Items where Division is "Кафедра української мови" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Г | Д | З | К | О | Р | С | Ш | Я
Number of items: 47.

А

Александрова, Валентина Федорівна (2014) «Комунікативний аналіз прецедентних текстів на практичних заняттях з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» студентами нефілологічних спеціальностей» Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції 30-31 грудня 2014 р..

Александрова, Валентина Федорівна (2014) Навчальний текст у рамках педагогічного дискурсу VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція.

Александрова, Валентина Федорівна (2014) Нова радість стала... (Сценарій вертепної драми для учнів) Українська мова і література в школах України. pp. 55-59.

Александрова, Валентина Федорівна (2014) Удосконалення технологій навчання української мови на текстовій основі та формування комунікативної вправності учнів In: IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 30-31 липня 2014 р., Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

Астаф'єва, Марія Миколаївна (2014) Живодайні глибини гуцульської мови In: Регіональна наук.-прак. конференція "Яворів: історія, етнокультура", 20.09.2014, Яворів Івано-Франківської області.

Астаф'єва, Марія Миколаївна and Воронич, Ганна Василівна (2014) Словник гуцульських говірок Річки та Яворова : у 4-х книгах : Скриптура перша : А - Ж. Місто НВ, м. Івано-Франківськ.

Г

Горохова, Тетяна Олександрівна (2014) Теоретична і дидактична філологія.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2014) Organization of the text creational activities of philology specialties students during morphology study Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 69-73. ISSN 1609-8595

Горохова, Тетяна Олександрівна (2014) Forming the grammatical competence of future ukrainian language teachers on a base of ethnopedagogical texts Молодий вчений (6 (09)). pp. 120-123. ISSN 2304-5809

Горохова, Тетяна Олександрівна (2014) Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць (17). pp. 14-29.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2014) Роль риторики в комунікативній підготовці учнів Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна". Випуск 40. pp. 134-137. ISSN 966-7631-70-2

Горошкіна, Олена Миколаївна (2014) Концепція як лінгводидактичний жанр Збірник наукових праць "Теоретична і дидактична філологія". Випуск 5. pp. 207-214.

Д

Дика, Наталія Михайлівна (2014) Linguistic concepts of morphology are already integrated language education Рідна мова: освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі (22). pp. 67-73.

Дика, Наталія Михайлівна (2014) Formation in students of secondary schools communicative speech skills in the study of grammar Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) (5). pp. 302-310.

Дика, Наталія Михайлівна (2014) Formation of linguistic concepts in students of secondary schools in the study of morphology (nominal parts of speech) Українська мова і література в школах України (10). pp. 20-25.

Дика, Наталія Михайлівна (2014) Continuity and perspective in the formation of linguistic concepts the students of secondary schools in the study of the morphology "Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень":Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 24-25 жовтня 2014 р. (Ф 51). pp. 53-56.

Дика, Наталія Михайлівна and Огарь, Юлія Віталіївна (2014) Learning linguistic concepts students of secondary schools in the study of syntax ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ Науковий журнал «Молодий вчений» (9(12)). pp. 111-113. ISSN ISSN 2304-5809

Дружененко, Раїса Сергіївна (2014) Перспективи актуалізації комунікативно-прагматичної основи навчання української мови Українська мова і література в школах України.

З

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2014) Словник Бориса Грінченка як «живий» електронний проект «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 97-103.

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2014) Методичні аспекти моделювання змісту та структури електронного навчального посібника з культури усного і писемного мовлення для студентів філологічних спеціальностей Теоретична і дидактична філологія.

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2014) Проблема культури мовлення у науковому полі сучасної лінгводидактики Українська мова і література в школах України.

Заєць, Валентина Григорівна (2014) Information resource in extracurricular forms of education in Ukrainian language Мовні і концептуальні картини світу (50). pp. 293-301.

Заєць, Валентина Григорівна (2014) The development of Ukrainian-extracurricular education (60-70 years XX century) Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Педагогіка і психологія. (713). pp. 71-75.

Заєць, Валентина Григорівна (2014) Інтегрування знань учнів на позаурочних заняттях у української мови у 8-9 класах Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі (22). pp. 58-66. ISSN 1644-7794

Заєць, Валентина Григорівна (2014) Використання інформаційного ресурсу навчальних текстів у змісті курсу за вибором для учнів 8 - 9 класів "Лінгвістична лабораторія" "Українська мова і література в школах України" (6). pp. 47-54.

К

Караман, Ольга Володимирівна (2014) Акмеологічний ресурс проблемного підходу у підготовці фахівців української словесності Акмеологія — наука ХХІ століття : матер. ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 330-340.

Караман, Ольга Володимирівна and Горошкіна, Олена Миколаївна (2014) Formation of the creativity of the future teachers of ukrainian language as linguo didactic problem Українська мова і література в школах України (12). pp. 29-33.

Караман, Станіслав Олександрович (2014) Лінгводидактичні орієнтири у фаховій підготовці магістрантів-філологів Акмеологія — наука ХХІ століття : матер. ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 68-75.

Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна and Плющ, М.Я. (2014) Сучасна українська літературна мова Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-178-035-3

О

Олійник, А.М. (2014) Усна перевірка якості знань учнів: бесіда як метод контролю Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 140-146.

Остапченко, Олена Вадимівна (2014) Secrets of immortal signs game-tournament scenario of connoisseurs of the ukrainian written language Українська мова й література в школах України. pp. 19-24. ISSN 2267

Остапченко, Олена Вадимівна (2014) Таємниці невмирущих знаків. Сценарій гри-турніру знавців української писемності "Українська мова і література в школах України". pp. 19-23. ISSN -

Р

Русаченко, Наталя Павлівна (2014) Вступ до мовознавства. Робоча навчальна програма дисципліни [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2014) Українська мова у професійному спілкуванні. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030302 Реклама та зв’язки з громадськістю. [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2014) Українська мова у професійному спілкуванні. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030303 Видавнича справа та редагування. [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2014) Особливості функціонування чергувань приголосних у процесах словозміни сучасної української літературної мови Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. (3).

С

Саєвич, Ірина Георгіївна (2014) The role of the human factor in the language: the man - the language - the world Українська мова і література в школах України (7-8). pp. 9-12.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2014) The role of the human factor in the language: the man - the language - the world Українська мова і література в школах України (7-8). pp. 9-12.

Стишов, Олександр Анатолійович (2014) Утвердження національної ідентичності у словотворенні Українська мова і література в школах України. pp. 16-19. ISSN -

Стишов, Олександр Анатолійович (2014) Тенденції розвитку лексики сучасної української мови (на матеріалі мови мас-медіа) Лінгвістичні студії: на пошану корифею: Зб. наук. пр. і вітань із нагоди 90-ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора , заслуженого діяча науки і техніки України Сергія Івановича Дорошенка. pp. 55-66.

Ш

Шкавро, Володимир Володимирович (2014) Rhetorical exercises on the lessons of ukrainian Українська мова і література в школах України.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2014) On the established canon of the last portrait of T. Shevchenko in the context of Shevchenko-centered research of the soviet and post-soviet period. Українська література в загальноосвітній школі. Інститут Педагогіки НАПН України. (8). pp. 6-9.

Я

Яворська, Стефанія Теодорівна (2014) Типи, структура і зміст занять із будови слова в основній школі Журнал "Рідна мова". Польща.

Яворська, Стефанія Теодорівна (2014) Розвиток української мови в добу русифікації та українізації Науковий вісник. pp. 192-205.

Яворська, Стефанія Теодорівна (2014) Українська мова за рубежем Слов'янськ.

Яворська, Стефанія Теодорівна (2014) Розвиток творчого потенціалу учнів старших класів гімназії на уроках української мови Педагогіка і психологія. pp. 201-209.

Яворська, Стефанія Теодорівна (2014) Внесок вітчизняних учених у теорію і практику навчання української мови за рубежем Педагогіка і психологія.

This list was generated on Sat Dec 4 02:07:16 2021 EET.