Items where Division is "Кафедра дошкільної освіти" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 17.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2011) Здоров'я дитини крізь призму сімейног виховання Наука і освіта (4). pp. 22-26. ISSN 2311-8366

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2011) Роль з'ъздів працівників дошкільної галузі у розвитку теорії та практики сучасного дошкільного виховання Наукові записки Психолого-педагогічні науки Ніженський державний університет імені Миколи Гоголя.

Васильєва, С.А. (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 35-37.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2011) Проблема здійснення індивідуалізації навчання і виховання дітей з відхиленнями зору в умовах інклюзивної освіти ОБРІЙ науково-педагогічний журнал.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2011) Передшкільна освіта дітей із відхиленням зору в умовах сьогодення Теорія та методика навчання та виховання. Збірник наукових праць (30). pp. 13-19. ISSN 2312-0657

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2011) Формування життєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку як відображеня організації освітнього простору ДНЗ у світлі сучасних вимог New Information Technologies in Education for Aii:Learning Environment. ISSN 978-966-02-6202-7

Волинець, Юлія Олександрівна (2011) Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 196-198.

Довбня, Софія Олегівна (2011) Fundamentals of study methodological problems otechestvennoho Experience software and methodical activities obespechenyya yhrovoy children of preschool age Наукови записки Серія"Психолого-педагогічні науки", 4. pp. 32-35. ISSN 159.9(05)"540.3"+37(05)"540.3"

Довбня, Софія Олегівна (2011) Playing as a historical and pedagogical phenomenon Педагогічна освіта: теорія і практика, 9. pp. 245-249. ISSN 74я43

Коваленко, Олена Володимирівна (2011) Предметно-просторове середовище як засіб розвитку компетенції дітей дошкільної освіти New Information Technologies in Education for Aii:Learning Environment. ISSN ISBN 978-966-02-6202-7

Коваленко, Олена Володимирівна (2011) Погляди Софії Русової: чи реалізуються вони в наш час Дитячий садок.

Коваленко, Олена Володимирівна (2011) Теоретико-методичні засади формування у студентів готовності до співпраці з сімями вихованців ДНЗ: історія і сучасність Наукові записки: Психолого-педагогічні науки №4.

Куземко, Леся Валентинівна (2011) Сучасний стан підготовки вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дошкільниками Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 80-83.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2011) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Information Technologies in Education for All:Learning Environment. ISSN 978-966-026742-8

Мельник, Наталія Іванівна (2011) Development of pre-school education in USA Автореферат. pp. 1-22.

Опришко, Тетяна Сергіївна (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 212-214.

Половіна, Олена Анатоліївна (2011) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ П’ЯТИРІЧНИХ ДІТЕЙ Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова .. ISSN КВ 8818

This list was generated on Thu Apr 18 02:04:51 2024 EEST.