Items where Division is "Кафедра дизайну" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | А | Б | В | З | К | П | Р
Number of items: 29.

K

Krotova, T (2014) Classic Suit and Polystylism: Modern Parallels of Fashionable Forms Development Based on the Tendencies Analyses within the Framework of Great Britain and Ukrainian Fashion Week-2013 American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences (6_1). pp. 19-24. ISSN ISSN (Print): 2328-3734, ISSN (Online): 2328-3696, ISSN (CD-ROM): 2328-3688

Krotova, T (2014) Conceptualizing of women's classic fashion style of the XX - century: Method of studying of French couturiers heritage in the World museum collections International journal of Science Commerce and Humanities Volume No 2 No 3 April 2014 (2_3). pp. 237-249. ISSN 2052-6164

Krotova, T (2014) Classical Suit Style of Mikhail Voronin: European Traditions in Ukraine The Advanced Science Journal (USA) (8). pp. 44-51. ISSN ISSN 2219-746X EISSN 2219-7478

Krotova, T (2014) «Одежда, скроенная индивидуумом для индивидуума индивидуально» или Встреча с Сэвил Роу «Дизайн. Материалы. Технология». Журнал Санкт-Петербургского университета технологий и дизайна (32). pp. 61-68.

Krotova, T (2014) «Одежда, скроенная индивидуумом для индивидуума индивидуально» или Встреча с Сэвил Роу «Дизайн. Материалы. Технология». Журнал Санкт-Петербургского университета технологий и дизайна (32). pp. 61-68.

А

Афанасьєв, Юрій Львович (2014) ЕТНОДИЗАЙН ЯК ЕСТЕТИЧНЕ ТА ГЕОПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ ЕТНОДИЗАЙН: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ І НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ. pp. 175-181.

Афанасьєв, Юрій Львович (2014) МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ Проблеми підготовки сучасного вчителя, 10 (3). pp. 7-14. ISSN 2307-4914

Афанасьєв, Юрій Львович (2014) Мистецька освіта та мистецька просвіта: діалектика системної цілісності Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 6-13.

Б

Брюханова, Галина В'явеславівна (2014) Професійна підготовка майбутніх фахівців з дизайну друкованої продукції в Україні: історичний аспект Неперервна професійна освіта : теорія та практика (3-4). pp. 113-116. ISSN 1609-8595

Брюханова, Галина В'явеславівна (2014) ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ Проблеми підготовки сучасного вчителя (3). pp. 130-134. ISSN 2307-4914

Брюханова, Галина В'явеславівна (2014) ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ ДИЗАЙНЕРІВ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС : ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА (4). pp. 45-49. ISSN 2078-1687

Брюханова, Галина В'явеславівна (2014) Today’s Aspects in Continued Education of Print Designers THE ADVANCED SCIENCE JOURNAL. ISSN 2219-746

Брюханова, Галина В'явеславівна (2014) ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД, ДОЦІЛЬНИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ. pp. 185-193.

Брюханова, Галина В'явеславівна (2014) ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (3). pp. 63-68. ISSN 2078-1687

Брюханова, Галина В'явеславівна and Конопко, Олександра Іванівна (2014) Використання інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців мистецьких ВНЗ України Ars musicae: музично - освітологічний дискус. pp. 36-40.

В

Васильківська, Олена Іванівна (2014) ПЛАСТИЧНЕ ВИРІШЕННЯ ПЛОЩИННИХ ФОРМ В ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ ЗАСОБАМИ КВІЛІНГУ Проблеми підготовки сучасного вчителя (3). pp. 22-28. ISSN 2307-4914

З

Зайцева, Вероніка Іванівна (2014) ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИЗАЙН» Проблеми підготовки сучасного вчителя (3). pp. 135-139. ISSN 2307-4914

Зайцева, Вероніка Іванівна (2014) Впровадження інноваційних технологій у процес підготовки студентів спеціальності «дизайн» Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 451-455.

К

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2014) Роль і місце династії Сфорци у культурному житті Європи в епоху відродження Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 186-193.

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2014) ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ТРАДИЦІЇ ПРАВЛІННЯ ДИНАСТІЇЇ СФОРЦІВ В ЕПОХУ ІТАЛІЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УТВОРЕНЬ НА ЗЕМЛЯХ ПОДІЛЛЯ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ. Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку (3). pp. 190-196. ISSN 978-617-7171-10-1

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2014) Комп'ютерні технології в проектуванні середовища [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2014) Основи формоутворення дизайну середовища [Teaching Resource]

Кротова, Тетяна Федорівна (2014) Інноваційне мислення як основа дизайн-діяльності Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 461-470.

Кротова, Тетяна Федорівна (2014) Английский костюм в собрании лондонского музея Виктории и Альберта: аспекты хронологии классического стиля In: XVIІ Международная конференция «Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии»//Санкт-Петербургский гос. ун-т технолоий и дизайна; Росийский этнографический музей, 28-31 мая, 2014, 28-31 мая, 2014, Петербургский гос. ун-т технолоий и дизайна; Росийский этнографический музей.

Кротова, Тетяна Федорівна (2014) Класичний костюм в європейській моді ХІХ - початку ХХІ століття: еволюція форм і художньо - стильових особливостей Одноосібна. ЛігаПрес, Львів.

П

Поліщук, Алла Анатоліївна (2014) ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНО-ЗНАКОВОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ «Комп’ютер у школі та сім’ї». ISSN 37.036:003.628

Поліщук, Алла Анатоліївна (2014) Формування візуально-знакової культури у професійній освіті Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 512-516.

Р

Руденченко, Алла Андріївна (2014) Етнодизайн як міждисциплінарний феномен створення творчого освітнього простору Проблеми підготовки сучасного вчителя, 3 (10). pp. 140-146. ISSN 2307-4914

Руденченко, Алла Андріївна (2014) МЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СВОЄРІДНОСТІ В ДИЗАЙНІ ЕТНОДИЗАЙН: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ І НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ. pp. 409-412.

This list was generated on Fri Oct 7 02:05:13 2022 EEST.