Items where Author is "Огнівчук, Леся Миколаївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 25.

Article

Михайлюк, Антон Юрійович and Огнівчук, Леся Миколаївна and Тарасенко, Володимир Петрович (2015) Modeling the adaptive hierarchical fuzzy neural network system for automatic text summarization Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу»; м.Київ, 19-20 жовтня, Національний авіаційний уніврситет. pp. 18-19.

Огнівчук, Леся Миколаївна (2015) Summarization educational texts through clustering and ranking of sentences Информационные технологии и системы 2015 (ИТС 2015) :материалы международной научной конференции (БГУИР, Минск, Беларусь, 28 октября 2015). pp. 278-279. ISSN 2410-4655 / 978-985-543-171-9

Огнівчук, Леся Миколаївна (2015) INTERNATIONAL COOPERATION UNIVERSITY AS A RESOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної заочної конференції. pp. 226-227.

Огнівчук, Леся Миколаївна (2015) USING FLASH-TECHNOLOGY AND JAVA-APPLETS FOR E-LEARNING COURSES IN ELEMENTARY MATHEMATICS Інформаційні технології і засоби навчання, 48 (4). pp. 158-165. ISSN 2076-8184

Огнівчук, Леся Миколаївна (2015) Застосування методів інтелектуального аналізу даних для розв’язання освітніх та управлінських завдань Збірник матеріалів ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015».

Огнівчук, Леся Миколаївна (2014) Організація проектно-дослідницької діяльності студентів з використанням мережевих сервісів Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 53-55.

Огнівчук, Леся Миколаївна and Михайлюк, Антон Юрійович (2014) Automatic text summarization as a means to improve the efficiency of self-study Высшее техническое образование: проблемы и пути развития»: материалы VII Международной науч.-метод. конф. (Минск, 20 - 21 ноября 2014). pp. 200-201. ISSN 978-985-543-092-7

Огнівчук, Леся Миколаївна and Михайлюк, Антон Юрійович (2014) Construction of automatic text summarization system based hierarchical fuzzy neural network Збірник матеріалів І Української конференції молодих науковців "Інформаційні технології - 2014", 22-23 травня 2014 р.. pp. 164-165.

Огнівчук, Леся Миколаївна (2014) Application of data mining to solve problems of the educational sphere Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2014): Черкаси, 24-26 квітня 2014 р, 2. pp. 66-68.

Огнівчук, Леся Миколаївна (2014) ORGANIZATION OF INDEPENDENT STUDENTS WORK OF UNIVERSITY USING E-LEARNING TECHNOLOGIES Інформаційні технології і засоби навчання, 41 (3). pp. 187-195. ISSN 2076-8184

Огнівчук, Леся Миколаївна (2014) Evaluation of educational achievements of students in higher education institutions based competency approach Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3(7)). pp. 154-165. ISSN 2312-5829

Василевич, Леонід Федорович and Михайлюк, Антон Юрійович and Михайлюк, Олена Станіславівна and Огнівчук, Леся Миколаївна and Тарасенко, Володимир Петрович (2012) Function-oriented design of information-analytical systems. Methods for determining the priority coefficients of partial performance indicators Радіоелектроніка та інформатика (3). pp. 35-45. ISSN 1563-0064

Огнівчук, Леся Миколаївна and Глушак, Оксана Михайлівна (2011) Навчальний курс «технічні засоби навчання» у підготовці до педагогічної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 120-123.

Кебкало, О.С. and Огнівчук, Леся Миколаївна and Михайлюк, Антон Юрійович and Лукашевська, Людмила Іванівна and Сніжко, Микола Васильович and Тарасенко, Володимир Петрович (2011) SPECIALIZED WAREHOUSE OF SEMISTRUCTURED DATA FOR SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PURPOSE ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань: матеріали конференції 4-8 травня 2011 року. pp. 34-35.

Огнівчук, Леся Миколаївна and Глушак, Оксана Михайлівна (2011) Information and communication technology as a means of improving effectiveness of learning management Міжвузівський збірник "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво " (5). pp. 201-206. ISSN УДК 378.14

Огнівчук, Леся Миколаївна and Гришачов, В. and Замятін, Денис Станіславович and Кебкало, О.С. and Михайлюк, Антон Юрійович and Тарасенко, Володимир Петрович (2011) Education Intelligence software tools as a means to improve the efficiency of creative learning Міжнародний науковий журнал "Комп'ютинг" (Т.10/2). pp. 114-132. ISSN 1727-6209

Василевич, Леонід Федорович and Клятченко, Ярослав Михайлович and Михайлюк, Антон Юрійович and Михайлюк, Олена Станіславівна and Огнівчук, Леся Миколаївна and Тарасенко, Володимир Петрович (2010) Functional-oriented design information and analytical systems. Sensitivity analysis and stability general performance indicator Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. pp. 12-23.

Михайлюк, Антон Юрійович and Огнівчук, Леся Миколаївна and Сніжко, Микола Васильович (2010) Technology introduction of new information and analytical systems in the learning process Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 56 -62.

Огнівчук, Леся Миколаївна and Замятін, Денис Станіславович and Михайлюк, Антон Юрійович and Петрашенко, Андрій Васильович (2009) Information-analytical system for supporting independent learning of Нові інформаційні технології в освіті для всіх: інноваційні методи та моделі (Праці Четвертої Міжнародної конференції). ISSN 978-966-02-5426-8

Михайлюк, Антон Юрійович and Сніжко, Микола Васильович and Огнівчук, Леся Миколаївна (2009) On some areas of information in higher education today Вища освіта України. – Додаток 4, том І(13) Тематичний випуск ”Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” (том І). pp. 457-463.

Огнівчук, Леся Миколаївна and Василевич, Леонід Федорович (2008) Methods of assessing the performance of various elements of the education system on the basis of linguistic variables Тематичний випуск ”Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” (том ІV). pp. 638-650.

Book

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна and Огнівчук, Леся Миколаївна (2012) Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ К. - Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Огнівчук, Леся Миколаївна (2014) Projective geometry and methods of image [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна and Огнівчук, Леся Миколаївна (2014) Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 27 з дисципліни "Інформаційні технології навчання" [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна and Огнівчук, Леся Миколаївна (2014) Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 30 з дисципліни "Інформаційні технології навчання" [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Fri Jan 27 02:09:35 2023 EET.