Items where Author is "Шеремета, Марина Миколаївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 18.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Волковська, Ганна Ігорівна and Кобеньок, Георгій Васильович and Лехолетова, Марина Миколаївна (2015) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2015) Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Волковська, Ганна Ігорівна and Кобеньок, Георгій Васильович and Лехолетова, Марина Миколаївна (2014) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Київський університет Бориса Грінченка.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2014) REPRODUCTIVE HEALTH: HOW TO FORMATION AND CONDITIONS OF CONSERVATION Актуальні проблеми здоров'язбереження в Україні: педагогічні та медичні проблеми репродуктивного здоров'я. pp. 15-24.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2014) Factors that affect the preservation of health future social workers and the role of universities in addressing their Матеріали ІV щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції "Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки". pp. 187-192.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Волковська, Ганна Ігорівна and Кобеньок, Георгій Васильович (2014) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] – 2-ге вид. перероб. і доп. [Teaching Resource]

Веретенко, Тетяна Григорівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2013) Problem healthsaving in higher education in preparing future social pedagogue / worker Педагогічні науки, 2 (11). pp. 252-256.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2013) The use of e-learning course in the study of the subject "Psychophysiology" for ECTS Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 3 (45). pp. 68-73.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) Implementation of the competency approach in the process of training future social workers Вища освіта України - Додаток 3 до N1, том I Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські читання" (1). pp. 431-435.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) I keep a healthy future social workers in higher education as one of the conditions of training Педагогіка здоров'я. Збірник наукових праць II Всекраїнської науково-практичної конференції (П24). pp. 338-341.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) Сутність здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ Человек – Природа – Общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии : Матер. Междунар. науч.-практ. конфер. (5). pp. 127-129.

Шеремета, Марина Миколаївна and Омері, Ірина Дмитрівна and Мойсак, Олександр Данилович and Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) Здоров’язберігальна компетентність студентів-соціальних педагогів та аспекти її формування Педагогічні науки: теорія, історія та інноваційні технології (25). pp. 300-307. ISSN 2312-5993

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Волковська, Ганна Ігорівна (2012) Безпека життєдіяльності: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2011) Features teaching life safety in higher education Человек-Природа-Общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии, 4 (39). pp. 153-155.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2011) Health yazberihannya students as one of educational process in higher education Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. pp. 163-166.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2011) Формирование здоровьесохраняющего поведения студенческой молодёжи как один из аспектов образования в высших учебных заведениях Инновационные процессы в биологическом и экологическом образовании в школе и ВУЗе : Сб. матер. ІІ-ой Междунар. науч.-практ. конфер. (13-15 апреля 2011 г., г. Москва).. pp. 152-154.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2011) Hazardous and harmful factors acting on the person in the life Культура безпеки і здоровя. pp. 42-45. ISSN 978.966.2600-00-1

Тимчик, Олеся Володимирівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2010) Using programmable methods of teaching and testing students in the process of teaching the course "Mathematical Methods in Biology" Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Педагогічні науки:, 5 (22). pp. 482-484.

This list was generated on Thu May 30 02:08:32 2024 EEST.