Items where Author is "Гродський, Ігор Ярославович"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 28.

Article

Гродський, Ігор Ярославович (2018) Main types of sentence word order in middle english romances of the 12th – 15th centuries Науковий вісник Херсонського державного університету Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація (5). pp. 27-31. ISSN 2307-8035

Гродський, Ігор Ярославович (2017) Формування вмінь професійного спілкування іноземною мовою у студентів спеціальності “фізичне виховання” Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 63-70.

Гродський, Ігор Ярославович (2016) Linguistic means of expression of adresses in the Middle English romances of the 12th – 15th centuries Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Серія "Філологічні науки" Мовознавство (5). pp. 1-190. ISSN 2312-6353

Гродський, Ігор Ярославович (2015) Використання технічних засобів навчання та сучасних інформаційних технологій Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 68-76.

Гродський, Ігор Ярославович (2015) Мовні засоби вираження поради в англійських лицарських романах XII–XV ст Мовознавчий вісник: зб. наук. пр.. pp. 126-131. ISSN 978-966-493-306-0

Гродський, Ігор Ярославович (2015) Засоби вираження мовленнєвого акту поради в англійських лицарських романах XII–XV ст І Таврійські філологічні читання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.. pp. 191-193. ISSN 978-617-7178-71-1

Гродський, Ігор Ярославович (2014) Linguistic means of expression of threat in the Middle English romances of the 12th – 15th centuries Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». pp. 76-79. ISSN 2409-1154

Гродський, Ігор Ярославович (2014) Мовні засоби вираження прохання в англійських лицарських романах XII–XV ст Studia Philologica (3). pp. 97-100. ISSN 2311-2425

Гродський, Ігор Ярославович (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 271-277.

Conference or Workshop Item

Гродський, Ігор Ярославович (2019) Особливості порядоку слів у середньоанглійських лицарських романах XII–XV ст In: Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU, September 20-21, 2019, NorthUniversity Centre of Baia Mare.

Гродський, Ігор Ярославович (2013) Використання професійного орієнтованого спілкування у процесі вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей In: Міжнародна науково – практична конференція «Проблеми та перспективи педагогіки і психології у сучасному суспільстві», Київська наукова організація педагогіки та психології, 26 січня 2013 року, м. Київ, 26 січня 2013р., Київ.

Гродський, Ігор Ярославович (2012) Педагогічні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів немовних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови In: Міжнародна науково – практична конференція «Сучасні тенденції в педагогіці та психології: новий погляд», Південна фундація педагогіки, 30-31 березня 2012 року, м. Одеса., 30-31 березня 2012, Одеса.

Гродський, Ігор Ярославович (2012) Комунікативний бар'єр, як важливий психологічний фактор у процесі вивчення іноземної мови In: Міжнародна науково-практична конференція "Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології" 2-3 березня 2012 р., 2-3 березня 2012, Львів.

Гродський, Ігор Ярославович (2011) Моделювання ситуацій професійного спрямування у курсі іноземної мови для студентів немовннх спеціальностей In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 24-25 березня 2011 р, 24-25 березня 2011, Київ.

Гродський, Ігор Ярославович (2010) Можливості використання відеотехнічних засобів професійного спрямування у курсі іноземної мови для студентів спеціальності „Фізичне виховання" In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Гродський, Ігор Ярославович (2009) Вивчення лексики за професійним спрямуванням у курсі іноземної мови для студентів спеціальності „Інформатика" In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2009 р., 25-26 березня 2009, Київ.

Teaching Resource

Гродський, Ігор Ярославович (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародні екзамени з англійської мови" [Teaching Resource]

Гродський, Ігор Ярославович (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова" [Teaching Resource]

Гродський, Ігор Ярославович (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова" [Teaching Resource]

Гродський, Ігор Ярославович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова" [Teaching Resource]

Гродський, Ігор Ярославович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова" [Teaching Resource]

Гродський, Ігор Ярославович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародні екзамени з англійської мови" [Teaching Resource]

Гродський, Ігор Ярославович (2016) Робоча програма дисципліни «Іноземна мова (англійська мова)» [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович and Гродський, Ігор Ярославович and Заяць, Людмила Іванівна (2016) Робоча програма «Іноземна мова (поглиблене вивчення)» для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» 0403 Системні науки і кібернетика» 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» 0306 «Менеджмент та адміністрування» 0402 «Фізико-математичні науки» 0303 «Журналістика та інформація» 0402 «Право» 0305 «Економіка та підприємництво» 0201 «Культура» за напрямом підготовки 6.020302 «Історія» 6.040302 «Інформатика» 6.010201 «Фізичне виховання» 6.030601 «Менеджмент» 6.040201 «Математика» 6.030508 «Фінанси та кредит» 6.020103 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» 6.020301 «Філософія» 6.030401 «Правознавство» 6.030301 «Журналістика» [Teaching Resource]

Гродський, Ігор Ярославович (2015) Іноземна мова [Teaching Resource]

Гродський, Ігор Ярославович (2014) [Teaching Resource]

Гродський, Ігор Ярославович and Лисенко, Ганна Василівна (2014) [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович and Заяць, Людмила Іванівна and Гродський, Ігор Ярославович (2014) [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Oct 30 08:29:56 2020 EET.