Items where Author is "Слюсаревський, Назар Миколайович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 16.

Article

Слюсаревський, Назар Миколайович (2016) Socio-cultural context of student’s perception of the university corporate culture values Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1(13)). pp. 177-187. ISSN 2312-5829

Слюсаревський, Назар Миколайович (2015) The dynamics of cultural differentiations in the regulatory sphere of the modern Ukrainian society Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 15-16 травня 2015 року). pp. 92-95.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2015) The effectiveness of sources of information about the principles of corporate culture among teachers and students of Borys Grinchenko Kyiv university Молодий вчений (2). pp. 470-473. ISSN 2304-5809

Тягло, Катерина Олександівна and Слюсаревський, Назар Миколайович (2015) Ціннісні орієнтації трансформаційного соціуму крізь призму культурних практик Українське суспільство. Соціальний моніторинг. Зб. наукових пр.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2014) Ethnic and cultural features of formation of normative regulatory components of cultural orientations adult population of Ukraine Європейська модель розвитку українського суспільства: стратегічні пріоритети розвитку та інноваційні рішення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 грудня 2014 року).. pp. 98-101.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2013) Experience theoretical development and empirical testing methods identify cultural orientations of the adult population of Ukraine in terms of prevailing norms Досвід теоретичної розробки та емпіричної апробації методики виявлення культурних орієнтацій дорослого населення України в аспекті побутуючих норм // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес Соціологічної асоціації України (м. Харкі. pp. 528-530.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2006) Простір ідеологічного самовизначення громадян України: основні напрямки Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (723). pp. 220-225.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2005) Пространство идеологического самоопределения граждан Украины: основные направления Соціологія у світі, що змінюється: теоретичні відповіді на практичні виклики / Збірка тез доповідей участників III Міжнародної студентської конференції.. p. 22.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2005) Cultural orientations as an object for research Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наукових праць. pp. 187-192.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2004) The Ukraine in Materialized and Personalized Symbols Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наукових праць. pp. 349-352.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2002) Subculture as an object of study Соціологія: теорія, методи. маркетинг (3). pp. 117-127.

Book Section

Слюсаревський, Назар Миколайович (2010) "Pitfalls" construct validity "youth subculture" in determining the cultural image of youth In: Взаимодействие государства и институтов гражданского общества в реализации молодёжной политики: Материалы Всерос. науч-практ. конф., г. Казань, 10 – 11 декабря 2009 года. РЦМИПП, Казань, pp. 156-158.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2009) Age and educational factors tolerant-intolerant attitudes of the adult population of Ukraine In: МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ТОЛЕРАНТНІСТЬ В ОСВІТІ: Збірник матеріалів науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2009 р. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ, pp. 133-140.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2008) The educational factor of forming of cultural orientations in realities of modern Ukraine In: Розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи. Інновація, Дніпропетровськ, pp. 139-145.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2007) Criteria of revealing of the cultural deliminations in contemporary ukrainian society In: Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. Видавничий центр Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна, pp. 410-415.

Conference or Workshop Item

Слюсаревський, Назар Миколайович (2008) Cultural features of modern Ukrainian society In: XV Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», 8 - 11 апреля 2008 года, г. Москва, Российская Федерация.

This list was generated on Fri Mar 1 02:10:41 2024 EET.