Items where Division is "Кафедра світової літератури" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | В | Г | Д | К | С | Ш
Number of items: 35.

А

Анісімова, Людмила Вікторівна (2016) Поняття "авторської інтенції" в літературній теорії Е.Д.Гірша ІІ Таврійські філологічні читання. pp. 29-32. ISSN 978-966-916-115-4

Анісімова, Людмила Вікторівна (2016) Робоча навчальна програма "Історія зарубіжної літератури" для студентів спеціальності 6.030303 Видавнича справа та редагування, за напрямом підготовки 0303 Журналістика та інформація 2016 року. – 46 с. [Teaching Resource]

В

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Міфосценарій сестровбивства як одна з текстових варіацій мегасценарію кінця (на матеріалі сучасної української літератури) Вечны рух жыцця і заканамернасці творчых пошукаў літаратуры : мат. рэсп. навукова-практ. канферэнцыі (да 90-годдзя з дня нараджэння І.Я. Навуменкі), Мінск, 26-27 лютага 2015 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. pp. 339-344. ISSN 978-985-552-416-9

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Mythological scenarios in modern literary and journalistic discourses Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Робоча програма Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська) галузь знань 0203 " Гуманітарні науки " [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Координата "національна ідентичність" у сучасній українській публіцистиці: дискурсивні кластери Władza sądzenia: Identities, Media and Literature in Ukraine and about Ukraine: Contemporary Situation and Historical Dimension / pod redakcją Nadii Trach. – №8, 2016.– S. 125-135 (8). pp. 125-135. ISSN 2300-1690

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Сценарій протистояння в публіцистичних текстах: літературно-художній кластер Синопсис : текст, контекст, медіа : Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка. – № 1 (13), 2016. (1 (13)). ISSN 2311-259X

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Робоча програма _Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія ((українська мова та література)галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Робоча програма _Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки _6.020303 Філологія. Переклад. галузь знань __0203 " Гуманітарні науки " 2016 року [Teaching Resource]

Г

Гальчук, Оксана Василівна (2016) UKRAINIAN ANTIQUITY IN CRITICAL REFLECTION: STAGES AND TENDENCIES Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (62). pp. 79-82. ISSN 966-7631-70-2

Гальчук, Оксана Василівна (2016) Робоча програма курсу "Актуальні питання порівняльного літературознавства" [Teaching Resource]

Гальчук, Оксана Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" [Teaching Resource]

Д

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2016) Functions of non-artistic components in the french modernist prose (based on A. Gide novels) Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (8). pp. 15-19. ISSN 2311-2433

К

Ковбасенко, Юрій Іванович and Ковбасенко, Людмила Василівна (2016) Зарубіжна література: підручник до 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів Видавництво "Літера ЛТД", Київ. ISBN 978-966-178-673-7

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Поглиблене вивчення літератури
 і тести поглибленого рівня: освіта для еліти?.. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Випуск 140. – 2016. – С . 233-238 (140). pp. 233-238. ISSN 2518-7465

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Зарубіжна література ХХ-ХХІ століття" для 5 курсу (магістратура) [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія світової літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття в компаративному аспекті" для 6 курсу (магістратура) [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання українства (Підвищення якості літературної освіти та інтелектуальні змагання "Sunflower") In: Всеукраїнський круглий стіл Міністерства освіти і науки України "Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання українства", 12.12.2016, Київ, Музей Михайла Булгакова (Андріївський узвіз, 13).

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) «Сини вічності і слави»: мотив “exegi monumentum” у творчості В. Шекспіра та його наступників Ренесансні студії (25-26). pp. 188-201. ISSN 2225-479X

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для ФІНб-2016 [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для ФПб 2016 [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) "Пісня єднання": спроба прогнозу Слово і час (10). pp. 99-101. ISSN 0236-1477

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для ФУб-2016 [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Зарубіжна література епохи Просвітництва УАВЗЛ, Київ. ISBN 966-7701-17-4

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Антична література : підручник для студентів Київський університете імені Бориса Грінченка, Київ.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Тестовий зошит для абітурієнтів, учасників І Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower" [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Адам Міцкевич і Віктор Гюго VS Олександр Пушкін і Микола І, або Сучасний погляд на розв’язку однієї «дружби-ворожнечі» Всесвіт (9-10). pp. 254-257. ISSN 0320-8370

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) І Міжнародна інтелектуальна гра зі світової літератури "Sunflower" Зарубіжна література в навчальних закладах (10). pp. 6-7. ISSN 90230

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Європейське мовне законодавство і чинний механізм реалізації статусу української мови як державної Питання мови, справа буття нації. Матеріали науково-практичної конференції. Чернігів, 21 лютого 2016 р.. pp. 83-86. ISSN 978-617-640-286-2

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Зарубіжна література ХХ-ХХІ століть" [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) "Пісня єднання": спроба прогнозу Культура і життя (29). pp. 10-11. ISSN 60969

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Свобода vs рабство: постколоніальна інтерпретація ідейно-естетичної полеміки А.Міцкевича з О.Пушкіним Manuscript. Класична спадщина і сучасний літературний процес (3). pp. 13-21. ISSN 966–7486–15–Х

Ковбасенко, Юрій Іванович and Ковбасенко, Людмила Василівна (2016) Уславлений дует китайської поезії Всесвітня література в сучасній школі (12). pp. 9-13. ISSN 17885

С

Санжарова, Галина Федорівна (2016) Вплив реалій часу на літературну творчість, суспільну позицію і історичний дискурс Христини Пізанської II Таврійські філологічні читання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 50-53. ISSN 978-966-916-115-4

Ш

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2016) Recipes from Umberto Eco. Some notes on writing postmodernist detective stories Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (8). pp. 119-123.

This list was generated on Tue Oct 4 17:24:43 2022 EEST.