Items where Author is "Чекмарьова, Валентина Василівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 21.

Article

Чекмарьова, Валентина Василівна and Зеленюк, Оксана Володимирівна and Бикова, Г.В. (2018) Немедикаментозна превенція кардіоваскулярної патології студентів - першокурсників університету Український кардіологічний журнал. p. 174. ISSN 1608-635Х

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Цикоза, Євгенія Валеріївна and Бірючинська, Світлана Віталіївна (2018) Non-medical prevention of cardiovascular diseases of Borys Grinchenko Kyiv university students based on implementing health-preserving behaviour Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". pp. 85-88.

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Бикова, Анна (2018) Modern paradigm of forming health-preserving life behavior as a component of students’ humanitarian education Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). pp. 29-32. ISSN 2304-5809

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Бикова, Г.В. and Портна, Ірина Леонідівна (2018) Current Issues of Forming Health-Preserving Life Behavior as a Component of Students’ Humanitarian Education Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (4). pp. 73-76. ISSN 2311-2220

Лахтадир, Олена Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Зеленюк, Оксана Володимирівна and Бикова, Г.В. (2018) Communicative Psychological and Pedagogical Competence of Future Graduates in Physical Culture and Sports Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (11(105). pp. 75-77. ISSN 2311-2220

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Садурська, Єлизавета (2017) Kyiv olimpiad of 1913 - lessons of history Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Проблеми формування здорового способу життя молоді". pp. 79-80.

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Бикова, Г.В. (2017) Оздоровчо-профілактичне фізичне виховання студентської молоді (теоретичні аспекти) Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань).. pp. 66-72.

Кожанова, Ольга Сергіївна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Цикоза, Євгенія Валеріївна (2017) Features of the formation method of movement skills of primary school pupils. Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (11). pp. 49-52. ISSN 2311-2220

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Шимчук, Даяна (2017) Alexander Kostyatinovich Anochoin - universal human, virgin of harmony soul and body Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Проблеми формування здорового способу життя молоді". pp. 78-79.

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна (2015) Фізичне виховання студентської молоді у контексті сучасної педагогічної парадигми Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві: досвід, проблеми, рішення (у циклі Анохінських читань) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листопада 2015 р.. pp. 33-38.

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна (2015) Тілесне здоров'я студентскої молоді: акміологічний дискурс Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 120-121.

Чекмарьова, Валентина Василівна (2015) Methodic of using elements of kettlebell sport in professionally applied physical training for students of medical universities 7-th International science and practical cjnference. pp. 73-76.

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна (2014) Київська олімпіада 1913 р.: перша спроба втілення ідеалів олімпійського руху на теренах України Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві: досвід, проблеми, рішення (у циклі Анохінських читань) : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2014 р.. pp. 161-166.

Чекмарьова, Валентина Василівна (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 104-108.

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Мариськіна, Т.В. (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 130-135.

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Бикова, Анна (2012) Формування засад здоров'язбережувальної поведінки у студентів на заняттях фізичним вихованням Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання.

Чекмарьова, Валентина Василівна and Тупиця, Юрій Іванович and Бабенко, В.Г. (2011) Взаємозв'язок системи зміцнення здоров'я з мотиваційним спрямуванням студентів ВНЗ до фізичної культури Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах. pp. 13-17.

Teaching Resource

Іванько, Валентина Володимирівна and Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна (2017) Робоча навчальна програма з дисципліни «Фізичне виховання» [Teaching Resource]

Іванько, Валентина Володимирівна and Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна (2017) Робоча навчальна програма з дисципліни «Фізичне виховання» [Teaching Resource]

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Морозова, Світлана Миколаївна and Чекмарьова, Валентина Василівна (2017) Робоча навчальна програма секції «Фітнес-пілатес» [Teaching Resource]

Чекмарьова, Валентина Василівна and Магера, Тетяна Григорівна and Зеленюк, Оксана Володимирівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни фізичне виховання Оздоровчої секції для студентів спеціального навчального відділення [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Oct 2 20:15:37 2023 EEST.