Items where Division is "Кафедра бібліотекознавства та інформології" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | В | Г | К | М | П | Р | С
Number of items: 84.

І

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2017) Медіакультура та інтелектуальна свобода [Teaching Resource]

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2017) Автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів [Teaching Resource]

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2017) Media-cultural subjects of educational disciplines - an important component of the education and profession of future librarians In: IV Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька, 02 листопада 2017, Київ, Україна.

В

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2017) Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи [Teaching Resource]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2017) Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності: базові засади Вісник книжкової палати (11). pp. 15-19. ISSN 2076-9326

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2017) Інформаційна парадигма підготовки фахівців спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" Інформаційний простір бібліотеки: тези VII Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 29-31.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2017) Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства, архівознавства та інформаційної діяльності [Teaching Resource]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2017) Сучасні стратегії розвитку науки [Teaching Resource]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2017) Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності [Teaching Resource]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2017) Державна інформаційна політика [Teaching Resource]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2017) Розвиток методології бібліотекознавчих досліджень: традиції та новації Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (3). pp. 26-31.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2017) Живе знання (living knowledge) як стратегічний напрям розвитку бібліотек Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек. pp. 21-24.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2017) Європейські центри підготовки фахівців інформаційно-бібліотечної справи XIX Міжнародна науково – практична конференція. pp. 26-29.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2017) Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства, архівознавства та інформаційної діяльності [Teaching Resource]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2017) Європейські магістерські програми - від промоції читання до управління цифровим контонтом VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@: від ідеальної до ефективної» : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. pp. 47-49. ISSN 978-966-97569-9-2

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна and Копанєва, Вікторія Олександрівна and Костенко, Леонід Йосипович (2017) Наукове декларування в е-середовищі університету Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). pp. 192-198.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна and Макарова, Марія Володимирівна and Поліщук, Тетяна Ігорівна and Кияниця, Євгенія Олегівна and Масімова, Лариса Гагіківна and Сошинська, Вікторія Євгенівна and Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті: матеріали ІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф..

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна and Макарова, Марія Володимирівна and Черпак, Марія Валеріївна (2017) Університетські студії [Teaching Resource]

Г

Горбенко, Галина Василівна (2017) Practical training in terms of bachelor-level program of the Institute of journalism of Borys Grinchenko Kyiv University Інтегровані комунікації = Integrated communications. pp. 80-86. ISSN 21991-11891Р

Горбенко, Галина Василівна (2017) Results of work of the Institute of Journalism of Borys Grinchenko Kyiv University during 2016-2017 academic year Інтегровані комунікації = Integrated communications. pp. 92-100. ISSN 21991-11891Р

Горбенко, Галина Василівна (2017) Результати роботи Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка за 2016–2017 навчальний рік Інтегровані комунікації = Integrated communications (3). pp. 92-100. ISSN 21991-11891Р

К

Копанєва, Вікторія Олександрівна (2017) Управління електронними інформаційними ресурсами [Teaching Resource]

Копанєва, Вікторія Олександрівна (2017) Вебометрія [Teaching Resource]

Копанєва, Вікторія Олександрівна (2017) Управління електронними інформаційними ресурсами [Teaching Resource]

Копанєва, Вікторія Олександрівна (2017) Бібліометрія [Teaching Resource]

Копанєва, Вікторія Олександрівна (2017) Наукометрія [Teaching Resource]

М

Макарова, Марія Володимирівна (2017) Соціологія книги і читання [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2017) Видавничо-поліграфічні стандарти [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2017) Стандартизація у видавничій та бібліотечно-бібліографічній сфері [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2017) Соціологія книги і читання [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2017) Співвідношення культури і комунікації Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі (матеріали конференції). pp. 76-78.

Макарова, Марія Володимирівна (2017) Історія книги та книгознавство [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2017) Стандартизація у видавничій та бібліотечно-бібліографічній сфері [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2017) Підготовка сучасних бібліотечних фахівців - трансформація компетентнісно-орієнтований освітній процес Білоцерківський інститут економіки та управління Університету«Україна». pp. 40-42.

Макарова, Марія Володимирівна (2017) Документознавство [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2017) Міжкультурні комунікації в контексті євроінтеграційних процесів ХХІ століття Вісник Книжкової палати (8). pp. 24-28. ISSN 2076-9326

Макарова, Марія Володимирівна (2017) Інформаційна культура: суспільні та особистісні аспекти пізнання Вісник книжкової палати (12). pp. 40-43. ISSN 2076-9326

П

Полковенко, Тарас Вікторович and Полковенко, Ольга Володимирівна (2017) Issues of newspaper and magazine publications in the context of journalistic activities In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця", 22.02.2017, Ірпінь, Україна.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Бібліографічна діяльність [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Бібліографознавство [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Теорія документно-інформаційних потоків [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Основи документознавства та архівознавства [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Документознавство [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Бібліографічна діяльность [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Сучасні орієнтири молодих науковців інформаційної, бібліотечної та архівної справи Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 квіт. 2017 р.. pp. 6-7.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Опанування засад професійної етики студентами спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (на прикладі етичних кодексів фахових міжнародних організацій) Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : Ч. 2 : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., м. Дніпро, 26-27 трав. 2017 р.. pp. 119-121.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Міжнародні бібліотечні організації як форма міжнародного бібліотечного співробітництва Міжнародна діяльність бібліотек як складова європейського вибору держави : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 22-23 вересня 2016 р.). pp. 45-48.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Фахова бібліотечно-інформаційна освіта в умовах євроінтеграції Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції. pp. 43-45.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Библиографическая Секция ИФЛА о теории и практике национальной библиографии в цифровой среде Матэрыялы Міжнароднага кангрэса «500 гадоў беларускага кнігадрукавання». У 2 ч. Ч. 2. ХІІІ Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14-15 верасня 2017 г.. pp. 60-64.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Актуальні питання бібліотечно-інформаційної освіти на порядку денному Секції освіти і підготовки кадрів ІФЛА Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Київ, 2017. pp. 19-24. ISSN 978-966-97569-6-1

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) IFLA'S Section of Academic and Research Libraries activity at present Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.). pp. 83-86.

Прокопенко, Лілія Сергіївна and Терлецька, Олеся Олександрівна (2017) Национальная библиография Украины в контексте Рекомендаций Международной конференции по национальным библиографическим службам Матэрыялы Міжнароднага кангрэса «500 гадоў беларускага кнігадрукавання». У 2 ч. Ч. 2. ХІІІ Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14-15 верасня 2017 г.. pp. 34-39.

Прокопенко, Лілія Сергіївна and Щиглинська, Мирослава Михайлівна (2017) Книги на белорусском языке в документном потоке Украины (1991-2016) Матэрыялы Міжнароднага кангрэса «500 гадоў беларускага кнігадрукавання». У 2 ч. Ч. 2. ХІІІ Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14-15 верасня 2017 г.. pp. 45-51.

Р

Романченко, Інна Григорівна (2017) Сучасні стратегії розвитку науки [Teaching Resource]

Романченко, Інна Григорівна (2017) Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній і бібліографічній діяльності [Teaching Resource]

С

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2017) Системи електронного документообігу у діяльності територіально-розподілених організацій In: Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття, Одеса.

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2017) Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів [Teaching Resource]

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2017) Документознавство [Teaching Resource]

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2017) Фондознавство [Teaching Resource]

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2017) Інформаційно-аналітична діяльность [Teaching Resource]

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2017) Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек [Teaching Resource]

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2017) Official correspondence as a form of business communication of the Kiev city Duma and Council (at the end of the XIX-th – beginning of the XX-th century) Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (2). pp. 20-27.

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2017) Practice-oriented teaching of the academic discipline “Informational-and-analytical activity” as a way of forming professional competence of future specialists in information, library and archival studies Бібліотекознавство. Документознавство.Інформологія. Library Science. Record Studies. Informology. (3). pp. 18-25. ISSN 2409-9805

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2017) Modern tendencies of business education development in sociocultural sphere In: Міжнародна науково-практична конференція "Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання".

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Modelling of communication competences of future specialists sn information, library and archive field Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. (4). pp. 92-96. ISSN 2409-9805

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) «Бібліотечне краєзнавство» як вибіркова дисципліна Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листоп. 2017 р. / Нац. іст. б-ка України. – Київ, 2017. pp. 217-219.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетична обробка документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Formations students’ communication skills on the specialty 029 “Information, library and archive sciences” of Institute of Journalism of Borys Grinchenko Kyiv University Інтегровані комунікації = Integrated communications (4). pp. 56-57. ISSN 2524-2644

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Формування комунікаційних компетенцій у студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі : тези Другої Міжнародної науково-практичної конференції (16 листоп. 2017 р., м. Київ) / Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. – Київ : Видавництво КУБГ, 2017.. pp. 43-44.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Наукові комунікації [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Львівський бібліотечний форум в контексті євроінтеграційних процесів України Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції : тези доп. ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 25–27 трав. 2017 р. / Білоцерк. ін-т економіки та упр. Ун-ту «Україна»». – Біла Церква, 2017. pp. 43-45.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Львівський бібліотечний форум як платформа професійної комунікації VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@: від ідеальної до ефективної» : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. pp. 59-63. ISSN 978-966-97569-9-2

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Викладання бібліотечного менеджменту і маркетингу у Київському університеті імені Бориса Грінченка VII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири" : збірник матеріалів. - Київ, 2017. pp. 42-45. ISSN 978-966-97569-6-1

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Робоча навчальна програма практики зі спеціалізації [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Організація книгорозповсюдження [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Організація і економіка видавничої справи [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Бібліотечний менеджмент і маркетинг [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетична обробка документів [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Dec 1 02:07:43 2021 EET.