Items where Division is "Кафедра інструментально-виконавської майстерності" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Е | З | К | Л | М | П | С | Т | Ц
Number of items: 60.

Б

Беренбейн, Інеса Самійлівна (2015) Chamber instrumental ensembles of Valentyn Kostenko in the period of 1940s in terms of the artist’s style evolution Українське музикознавство, 41 (41). pp. 255-263. ISSN 0130–5298; 2520–2510

Беренбейн, Інеса Самійлівна (2015) Chamber instrumental ensembles of Valentyn Kostenko in the period of 1940s in terms of the artist's style evolution Українське музикознавство: наук.-метод. зб. (41). pp. 255-263.

Г

Гаркуша, Людмила Іванівна (2015) The work program of the course "Kontsertmeysterskyy class" (educational qualification of "specialist"). [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2015) The work program of the course "Kontsertmeysterskyy class" (educational qualification of "Master") [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2015) Formation of experience performing instrumental piano students Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Е

Економова, Ольга Серафимівна (2015) The work program of the course "The additional music instrument" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) The work program of the course "The additional music instrument" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) The work program of the course "The additional music instrument" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) The work program of the course "The basic music instrument. Piano" (for students of educational level "specialist".) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) The work program of the course "The basic music instrument. Piano" (for students of educational qualification of "Bachelor" (on the basis of complete secondary education) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) The work program of the course "The basic music instrument. Piano" (for the first (bachelor) education level (at the level "junior specialist"). [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) The work program of the course "The basic music instrument. Piano" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) The work program of the course "The basic music instrument. Piano" (І) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Корзун, Валентина Володимирівна (2015) The work program of the course "Basic music instrument. Piano" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Корзун, Валентина Володимирівна (2015) The work program of the course "Piano" [Teaching Resource]

З

Зінська, Тетяна Володимирівна (2015) The work program of the course "The history of vocal art" [Teaching Resource]

Зінська, Тетяна Володимирівна (2015) Distinctive features of functioning of the primary music education in Ukraine at the beginning of the XXI century Культура і Сучасність. pp. 119-125. ISSN 2226-0285

К

Касьянов Валентин Васильович (2015) Certificate 1744913572.

Куришев, Євген Володимирович (2015) The work program of the course "Musical instrument" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2015) The work program of the course "The basic music instrument" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2015) Київський міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця: європейський цивілізаційний вимір Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 40-47.

Куришев, Євген Володимирович (2015) The work program of the course "Instrumental instrumental teaching practice" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2015) The work program of the course "Workshop for qualification of «Musical instrument" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2015) The work program of the course "Piano" [Teaching Resource]

Л

Лабінцева, Лариса Павлінвна and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2015) The formation of experience performing activity of teachers om music art Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2(11)). pp. 175-185. ISSN 2312-5829

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2015) Main characteristics of professional qualities teacher of music manager Духовність особистості в системі мистецької освіти. pp. 58-65.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2015) The work program "Production professional practice of the specialization" [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2015) The work program of professional teaching practice (continuous) [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Лабінцева, Лариса Павлінвна (2015) Formation of professional competence of future teachers of music Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (139). pp. 83-87. ISSN 978-966-7406-57-8

М

Малахова, Маргарита Олександрівна (2015) The work program of the course "Orchestral class" [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2015) The work program of the course "Orchestral class" [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2015) The work program of the course "Оrchestral class" [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2015) The work program of the course "Orchestral class" (for the second (master's) educational level) [Teaching Resource]

Мастерських, Олександр Миколайович (2015) The work program of the course "Video Information Technology" [Teaching Resource]

П

Плохотнюк, Олександр Сергійович and Подольчук, Володимир Васильович (2015) Basics of performing techniques trumpeter ТОВ "Наш формат", Київ, вул. Фрунзе, 86.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) The work program of the course "Methods of teaching subjects in high school qualification (teaching musical instrument)" [Teaching Resource]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) Робоча навчальна програма спецкурсу «Основи професійної діяльності керівника музично-інструментального колективу» [Teaching Resource]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) Individuality of master of studying musical and instrumental band in teaching theory and practice Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1 (9)). pp. 179-191. ISSN 2312-5829

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) Structure and content of the professional competences of the music teacher Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (24). pp. 84-87. ISSN 978-966-7548-60-5

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) Formation of professional competence of future teachers of music in the classroom for music and instrumental disciplines Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 18 (23). ISSN КВ 8820

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) The work program of the course "Methodology of teaching solo singing" [Teaching Resource]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) The work program of the course "Methods of working with the vocal ensemble" [Teaching Resource]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) The work program of the course "Kontsertmeysterskyy class" [Teaching Resource]

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2015) The work program of the course "Methods of learning to play on a musical instrument" [Teaching Resource]

Полянский, Вячеслав Анварович (2015) The Duke of jazz Музика (1-2). pp. 8-11.

С

Салан, Катерина Олександрівна (2015) The work program of the course "Fundamentals of directing and editing video clips" [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2015) The work program of the course "Basics of sound engineering" [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2015) The work program of the course "ICT in musical art" [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2015) The work program of the course "Contemporary Music and Information Technology" [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2015) The work program of the course "Basic music instrument. Domra. Guitar" [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2015) The work program of the course "Basic instrument. Domra. Guitar" [Teaching Resource]

Свириденко, Наталія Сергіївна (2015) The work program of the course "Keyboard performance instruments and clavier" [Teaching Resource]

Свириденко, Наталія Сергіївна (2015) The revival of early music in Moldova the second half of the twentieth century as a a common European direction Художественное образование: историческое наследие и вызовы современности Международная конференция, посвященная 75-летию Кишиневской государственной консерватории, заложившей основы художественного образования в Республике Молдова 25-26 ноября 2015 г. Тез. pp. 78-79. ISSN 978-9975-52-196-3

Свириденко, Наталія Сергіївна (2015) Anton Rubinstein (The story of a piano) Studiul artelor si culturologie: istorie, teorie, practica / Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice ; col. red.: Victoria Melnic (red.-şef ) [et al.]. – Chişinău : Grafema Libris (4(27)). pp. 5-9. ISSN 2345-1408

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент. Баян. Акордеон» (І курс) [Teaching Resource]

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент. Баян. Акордеон» [Teaching Resource]

Т

Тітович, Валерій Іванович (2015) Features of voice in the clavier works of J.S .Bach Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. (17(22)). pp. 193-197.

Тітович, Валерій Іванович and Лисіна, Н.І. (2015) The origins of the english clavier school Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. (17(22)). pp. 187-193.

Ц

Цимбал, Сергій Вікторович (2015) The work program of the course "Music and information technology" [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2015) The work program of the course "Fundamentals of computer arrangements and recording" [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Feb 21 02:08:36 2024 EET.