Елементи, в яких автор: "Ліхоманова, Наталя Олександрівна"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Кількість елементів: 11.

Стаття

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2017) Родинний наратив як засіб етнокультурної ідентифікації у прозі Зеді Сміт Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (фі- лол. науки) (10). с. 73-77. ISSN 2311-2433; 2412-2475

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2017) Постколоніальні рефлексії і наратив Žmogus kalbos erdvėje (9). с. 170-180. ISSN 2424-385X

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2016) Постколоніальні рефлексії і наратив Respectus Philologicus, 31 (36). ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2016) Наративна модель "свого" і "чужого" у прозі Амелі Нотомб Национальные культуры в межкультурной коммуникации : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 2. Национальные формы художественной культуры в процессе межкультурного взаимодействия, 2. с. 266-273. ISSN 978-985-7170-20-3.

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2015) Смерть як наратор у романі М.Зузака "Книжковий злодій" І Таврійські філологічні читання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.. с. 25-27. ISSN 978-617-7178-71-1

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2015) Елементи автоінтертекстуальності у прозі Джона Барта Електронний журнал наукових праць кафедри світової літератури Гуманітарного інституту Київського університету імені Б. Грінченка Manuscript (1), 1.

Доповідь на конференції чи семінарі

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2016) Постколоніальні студії Едварда В. Саїда як метод інтерпретації тексту In: Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього: збірник матеріалів ІІІ американознавчої мультидисциплінарної конференції (м. Львів, 12-13.04.2016) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : 2016. – 432 с., 13-14 квітня 2016, м. Львів.

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2015) Метатекстуальність роману Джона Барта "Кожна третя думка" In: ІІ Міжнародна наково-практична конференція "США у сучасному світі", 15 травня 2015, Львів.

Автореферат дисертації

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2001) Постмодерністська рецепція міфу (на матеріалі європейського романного досвіду ХХ ст.) Кандидат thesis, Національна академія наук України.

Навчально-методичні матеріали

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасна зарубіжна література". Напрям підготовки 6.030303 "Видавнича справа та редагування". [Навчально-методичні матеріали]

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури". Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література. [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Sun Jun 24 18:29:51 2018 EEST.