Items where Division is "Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | Г | К | М | П | С | Т | Ч | Ю
Number of items: 35.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2011) Акмеологічні концепти освітнього ідеалу людини в історико-педагогічному вимірі Акмеологія - наука ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.

Іванюк, Ганна Іванівна (2011) Соціально-педагогічні умови проектування профільних шкіл у сільській місцевості Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (4-5).

Іванюк, Ганна Іванівна (2011) Проблема формування дослідної культури майбутніх магістрів із дошкільної освіти Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки (4).

Б

Біла, Ірина Миколаївна (2011) Досвід становлення талантів у Японській державі ПРОсвіт . Інститут обдарованої дитини, Національна академія педагогічних наук України.

В

Венгловська, Олена Анатоліївна (2011) Розвиток мережі закладів дошкільної освіти на Київщині (друга половина ХХ століття) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. pp. 37-41. ISSN УДК 37.01:001.891+

Венгловська, Олена Анатоліївна (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 37-42.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2011) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КИЇВЩИНИ (1958-1984 р.р. ХХ СТОЛІТТЯ) Історико-педагогічний альманах (1).

Г

Голота, Наталія Миколаївна (2011) До проблеми важковиховуваності в дошкільному дитинстві Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету (1).

Голота, Наталія Миколаївна (2011) Своєрідність дитячого конструювання Всеукраїнський часопис "Мистецтво" (2 (18)). pp. 18-21.

Голота, Наталія Миколаївна (2011) Народна творчість: чарівні ниточки Журнал "Дошкілля" (1(17)). pp. 22-23.

Голота, Наталія Миколаївна (2011) Підготовка дітей до школи. Практика зарубіжної дошкільної освіти Початкова освіта (48(624).

Голота, Наталія Миколаївна (2011) Розвивальне спрямування дитячого конструювання Дитячий садок. Мистецтво (4(20)).

Голота, Наталія Миколаївна (2011) Аналіз підготовки дітей до школи в практиці зарубіжної дошкільної освіти Наука і освіта (4/С). ISSN 37(05) "54-02"

К

Калошин, Володимир Федорович (2011) Програма авторського курсу «Позитивне мислення – важливий чинник життєтворчості особистості» [Teaching Resource]

Калошин, Володимир Федорович (2011) Управління думками – ефективний засіб досягнення щастя, здоров’я, успіхів Практична психологія та соціальна робота (5 (158). pp. 68-73.

Калошин, Володимир Федорович (2011) Педагогічні засади формування в учнів ПТНЗ оптимістичних якостей Професійно-технічна освіта. (1). pp. 34-36.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2011) ФОРМУВАННЯ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ ДО ДОРОСЛИХ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2011) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОРОСЛИХ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ Журнал "Рідна школа" (8).

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2011) ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ВЗРОСЛЫМ Сборник материалов международной научно-практической конференции: Барановичи Беларусь.

Куземко, Леся Валентинівна (2011) СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. ISSN УДК 37.01:001.891+

Куземко, Леся Валентинівна (2011) ІНДИВІДУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД Наукові записки. Серія : Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

М

Метелюк, Валентина Іванівна (2011) Psychological and educational support pre-school children in crisis periods of their development Наукови записки Серія"Психолого-педагогічні науки", 5. pp. 173-176. ISSN 159.9(05)"540.3"+37(05)"540.3"

Музика, Олена Оксентівна (2011) Preparing students to work on prevention of child trafficking in Ukraine // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи» 10-11 листопада 2011 р. – Житомир: Полісся, 2011. pp. 183-185.

П

Паламар, Світлана Павлівна and Яценко, Т.О. and Шевченко, З.О. and Братко, В.О. and Логвіненко, Н.М. (2011) Літературні курси за вибором в умовах профільного навчання. 10(11)класи, збірник програм In: Літературні курси за вибором в умовах профільного навчання. Збірник програм . Педагогічна думка, Київ, pp. 45-64. ISBN 978-966-644-183-9

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) Образ освітніх інновацій у свідомості студентської молоді: можливості реконструювання та «позитивізації» Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп. 2011 р., м. Київ). pp. 73-77.

Подофєй, Світлана Олексіївна (2011) Дослідження Я-концепції підлітків-діабетиків та їх ставлень до значущих інших Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 2 (94). pp. 98-102. ISSN КВ№17500-6250 від 16.11.2010 р.

С

Савченко, Юрій Юрійович (2011) Use of literary works in the process of forming of adequate gender-role presentations of children of senior preschool age // "Рідна мова" - освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі: Об'єднання українців у Польщі. - № 16. - С. 86-90..

Савченко, Юрій Юрійович (2011) Методологічні підходи до вивчення психологічної статі дошкільника Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 258-261.

Савченко, Юрій Юрійович (2011) Preschool children gender socialization peculiarities // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України . - Том X. - Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. - Вип. 18. - C. 446-454.. ISSN 2072-4772

Січкар, Алла Дмитрівна (2011) СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (4). pp. 191-195.

Т

Терещенко, Людмила Анатольевна (2011) Роль сім’ї у вихованні і розвитку обдарованої особистості Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. Збірник наукових праць. (5). pp. 26-33.

Ткачук, Т. А. (2011) Стрес та когнітивна теорія його подолання Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп.2011 р., м. Київ). pp. 166-167.

Ч

Чигир, Олександр Миколайович (2011) Social and psychological factors of individual financial behavior Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. Максименка С. Д. (Т.ХІІІ). pp. 278-284. ISSN 2077-2289

Ю

Юрченко, Віктор Іванович (2011) Teacher’s positive self-conception as a ground of professional burnout prevention Рідна мова (16). pp. 30-35.

Юрченко, Віктор Іванович and Подоляк, Людмила Григорівна (2011) Psychological and pedagogical tutors’ training as a factor of higher education quality improvement Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - Історико-педагогічні студії (5). pp. 290-293.

This list was generated on Mon May 20 02:05:18 2024 EEST.