Санкт-Петербургский гос. ун-т технолоий и дизайна; Росийский этнографический музей; 28-31 мая, 2013, 28-31 мая, 2013, Санкт-Петербургский гос. ун-т технолоий и дизайна; Росийский этнографический музей.

Кротова, Тетяна Федорівна (2012) Аспекти вдосконалення підготовки дизайнерів у контексті євроінтеграції In: VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (22-24 листопада 2012р., м.Київ), 22-24 листопада 2012, Національний університет імені Т.Шевченка.

Кротова, Тетяна Федорівна (2011) Історична достовірність як основа відтворення образу часу в костюмі In: Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках VI Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2011», м.Харків, 2-4 листопада 2011р., 2-4 листопада 2011р., Харківська державна академія дизайну і мистецтв.

Кротова, Тетяна Федорівна (2011) Курс «Історія дизайну» і формування у студентів власної концепції проектного відношення до дійсності In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Дизайнерська освіта України у світовому контексті". Харків, 12-13 квітня 2011р., 12-13 квітня 2011р., Харківська державна академія дизайну і мистецтв.

Кротова, Тетяна Федорівна (2010) Наука і мистецтво: точки перетину у визначенні критеріїв якості освіти та професійних орієнтирів магістра дизайну одягу In: V міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (25-27 листопада 2010р., м.Київ)., 25-27 листопада 2010р., Національний університет імені Т.Шевченка.

Кротова, Тетяна Федорівна (2009) Комплекс українського традиційного вбрання як джерело творчості в умовах розвитку національної моделі дизайну In: Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Роль митця і традиційних інститутів мистецтва за умов всезростаючого впливу культурних індустрій", 23-24 грудня 2009р., Київський національний університет культури і мистецтв.

Thesis

Кротова, Тетяна Федорівна (2015) Класичний костюм в європейській моді ХІХ - початку ХХІ століття: еволюція форм і художньо - стильові особливості EngD thesis, Львівська національна академія мистецтв.

Teaching Resource

Кротова, Тетяна Федорівна (2021) Історія стилеутворення в дизайні для студентів спеціальність 022 «Дизайн» освітнього рівня другого (магістерського) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» [Teaching Resource]

Кротова, Тетяна Федорівна (2019) Історія стилеутворення в дизайні для студентів спеціальність 022 «Дизайн» освітнього рівня другого (магістерського) освітньої програми 022.00.01 «Дизайн» 5 курс, 9 семестр [Teaching Resource]

Кротова, Тетяна Федорівна (2018) "Історія стилеутворення в дизайні" для студентів спеціальність 022 «Дизайн» освітнього рівня другого (магістерського) освітньої програми 022.00.01 «Дизайн» [Teaching Resource]

Кротова, Тетяна Федорівна (2017) Теорія та історія етнодизайну Галузь знань – 02 культура і мистецтво Спеціальність 022 – дизайн Освітній рівень другий (магістерський [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна and Кротова, Тетяна Федорівна and Рябчук, Леся Вікторівна (2015) Методичні рекомендації до написання дипломних робіт [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна and Кротова, Тетяна Федорівна and Рябчук, Леся Вікторівна (2015) Методичні рекомендації до написання дипломних робіт (бакалавріат) [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Jan 31 02:06:32 2023 EET.