Items where Division is "Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | S | А | Б | В | К | Л | П | С | Х | Ц | Ч | Ш
Number of items: 39.

M

Makhachashvili, Rusudan and Morze, Nataliia and Smyrnova-Trybulska, Eugenia and Морзе, Наталія Вікторівна and Махачашвілі, Русудан Кирилевна (2016) Communication in Education: ICT Tools Assessment Distance Learning in Applied Informatics (11). pp. 351-364. ISSN 2464-7470 (Print)

Makhachashvili, Rusudan and Махачашвілі, Русудан Кирилевна (2016) OPEN VERBAL E-ENVIRONMENT: RESEARCH PEMISES AND ICT TOOLS Open Educational E-environment of modern university (2). pp. 27-33. ISSN 2414-0325

S

Shtaltovna, Yuliya and Шталтовна, Юлія Анатоліївна (2016) EDUCATION ENVIRONMENT DEMOCRATIZATION AS A HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT STRATEGY Open Educational E-environment of modern university (2). pp. 273-282. ISSN 2414-0325

Smyrnova-Trybulska, Eugenia and Morze, Nataliia and Makhachashvili, Rusudan (2016) Recommended Applications for Making Presentations and Didactic Videos. Some Research Results Distance Learning in Applied Informatics. (11). pp. 235-245. ISSN 2464-7470

А

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2016) Forming of professional mobility of futurе philologists Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука в современном мире" Мультидисциплінарний науковий журнал "Архивариус" (12). pp. 14-19. ISSN 2524-0935

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Практична фонетика" (французька мова) І курс [Teaching Resource]

Б

Бабенко, Валерія Олегівна (2016) Scientific Italian language [Teaching Resource]

Бабенко, Валерія Олегівна (2016) Завдання, методи та основні поняття порівняльної типології італійської та української мов. [Teaching Resource]

Боса, Віта Петрівна (2016) Лінгводидактика [Teaching Resource]

Боса, Віта Петрівна (2016) Теоретична граматика (іспанськa мовa) [Teaching Resource]

Боса, Віта Петрівна (2016) Експресивний синтаксис як засіб відображення периферійної зони ЛСП «депресивний стан» у художніх текстах In: Міжнародна науково-практична конференція «МОВА, ЛІТЕРАТУРА І КУЛЬТУРА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ», м.Львів.

Боса, Віта Петрівна (2016) Лексико-семантична група на позначення базової ознаки лексико-семантичного поля «депресивний стан», «нудьга», «байдужість» In: XXVI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», Переяслав-Хмельницький.

Боса, Віта Петрівна (2016) Практична фонетика [Teaching Resource]

В

Василенко, Мирослава Іванівна (2016) LE PROGRAMME D'ETUDES DEUXIEME LANGUE VIVANTE FRANCAIS [Teaching Resource]

К

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2016) Verbalisation of the concept "SPACE" on the example of English speaking and French spesaking discourse. "Мова та література у полікультурному просторі" ГО Науково-філологічна організація " матеріали міжнародної наково-практичної конференції ЛОГОС". pp. 162-165.

Л

Лягіна, Ірина Анатоліївна (2016) Використання міжпредметних зв'язків у навчанні молодших школярів французького діалогічного мовлення. Materials of XII international research and practice conference "Areas of scientific thought". Volume 9, 9. pp. 74-76.

Лягіна, Ірина Анатоліївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (французька мова)" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)»,2016-2017 навчальний рік [Teaching Resource]

П

Павленко, Сергій Олегович and Циганок, Ольга Михайлівна (2016) The I. Mazepa's letter from the Romney to S. Leszczynski Сіверянський літопис (2). pp. 78-87.

С

Санжарова, Галина Федорівна (2016) Фискальная политика Авиньонских пап: уплата «общих служб» во Франции в XIV – начале XV века X Международная научная конференция «Історія торгівлі, податків та мита». Тези доповідей. – Київ, 2016. pp. 19-21. ISSN 978-966-02-8026-7

Санжарова, Галина Федорівна (2016) Робоча программа навчальної дисципліни "Латина" для студентів другого курсу галузь знань 0203 Гуманітарні науки напрям підготовки 6.020301 "філософія" [Teaching Resource]

Х

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретичні питання граматики другої іноземної мови" (французька мова) VІ курс [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Методика викладання іноземної мови в школі" (французька мова) ІІІ курс [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Методика викладання іноземної мови в школі" (італійська мова) ІІІ курс [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Методика викладання іноземної мови в школі" (іспанська мова) ІІІ курс [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2016) Робоча програма. Вступ до романістики для студентів за освітньою програмою : Мова і література (іспанська), Мова і література (французька), Мова і література (італійська), 2016 року – 27 с. [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2016) Робоча програма з “Практики усного та писемного мовлення (французької мови)” для студентів 4 курсу, за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (французька), галузі знань 0203 Гуманітарні науки, 2016 року. – 20 с. [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2016) Робоча програма з дисципліни „Методика викладання іноземної мови в школіˮ для студентів 4 курсу, за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (іспанська), Філологія. Мова і література (французька), Філологія. Мова і література (італійська), галузі знань 0203 Гуманітарні науки, 2016 року. – 26 с. [Teaching Resource]

Ц

Циганок, Ольга Михайлівна (2016) Опис курсу риторики Чернігівського колегіуму «Reginae hortus eloquentiae...» [Сад цариці красномовства...] (1717/18 н. р.) Сіверянський літопис (1). pp. 52-56.

Циганок, Ольга Михайлівна (2016) The system of religious values in the poetics of Mitrofan Dovhalevsky “Poetic Garden” (1736/37) Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (7). pp. 53-56. ISSN 2311-2433

Циганок, Ольга Михайлівна (2016) On the course rhetoric Chernihiv Collegium «Informator…» [Informant…] (1718) Сіверянський літопис (3). pp. 33-36.

Ч

Чернецька, Надія Валеріївна (2016) [Teaching Resource]

Чернецька, Надія Валеріївна (2016) Критичне й аналітичне читання іспанською мовою [Teaching Resource]

Чернецька, Надія Валеріївна (2016) Навчальна програма 'Я-студент (італійська мова)' для студентів 1 курсу [Teaching Resource]

Чернецька, Надія Валеріївна (2016) Начальна програма 'Я-студент (іспанська мова)' для студентів 1 курсу [Teaching Resource]

Чернецька, Надія Валеріївна (2016) Slangy Metaphorization as Means of Creative Speech' Potential Realization in a Student Spanish Language Environment Актуальні питання іноземної філології (4). pp. 183-189. ISSN 2410-0927

Чернецька, Надія Валеріївна (2016) Вступ до спеціальності [Teaching Resource]

Ш

Шталтовна, Юлія Анатоліївна (2016) Critical and analytical reading skills in French (1 year) [Teaching Resource]

Шталтовна, Юлія Анатоліївна (2016) Syllabus, critical reading in French, 2 year, 6.020303 Philology, Language and Literature (French) 0203 Humanities [Teaching Resource]

Шталтовна, Юлія Анатоліївна and Shtaltovna, Yuliya (2016) Syllabus, critical reading in French, 2 year, 6.020303 Philology, Language and Literature (French) 0203 Humanities [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Jun 20 02:04:37 2024 EEST.