Items where Division is "Кафедра бібліотекознавства та інформології" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | М | П | Р | С
Number of items: 57.

В

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2016) Рекламний менеджмент [Teaching Resource]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2016) Видавничий дім "Академперіодика": результати 20-річного розвитку Вісник Національної академії наук України (10). pp. 74-76. ISSN 1027-3239

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2016) Сучасні стратегії розвитку науки [Teaching Resource]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2016) Комунікаційна стратегія бібліотеки In: міжнародна науково-практична конференція "Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: європейські орієнтири", 1 березня 2016 р., Україна, Славське.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2016) Модель бібліотеки майбутнього: три питання до дискусії In: VII Львівський міжнародний бібліотечний форум «Модерна бібліотек@ в мінливому світі», вересень 2016 р., Львів.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2016) The socio-communication activites of libraries of Ukraine in latest conditions Бібліотечний вісник (1 (231). pp. 12-17. ISSN 1029-7200

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2016) Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства, архівознавства та інформаційної діяльності [Teaching Resource]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2016) Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності: проблеми дослідження і формування компетентностей Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф.. pp. 23-28. ISSN 978-966-028016-8

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2016) Державна інформаційна політика [Teaching Resource]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2016) Економічна проблематика [Teaching Resource]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна and Макарова, Марія Володимирівна and Черпак, Марія Валеріївна (2016) Університетські студії [Teaching Resource]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна and Прокопенко, Лілія Сергіївна (2016) Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи [Teaching Resource]

Г

Горбенко, Галина Василівна (2016) Принципи та пріоритети розвитку Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка Інтегровані комунікації = Integrated communications (2). pp. 116-120. ISSN 21991-11891Р

М

Макарова, Марія Володимирівна (2016) Соціологія книги і читання [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2016) Історія книги та книгознавство [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2016) Стандартизація у видавничій та бібліотечно-бібліографічній сфері [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2016) Видавничо-поліграфічні стандарти [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2016) Соціологія книги і читання [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2016) Історія книги та книгознавство [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2016) Стандартизація у видавничій та бібліотечно-бібліографічній сфері [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2016) Видавничі осередки на західноукраїнських землях XVI-XVII ст., їх роль у збереженні української духовної культури Інтегровані комунікації (1). pp. 71-77.

П

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2016) Теорія документно-інформаційних потоків [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2016) Бібліографознавство [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2016) Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2016) Бібліотекознавство [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2016) Бібліографічна діяльність [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2016) Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2016) Документознавство [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2016) Фондознавство [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2016) Наукова робота студентів як складова підготовки фахівців за спеціальністю «029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття. pp. 48-53. ISSN 978-966-2989-46-5

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2016) Международное сотрудничество библиотек в области информационной грамотности (на примере Секции информационной грамотности ИФЛА) Информационные ресурсы библиотек в образовательной, научной и социокультурной среде. pp. 300-305.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2016) Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2016) Основи документознавства та архівознавства [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна and Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Робоча навчальна програма виробничої (організаційної) практики [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна and Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Робоча навчальна програма виробнича практика [Teaching Resource]

Р

Романченко, Інна Григорівна (2016) Інформаційно-аналітична діяльність [Teaching Resource]

Романченко, Інна Григорівна (2016) Сучасні стратегії розвитку науки [Teaching Resource]

Романченко, Інна Григорівна (2016) Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній і бібліографічній діяльності [Teaching Resource]

Романченко, Інна Григорівна (2016) Гіпертекстові та мультимедійні системи [Teaching Resource]

Романченко, Інна Григорівна (2016) Міжнародні інформаційні ресурси [Teaching Resource]

Романченко, Інна Григорівна (2016) Гіпертекстові та мультимедійні системи [Teaching Resource]

Романченко, Інна Григорівна (2016) Сучасні стратегії розвитку науки [Teaching Resource]

С

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2016) Організація діловодства в думі та управі міста Києва (1870–1917 роки) PhD thesis, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Аналітико-синтетична обробка документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Викладання «Організації та економіки видавничої справи» для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка XХІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі : тези доп., м. Київ, 24 листоп. 2016 р.. pp. 122-124.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Фінансово-підприємницька та комерційна діяльність [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Інтеграція можливостей інформаційно-бібліотечних установ України для фахової підготовки студентів напряму 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 4–6 жовт. 2016 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів. pp. 60-64. ISSN 978-966-02-8016-8

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Викладання «Бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів» у Київському університеті імені Бориса Грінченка Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Київ, 2016.. pp. 69-71. ISSN 978-966-97270-9-1

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Наукові комунікації [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Бібліотечно-інформаційне обслуговування куористувачів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Маркетинг і промоція видань [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Організація книгорозповсюдження [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Організація і економіка видавничої справи [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Бібліотечний менеджмент і маркетинг [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Dec 7 02:05:50 2021 EET.