Items where Division is "Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук" and Year is 2010

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Г | К | М | С | Т | Ч
Number of items: 18.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Формування проективних умінь майбутніх магістрів дошкільної освіти Сучасні тенденції розвитку теорії і практики дошкільної освіти. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Гуманістичні ідеї та осмислення особливостей розвитку сільської школи в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Формування методологічної компетентності магістрів з дошкільної освіти Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної коференції.

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Освітні ідеали людини на зламі епох Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (3). ISSN 2078-1687

А

Антипін, Євген Борисович (2010) Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу як педагогічна проблема Вісник психології і педагогіки (4). ISSN -

Г

Голота, Наталія Миколаївна (2010) Підводні рифи виховання Журнал "Дошкілля" (3(15)). pp. 8-10.

Гріньова, Ольга Михайлівна (2010) Special features of future pedagogist's professional self-identification's forming in conditions of professional training Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Простір гуманітарної комунікації: трансформація академічного дискурсу». pp. 118-129.

К

Калошин, Володимир Федорович (2010) Раціонально-емотивна терапія: теорія та практика. Частина І. Практична психологія та соціальна робота (4(133)). pp. 71-76.

Калошин, Володимир Федорович (2010) Раціонально-емотивна терапія: теорія та практика Практична психологія та соціальна робота (5 (134). pp. 71-75.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2010) Філософські виміри краси людського вчинку Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика (7).

Куземко, Леся Валентинівна (2010) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Вісник Інституту розвитку дитини. Вип.8. Серія : Філософія, педагогіка, психологія : Збірник наукових праць.. pp. 92-98.

Куземко, Леся Валентинівна (2010) Сутність індивідуального підходу у вихованні дітей дошкільного віку Імідж сучасного педагога (розвиток системи дошкільної освіти) : науково-практичний освітньо-популярний часопис (6-7).

М

Музика, Олена Оксентівна (2010) In: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л. Музики. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, pp. 24-25.

Музика, Олена Оксентівна (2010) Peculiarities of value support of gifted teenagers who possess progressive motivational profile // Матеріали ІІІ міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – Житомир, 2010. pp. 53-57.

С

Савченко, Юрій Юрійович (2010) Formation of the Psychological Gender in a Child within a Family PhD thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Січкар, Алла Дмитрівна (2010) Preparing students for personality-oriented education in the pedagogical practices in the school-kindergarten Montessori Освітологічний дискурс (2). ISSN Online: 2312-5829.

Т

Терещенко, Людмила Анатольевна (2010) Робота вихователя-методиста дитячого садка з батьками з метою запобігання ранньої шкільної дезадаптації. Вихователь-методист дошкільного закладу. pp. 45-51.

Ч

Чигир, Олександр Миколайович (2010) The underlying motives of the individual financial behavior: a theoretical study of the phenomenon Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А. Онуфрієвої (Вип.10). pp. 800-808. ISSN 2227-6246

This list was generated on Mon May 20 02:05:17 2024 EEST.