Елементи, в яких автор: "Ковбасенко, Юрій Іванович"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Кількість елементів: 88.

Стаття

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Михайло Лермонтов. Творча історія, проблематика та композиція роману “Герой нашого часу”. Лірика Всесвітня література в сучасній школі (12). с. 3-10. ISSN 17885

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Йоганн Вольфганг Гете. Штюрмерська лірика Всесвітня література в сучасній школі. (10). с. 7-12.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Спочатку було слово Всесвітня література в сучасній школі (9). с. 14-27.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Вільям Шекспір. «Ромео і Джульєтта» (творча історія на тлі доби Ренесансу) Всесвітня література в сучасній школі (2). с. 11-15.

Ковбасенко, Юрій Іванович та Фещенко, Марія Іванівна та Дячок, Світлана Олександрівна (2017) Нова парадигма літературної освіти в Україні крізь призму SWOT–аналізу П'яті Волошинські читання “Творча майстерня Ніли Волошиної у проспекції філологічного простору Нової української школи” : Тези доповідей Усеукраїнської науково-практичної конференції. 22–25 червня 2017 року. – Миколаїв, 2017. – С. 63–67. с. 63-67.

Ковбасенко, Юрій Іванович та Дячок, Світлана Олександрівна (2017) Використання античного інтеpтексту в творчій парадигмі Ліни Костенко: інтенції, традиції, новаторство Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). с. 99-105. ISSN 2311-2425

Ковбасенко, Юрій Іванович та Пєшкова, Анна Олегівна та Морозова, Галина Костянтинівна (2017) Літературний канон: Fata Morgana чи омріяний берег? Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол: Ю. І. Ковбасенко (голов. ред.), Гальчук О.В. (випуск. ред.) та ін. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка. – 2017. – № 1 (4). – С. 5-13 (1 (4)). с. 3-13. ISSN 966 – 7486 – 15 – Х

Ковбасенко, Юрій Іванович та Ковбасенко, Людмила Василівна (2016) Уславлений дует китайської поезії Всесвітня література в сучасній школі (12). с. 9-13. ISSN 17885

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Свобода vs рабство: постколоніальна інтерпретація ідейно-естетичної полеміки А.Міцкевича з О.Пушкіним Manuscript. Класична спадщина і сучасний літературний процес (3). с. 13-21. ISSN 966–7486–15–Х

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Адам Міцкевич і Віктор Гюго VS Олександр Пушкін і Микола І, або Сучасний погляд на розв’язку однієї «дружби-ворожнечі» Всесвіт (9-10). с. 254-257. ISSN 0320-8370

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) "Пісня єднання": спроба прогнозу Слово і час (10). с. 99-101. ISSN 0236-1477

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) "Пісня єднання": спроба прогнозу Культура і життя (29). с. 10-11. ISSN 60969

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Селекція літературних творів для шкільних програм як методична проблема Всесвітня література в сучасній школі. (6). с. 3-5.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Європейське мовне законодавство і чинний механізм реалізації статусу української мови як державної Питання мови, справа буття нації. Матеріали науково-практичної конференції. Чернігів, 21 лютого 2016 р.. с. 83-86. ISSN 978-617-640-286-2

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) І Міжнародна інтелектуальна гра зі світової літератури "Sunflower" Зарубіжна література в навчальних закладах (10). с. 6-7. ISSN 90230

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) «Сини вічності і слави»: мотив “exegi monumentum” у творчості В. Шекспіра та його наступників Ренесансні студії (25-26). с. 188-201. ISSN 2225-479X

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Поглиблене вивчення літератури
 і тести поглибленого рівня: освіта для еліти?.. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Випуск 140. – 2016. – С . 233-238 (140). с. 233-238. ISSN 2518-7465

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) Поглиблене вивчення літератури і новітні педагогічні вимірювання Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення (5). с. 21-28.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) Українська освіта: анамнез - діагноз - ліки Освітня політика. Портал громадських експертів.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) Поглиблене вивчення творчості Тараса Шевченка в компаративному аспекті Теорія и методика навчання української литератури: актуальні проблеми. Збірник наукових праць / Наук. ред. і упоряд. Логвіненко Н. М.. с. 31-38.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) Менандр (еллінський комедіограф) Лексикон античної словесності. с. 398-402. ISSN 978-617-642-097-2

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. Тарас Шевченко і український літературний канон Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес (1). с. 5-14.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) Надгробків царських мармурові плити переживе потужний мій рядок?" (авторефлексія геніїв на порозі Канону) Studia Philologica (4). с. 86-91. ISSN 2311-2425

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) Поглиблене вивчення творчості Тараса Шевченка в компаративному аспекті Теорія і методика навчання української літератури: актуальні проблеми. с. 31-37. ISSN 978-966-644-390-1

Ковбасенко, Юрій Іванович (2014) Тарас Шевченко і український літературний канон (традиційність і новаторство поетичної саморефлексії) Рідна мова : освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі. – Polska, Wałcz. – № 21/2014. – С. 29-35 (21 (1)). с. 29-35. ISSN 1644-7794

Ковбасенко, Юрій Іванович (2014) Профілізація чи профанізація освіти? Освітня політика. с. 1-10.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2014) Освітні вимірювання і поглиблене вивчення літератури Неперервна професійна освіта: теорія і практика (№ 3-4). с. 56-62. ISSN 1609-8595

Ковбасенко, Юрій Іванович (2014) Концепція методичної школи Ніли Волошиної і поглиблене вивчення творчості Тараса Шевченка Українська література в загальноосвітній школі (6). с. 4-7.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2013) Класика vs кітч: літературный канон і літературна освіта Текст. Язык.Человек. Сборник научных трудов VII Международной научной конференции, посвященной 1150-той годовщине создания славянской письменности. с. 224-227. ISSN 978-985-477-312-4 (ч. 2)

Ковбасенко, Юрій Іванович (2013) Реалізація семантичного потенціалу художнього тексту як фермент якості ЗНО Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. (4). с. 82-90. ISSN 1609-8595

Ковбасенко, Юрій Іванович (2013) Неканонічний погляд на літературний канон і каноноборство Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р.. с. 102-105.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2012) Літературний канон і куррикулум літературної освіти: український шлях Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (10).

Ковбасенко, Юрій Іванович (2011) Літературний канон і курикулум літературної освіти: світовий досвід Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (9).

Ковбасенко, Юрій Іванович (2009) Література постмодернізму: шрихи до портрету Acta Neophilologica (11). с. 45-70. ISSN 1509-1619

Ковбасенко, Юрій Іванович (2002) Literature of postmodernism: beyond different sides Зарубіжна література в навчальних закладах. – К. – 2002. – № 5. – С. 2-12 (5). с. 2-12. ISSN 90230

Розділ підручника/навчального посібника

Ковбасенко, Юрій Іванович (2013) Михайло Драй-Хмара (нарис життя та творчості) In: Історія української літератури ХХ-поч. ХХІ ст.: У 3 тт. Академія, Київ, с. 320-331. ISBN 4554

Ковбасенко, Юрій Іванович (2013) Євген Маланюк In: Історія української літератури ХХ-поч. ХХІ ст.: У 3 тт. Академвидав, Київ, с. 320-330. ISBN 978-617-572-066-0

Доповідь на конференції чи семінарі

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Постколоніальна та посттоталітарна візія європейського літературного канону (в пошуках національної ідентичності) In: Літературознавчий круглий стіл «Світовий і український літературний процес у 3-D форматі: материк-діаспора, ретро- та проспекція, син- та діахронія», 06712.2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Залишитись чи емігрувати? Тичина & Маланюк In: Павло Тичина & Євген Маланюк: емігрувати чи залишатися?, 19 лютого 2017 року, Київ. Квартира-музей Павла Тичини.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання українства (Підвищення якості літературної освіти та інтелектуальні змагання "Sunflower") In: Всеукраїнський круглий стіл Міністерства освіти і науки України "Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання українства", 12.12.2016, Київ, Музей Михайла Булгакова (Андріївський узвіз, 13).

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) Селекція літературних творів для шкільного вивчення як методична проблема In: Всеукраїнський науково-практичний семінар методистів зарубіжної літератури обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти «Вивчення класичної і сучасної літератури зарубіжних країн у просторі культури: вітчизняні традиції й новітні, 19-20 листопада 2015 року, Полтава.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) Використання тестів поглибленого рівня на ЗНО з літератури: досвід і перспективи In: V Міжнародна науково-методична конференція «Освітні вимірювання-2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові», 30 вересня - 2 жовтня 2015 року, Одеський державний університет ім. І. Мечнікова.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) Психометрія та специфіка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2015 року In: V Міжнародна науково-методична конференція «Освітні вимірювання – 2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові», 30 вересня - 02 жовтня 2015 року, м. Одеса.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) “Діалог “Великого Німого” з “Великим Сліпим”? (полісемія соматичних кодів у художній літературі та кінематографі)” In: Всеукраїнський літературознавчий круглий стіл "Екранізація як інтерпретація: на межі мистецтва і літератури", 08-09.12.2015, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Підручник/посібник

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Зарубіжна література. 9 клас Літера ЛТД. ISBN 978-966-178-795-6

Ковбасенко, Юрій Іванович та Ковбасенко, Л.В. (2017) Зарубіжна література: хрестоматія для 9 класу шкіл з українською мовою навчання Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-178-828-1

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелетуальних змагань "Sunflower-2017" : 10-11 класи ТО Соняшник, м. Харків. ISBN 978-966-178-828-1-828

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower-2017" : 1-2 класи ТО "Соняшник", Харків. ISBN 978-966-178-828-1-828

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower-2017" : 3-4 класи ТО "Соняшник", Харків. ISBN 978-966-178-828-1-828

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower-2017" : 5-6 класи ТО "Соняшник", Харків. ISBN 978-966-178-828-1-828

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower-2017" : 7-8 класи ТО "Сняшник", Харків. ISBN 978-966-178-828-1-828

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower-2017" : 9 клас ТО "Соняшник", Харків. ISBN 978-966-178-828-1-828

Ковбасенко, Юрій Іванович та Ковбасенко, Людмила Василівна (2016) Зарубіжна література: підручник до 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів Видавництво "Літера ЛТД", Київ. ISBN 978-966-178-673-7

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Антична література : підручник для студентів Київський університете імені Бориса Грінченка, Київ.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Зарубіжна література епохи Просвітництва УАВЗЛ, Київ. ISBN 966-7701-17-4

Ковбасенко, Юрій Іванович (2014) Література Середньовіччя КУБГ, Київ.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2012) Антична література КУБГ, Київ.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2012) Зарубіжна література: академічний рівень, профільний рівень : підручник для профільних 11 класів (гриф МОНУ) Міністерство освіти і науки України, Київ. ISBN 978-966-349-309-1

Ковбасенко, Юрій Іванович (2011) Зарубіжна література: рівень стандарту : підручник для профільних 11 класів (гриф МОНУ) Міністерство освіти і науки України, Київ. ISBN 978-966-349-304-6

Ковбасенко, Юрій Іванович (2011) Зарубіжна література: академічний рівень, профільний рівень : підручник для профільних 10 класів (гриф МОНУ) Міністерство освіти і науки України, Київ. ISBN 978-966-349-268-1

Ковбасенко, Юрій Іванович (2011) Зарубіжна література: рівень стандарту : підручник для профільних 10 класів (гриф МОНУ) Міністерство освіти і науки України, Київ. ISBN 978-966-349-263-6

Ковбасенко, Юрій Іванович (2010) Зарубіжна література. Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (гриф МОНУ) Міністерство освіти і науки України, Київ. ISBN 978-966-349-183-7

Ковбасенко, Юрій Іванович (2009) Зарубіжна література. Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (гриф МОНУ) Міністерство освіти і науки України, Київ. ISBN 978-966-349-137-Х

Ковбасенко, Юрій Іванович (1995) Філологічний аналіз художнього тексту Міністерство освіти України, Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б.Д.Грінченка, Київ. ISBN 5-8238-0406-7

Патент/свідоцтво

Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Підручник дл 9 класу" 72017.

Ковбасенко Юрій Іванович (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Стаття "Адам Міцкевич, Олександр Пушкін, Тарас Шевченко : три правди й одна істина (постколоніальна реінтерпретація світоглядно-естетичної полеміки) 72605.

Ковбасенко Ю.І. (2017) Стаття "Адам Міцкевич, Олександр Пушкін, Тарас Шевченко: три правди й одна істина (постколоніальна інтерпретація світоглядно-естетичної полеміки)" 72605.

Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. (2017) Зарубіжна література : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Літера ЛТД, 2017. – 304 с. 978-966-178-795-6.

Навчально-методичні матеріали

Ковбасенко, Юрій Іванович (2018) Актуальні проблеми літературознавства : Зарубіжна література ХХ-ХХІ століття [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Історія світової літератури кінця ХХ-початку ХХІ століття в компаративному аспекті" (спеціальність 8.03501 - літературна творчість) [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія світової літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття в компаративному аспекті» (2017 рік; 6 курс; 12 семестр; ОКР "магістр"; спеціальність "Українська мова і література") [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія світової літератури : Історія зарубіжної літератури » (2017 рік; 1 курс; 1 семестр; ОКР "бакалавр"; спеціальність "Українська мова і література") [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для ФУб-2016 [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для ФІНб-2016 [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Зарубіжна література ХХ-ХХІ століть" [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Тестовий зошит для абітурієнтів, учасників І Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower" [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для ФПб 2016 [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Зарубіжна література ХХ-ХХІ століття" для 5 курсу (магістратура) [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія світової літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття в компаративному аспекті" для 6 курсу (магістратура) [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) Робоча програма блоку навчальних дисциплін "Світова література" - ФУб [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) Робоча навчальна програма "Історія зарубіжної літератури" ФПб [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) Робоча навчальна програма "Зарубіжна література" [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) Робоча навчальна програма "Зарубіжна література" ФАм, ФІНм [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) Історія світової літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття в компаративному аспекті [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) Робоча програма блоку навчальних дисциплін "Світова література" - ФАб [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2009) Зарубіжна література. 10–12 класи : Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : природничо-математичний і технологічний напрями (гриф МОНУ) [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2009) Зарубіжна література. 10–12 класи. Академічний рівень : Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний та філологічний напрями (гриф МОНУ) [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Sun Jun 24 16:57:19 2018 EEST.