Items where Division is "Кафедра української літератури і компаративістики" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | В | К | Л | О | П | С | Х
Number of items: 35.

Є

Єременко, Олена Володимирівна (2013) Інтерсеміотичні тропи як жанротворчий чинник Літературний процес: методологія, імена, тенденції (2). pp. 6-9. ISSN 978-966-7548-48-3

Єременко, Олена Володимирівна (2013) Текстуальні параметри роду літературного твору як носії синкретичних явищ Синопсис (2).

Б

Башкирова, Ольга Миколаївна (2013) Культурологічний код роману Наталі Тисовської «Укус огняного змія» Синопсис (2).

Бондарева, Олена Євгенівна (2013) Драматична поетика авторської міфології Ярослава Верещака (За п'єсою "Душа моя із шрамом на коліні") Науковий збірник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. pp. 55-77.

Бондарева, Олена Євгенівна and Ільїнська, Ніна Іллівна and Мацапура, Валентина Іванівна and Бітківська, Галина Володимирівна (2013) Интегрированній курс литература, 5 класс Грамота. ISBN 978-966-349-399-2

Бондарева, Олена Євгенівна and Ільїнська, Ніна Іллівна and Мацапура, Валентина Іванівна and Бітківська, Галина Володимирівна (2013) Інтегрований курс "Література" (російська і світова) : підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання In: Интегрированный курс "Литература". 5 класс. Грамота, Киев.

Державна служна інтелектуальної власності України (2013) Интегрированный курс "Литература" для 5 класса общеобразовательных учебных заведений 978-966-349-399-2.

Борисюк, Ірина Василівна (2013) Структуралізм і деконструкція: до проблеми методологічних стратегій Синопсис (1).

Борисюк, Ірина Василівна (2013) Music as a Cultural Text in the Novel “Voroshylovgrad” by S. Zhadan Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”, 150. pp. 3-7. ISSN 1996-5931

Бровко, Олена Олександрівна (2013) Artistic version of opposition “nature – civilization” in the works J.-M. G. Le Cljzio Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Філологічні науки (22 (2)). pp. 153-162.

Бровко, Олена Олександрівна (2013) Сучасні версії українського роману в новелах: інтермедіальний вимір Літературний процес: методологія, імена, тенденції (3). pp. 36-38. ISSN 978-966-7548-48-3

Бровко, Олена Олександрівна (2013) “Obituary” by I. M. Bilohub in a context of the camp and prison literature Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки, 12 (ІІ). pp. 15-20.

Бровко, Олена Олександрівна (2013) Буквар нашого часу: між сакральним і профанним Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Філологія. Літературознавство ЧДУ ім. П. Могили. pp. 15-19.

Бровко, Олена Олександрівна (2013) Metatekstual of the poetic of novel „Snow” by Orhan Pamuk Актуальні проблеми української літератури і фольклору (19). pp. 118-125.

В

Васьків, Микола Степанович (2013) До проблеми актуальності, оригінальності та вторинності сучасної української прози Синопсис (2).

Волошук, Лариса Валентинівна (2013) Поліфонія художнього світу прози Марії Матіос Синопсис (1).

Віннікова, Наталія Миколаївна (2013) Literary parodies by Theodor Orysio Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія., 67 (1048). pp. 150-154. ISSN 2227 - 1864

Віннікова, Наталія Миколаївна (2013) Стилізація і пародія: літературні «транскрипції» чужого стилю Синопсис (1).

К

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2013) Трискладові розміри у творчості українських символістів Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції.. pp. 155-162.

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2013) Methods of Melodization in the Book of Poems "Everlasting Flowers" by Mariana Savka Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (2(261)). pp. 178-184. ISSN 2227-2844

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2013) Елементи "бодлерівського урбанізму" в творчості старших символістів Філологічні семінари. Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст (16). pp. 232-238. ISSN 978-966-171 -673-4

Л

Луцюк, Микола Володимирович (2013) Дописемна доба розвитку літератури Синопсис (2).

Луцюк, Микола Володимирович (2013) Pre-literary period of literature development Синопсис: текст, контекст, медіа (2). pp. 1-9. ISSN 2311-259X

Луцюк, Микола Володимирович (2013) The Phenomenon of Old Testament Wisdom in the Context of Old Eastern Literatures Синопсис: текст, контекст, медіа (1). pp. 1-7. ISSN 2311-259X

Луцюк, Микола Володимирович (2013) Феномен старозавітної премудрості у контексті давньосхідних літератур Синопсис (1).

Лісневська, Аліна Леонідівна (2013) The Art of Television Reporting ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, Луганськ.

О

Одаренко, Оксана Василівна (2013) Естетизація патології: ушкоджені віртуальні тіла медіа-арту versus досконалі «нові» тіла трансгуманізму Синопсис (1).

Олійник, Світлана Миколаївна (2013) Інтертекстуальні виміри роману Володимира Єшкілєва «Тінь попередника» Синопсис (1).

П

Погребняк, Інга Василівна (2013) Соціально-психологічні засади маніпуляції в рекламі Синопсис: текст, контекст, медіа. ISSN 2311-259X

Погребняк, Інга Василівна (2013) Образ України в епістолярії Бориса Грінченка Синопсис: текст, контекст, медіа. ISSN 2311-259X

Поліщук, Ярослав Олексійович (2013) Palimpsest of Kyiv Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna (1). pp. 199-209. ISSN 2353-8546 (MPWr)

Пухонська, Оксана Ярославівна (2013) Сучасна поезія як об’єкт інтертекстуальності Синопсис (1).

С

Сінченко, Олексій Дмитрович (2013) Януш Славінський. До проблеми «мистецтва інтерпретації» (Переклад із польської та коментарі Олексія Сінченка) Синопсис: текст, контекст, медіа (3-4). ISSN ISSN: 2311-259X

Сінченко, Олексій Дмитрович (2013) Рецептивні означення літературних теорій ХХ століття Синопсис (1). ISSN 2311-259X

Х

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2013) The author's communicative strategies of E. Kononenko’s stories Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: материалы VIII международной заочной научно-практической конференции.. pp. 29-34. ISSN ISBN 978-5-905945-82-3

This list was generated on Fri Jun 21 02:06:07 2024 EEST.