Items where Division is "Кафедра всесвітньої історії" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Д | М | С
Number of items: 19.

Б

Бовсуновська, І.Д. (2014) Застосування хмарного сервісу Google Picasa в освіті Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 87-89.

Брайчевська, Олена Андріївна (2014) Вплив Першої світової війни на зародження нових форм дипломатичної практики Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни) Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. 25-26 вересня 2014 р.. pp. 15-18. ISSN 978-966-02 7343-6

Г

Гольцов, Андрій Геннадійович (2014) The Imperial Geostrategy of the Russian Federation in the World: the Basic Directions and Methods of Implementation Наукові праці МАУП (3). pp. 13-20.

Гольцов, Андрій Геннадійович (2014) Eurasian Union as a Neo-Imperial Project of the Russian Federation Наукові праці МАУП (1). pp. 27-33.

Горпинченко, Інна Володимирівна (2014) The territorial-administrative structure and the highest administration of the Orthodox Church in Ukraine of the second half of the XIX century: pre-revolutionary historiography "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць (91(12)). pp. 132-135. ISSN ISSN 2076-1554

Д

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Сучасні історико-освітні дослідження: традиції та новації методології Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. 2014 (9(302)). pp. 5-11. ISSN 2076-5908

Драч, Оксана Олександрівна (2014) EVERYDAY LIFE OF THE FEMALE HIGHER COURSES DURING THE WORLD WAR I Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. (23). pp. 174-181. ISSN 2307-5791

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Макромодуль ІІІ. Історія освіти In: Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, pp. 152-240. ISBN 978-966-2748-57-4

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Просвітительки народу: соціальна місія випускниць вищих жіночих курсів Російської імперії Український селянин: Зб. наук. праць (14). pp. 66-69. ISSN 966-7986-12-8

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Освіченість Богдана Хмельницького крізь призму новацій дидактики єзуїтських колегій Восьмі Богданівські читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. pp. 12-16. ISSN 978-966-493-925-3

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Розвиток вищої жіночої освіти в Одесі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: загальноімперські тенденції і регіональні особливості Гуржіївські історичні читання (7). pp. 115-118. ISSN 978-966-493-834-8

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Навчання жінок в університетах: практика вирішення питання в Російській імперії Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. 2014 (19 (31). pp. 47-54. ISSN 2076-5908

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Student youth of St. Volodymyr University at Taras Shevchenko’s age: social and cultural portrait Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 10-21.

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Учителювання в народній школі: форма громадського служіння українських інтелектуалів «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 127-134.

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Вплив ідей К.Д. Ушинського на формування генерації «нових жінок» у російській імперії Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського) : матер. Міжнарод. наук.- практ. конф., 20–21 лют. 2014 р.. pp. 11-19.

М

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2014) Драги-драгани-драгуни: рід воїнів чи рід військ. Воєнна історія України. Галичини і Закарпаття. Науковий збірник. Матеріали всеукраїнської військово-історичної заочної конференції 5-6 червня 2014 р. – К., 2014. – 504.. pp. 44-45.

С

Саган, Галина Василівна (2014) Проблемные вопросы становления культурных связей между УССР и ФНРЮ после Второй мировой войны (идеологические и политические факторы) АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (1-1). pp. 111-115. ISSN 2073-0071

Саган, Галина Василівна (2014) Сooperation trends between Ukrainian and Yugoslav universities in 60-70th years of the XX century ACTA HUMANITAS ČASOPIS PRO SPOLEČENSKÉ VĚDY (1). pp. 73-78. ISSN 1805 - 2142

Саган, Галина Василівна (2014) REVIVAL OF PUBLIC AND CULTURAL UKRAINIAN INSTITUTIONS IN 50’s–70’s OF THE 20 th CENTURY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Україна у світовій історії (3 (52)). 175 -183.

This list was generated on Thu Feb 29 02:07:53 2024 EET.