Items where Division is "НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | К | Ш
Number of items: 22.

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Literary education of future philologists through the lens of curricula and programs Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць (14). pp. 152-156.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Formation of philological competence of future teacher philologist Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика. pp. 22-25.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Value for publishers of literary competence of teachers Вісник книжкової палати (5(178)). pp. 39-43.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Methodological principles of existentialism in the development of literary competence Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки" (196). pp. 5-9. ISSN 2076-586Х

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Literary competence teacher of Ukrainian language and literature: the categorical meaning of Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Вип.35). pp. 173-178.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Literary teacher education: realities and trends of development Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету. pp. 15-17.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Formation of literary competence of the teacher-philologist by integrating historical and literary courses Current problems of human society development. Materials digest of VIIth International Scientific and Practical Conference (Odessa, London, July 21-july 28,2011). pp. 15-18.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Modern professional profile of teachers of native language and literature in foreign experience Порівняльна професійна педагогіка (1). pp. 136-145.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Formation of literary competence of language and literature through the lens of literary training Літературознавче краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи. pp. 107-111.

В

Воротникова, Ірина Павлівна (2011) Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій Електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти. Вип. № 3 : Дидактика. Теорія та методика навчання. – 2011. – № 3/4 (квіт.)..

Воротникова, Ірина Павлівна (2011) Індивідуальне навчання та професійний розвиток педагогічних кадрів за кредитно-модульною організацією підвищення кваліфікації засобами інформаційно-комунікаційних технологій Теорія та методика управління освітою (6).

Воротникова, Ірина Павлівна (2011) Andragogical principles of professional development of naturally scientific disciplines teachers by means of ICT Інформаційні технології і засоби навчання, 22 (2). ISSN 2076-8184

К

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Pedagogical skills instructor as the basis of their competence Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентостей. Збірник матеріалів ІХ педагогічно мистецьких читань пам'яті професора О.П. Рудницької. pp. 569-579. ISSN 978-966-8410-33-5

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Methods intensify training of students In: Ефективний урок: технології, структура, аналіз. Шкільний світ, Київ, pp. 42-63. ISBN 978-966-451-624-9

Ковальчук, Василь Іванович (2011) The analysis of the lesson In: Ефективний урок: технології, структура, аналіз. Шкільний світ, Київ, pp. 64-96. ISBN 978-966-451-624-9

Ковальчук, Василь Іванович (2011) How to form relationships in a team In: Створення сприятливого навчального середовища. Тренінги. Шкільний світ, Київ, pp. 6-25. ISBN 978-966-451-694-2

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Effective lesson: technology, structure analysis Шкільний світ. ISBN 978-966-451-624-9

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Accounting ТОВ "ОРАНТА".

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Create a supportive learning environment. Training Шкільний світ, Київ. ISBN 978-966-451-694-2

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Сутність та структура педагогічної майстерності вчителя Вища освіта України (27). pp. 210-223.

Ш

Шапаренко, Галина Василівна (2011) Innovative search of Kiev educators Управління освітою (11). pp. 5-8.

Шевцова, Олена Михайлівна (2011) Особливості впливу особистісних факторів на розвиток професійної Я-концепції вчителів початкової школи Педагогічний альманах (12). pp. 216-220.

This list was generated on Thu May 30 02:05:48 2024 EEST.