Items where Author is "Ткачишина, Оксана Романівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 47.

Article

Ткачишина, Оксана Романівна (2020) Адаптаційні ресурси особистості в умовах кризових ситуацій "Man and environment, trends and prospects". pp. 200-204.

Ткачишина, Оксана Романівна (2020) Кризові ситуації: адаптаційні ресурси особистості та соціальні стереотипи Теорія і практика сучасної психології, 3 (1). pp. 116-120. ISSN 2663-6034

Ткачишина, Оксана Романівна (2020) Психологічний аналіз професійних стереотипів у період суспільних змін Habitus, 1 (13). pp. 168-172. ISSN 2663-5208; 2663-5216

Ткачишина, Оксана Романівна (2019) Характеристика стереотипів сучасного інформаційного простору Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. pp. 237-239. ISSN 978-617-7235-50-6

Ткачишина, Оксана Романівна (2019) Психологічна безпека у контексті маніпулятивного впливу на свідомість особистості Теорія і практика сучасної психології, 1 (1). pp. 178-182. ISSN 2663-6034

Ткачишина, Оксана Романівна (2019) Обдарованість особистості у контексті вивчення проблеми соціальних стереотипів Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості, 6 (15). pp. 349-356. ISSN 2072-4772

Ткачишина, Оксана Романівна (2018) Свідомість особистості в період суспільних змін: характеристика стереотипів Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень. pp. 108-112.

Ткачишина, Оксана Романівна (2018) Вивчення уявлень про стереотипи у студентів-психологів Теорія і практика сучасної психології (3). pp. 146-149. ISSN 1813-3405

Ткачишина, Оксана Романівна (2017) Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования. pp. 591-592.

Ткачишина, Оксана Романівна (2017) Психологія: реальність і перспективи. – Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету (8). pp. 277-281. ISSN 2518-7503

Ткачишина, Оксана Романівна and Паламарчук, Михайло Євгенійович (2016) Stereotypes of social perception graphic representations by users the social networks Наукові здобутки студентів Інституту людини (2(6)).

Ткачишина, Оксана Романівна (2016) Features stereotyping under social transformations Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (13). pp. 114-121. ISSN 978-966-2760-37-8

Ткачишина, Оксана Романівна (2015) Formation of personal and professional competence of future psychologists Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова (2(47)). pp. 42-48.

Ткачишина, Оксана Романівна (2015) Actual aspects of quality training of psychologists Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", ІІІ (15). pp. 200-206. ISSN 978-966-2760-14-9 (7)

Ткачишина, Оксана Романівна (2012) The problem of forming of communicative capabilities for students – psychologists Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова (38(62)). pp. 132-139.

Ткачишина, Оксана Романівна (2011) The active methods of the socially-psychological educating of students Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова (34(58)). pp. 207-214.

Ткачишина, Оксана Романівна (2011) Formation of self-management skills and emotional stability of future psychologists Актуальні проблеми психології, І (31). pp. 179-184. ISSN 2072-4772

Ткачишина, Оксана Романівна (2010) Psychological basis of training future professionals Професійна підготовка практичного психолога: зб. наук. праць. pp. 63-72.

Ткачишина, Оксана Романівна (2009) The problem of social and psychological adaptation future programmer during their studies in Universities Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова (25(49)). pp. 114-119.

Ткачишина, Оксана Романівна (2009) The role of active social-psychological study in the development of future professional Соціалізація особистості, XXXII. pp. 177-185.

Ткачишина, Оксана Романівна (2009) Actual problems of intergenerational relations and their causes in the modern family Практична психологія та соціальна робота (7). pp. 5-8.

Ткачишина, Оксана Романівна (2007) Psychological methods for optimizing social and psychological adaptation of future specialists in computer technology Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, ІХ (4). pp. 354-362.

Ткачишина, Оксана Романівна (2006) Features of dynamics of indicators of social and psychological adaptation of students - the future experts in computer technologies Актуальні проблеми психології. − Т. І.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: зб. наук. праць, І (18). pp. 119-123.

Ткачишина, Оксана Романівна (2006) Psychosocial adaptation of the individual as an integral part of socialization Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, VIII (1). pp. 341-348.

Ткачишина, Оксана Романівна (2006) Conditions for successful social and psychological adaptation of students - future specialists in computer technology Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць, 5 (16). pp. 181-184.

Ткачишина, Оксана Романівна (2006) The problem of socio-psychological adaptation of students - future specialists in computer technology Педагогічні науки: зб. наук. праць (41). pp. 387-391.

Ткачишина, Оксана Романівна (2005) The impact of computer technology on the development of future programmers Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова (7(31)). pp. 150-155.

Ткачишина, Оксана Романівна (2005) The problem of socio-psychological adaptation of the individual in the current development of information technology Актуальні проблеми психології. − Т. І.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: зб. наук. праць, І (14). pp. 150-153.

Ткачишина, Оксана Романівна (2005) Social and psychological characteristics of students - future specialists in computer technology Вісник ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка. – Сер.: Психологічні науки: зб. наук. праць у 3-х т., ІІІ (31). pp. 118-122.

Book Section

Ткачишина, Оксана Романівна (2013) The problem of social and psychological adaptation of students in the context of an innovative approach to education In: Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования: Материалы IV Международной научно-практической конференции. Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, Ростов-на-Дону, pp. 57-59. ISBN 978-5-87872-704-4

Ткачишина, Оксана Романівна (2012) Psychological factors and main content of individual talent In: Мат-ли Всеукр. науково-метод. семінару «Інноваційні технології в дошкільній освіті України: розвиток дитячої обдарованості та креативності». НЦ «МАНУ», Київ, pp. 318-321.

Ткачишина, Оксана Романівна (2006) Socio-psychological training as a means of increasing the adaptability of students In: Образ российской психологии в регионах страны и в мире: Материалы международного Форума. Институт психологии РАН, Москва, pp. 384-389.

Teaching Resource

Ткачишина, Оксана Романівна and Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціальна логопсихологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта. Логопедія» [Teaching Resource]

Ткачишина, Оксана Романівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Патопсихологія" для студентів напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Ткачишина, Оксана Романівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна логопсихологія" для студентів спеціальності "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Ткачишина, Оксана Романівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Патопсихологія" длястудентів напряму підготовки "Психологія" [Teaching Resource]

Ткачишина, Оксана Романівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна психологія" для студентів за напрямом підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Ткачишина, Оксана Романівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна психологія" для студентів за напрямом підготовки 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю» [Teaching Resource]

Ткачишина, Оксана Романівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Політична психологія" для студентів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» [Teaching Resource]

Тохтамиш, Олександр Михайлович and Ткачишина, Оксана Романівна and Омелянович, Віталій Юрійович and Старинська, Наталія Володимирівна and Стефаненко, Наталія Іванівна (2015) Practical Psychology [Teaching Resource]

Ткачишина, Оксана Романівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Патопсихологія» для студентів за напрямом підготовки 6.030103 «Практична психологія». [Teaching Resource]

Ткачишина, Оксана Романівна (2015) Робоча програма «Патопсихологія» для студентів за напрямом підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта». [Teaching Resource]

Чала, Олена Андріївна and Сорокіна, Олена Анатоліївна and Ткачишина, Оксана Романівна (2015) Вікова психологія [Teaching Resource]

Ткачишина, Оксана Романівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна психологія" [Teaching Resource]

Ткачишина, Оксана Романівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Політична психологія" [Teaching Resource]

Ткачишина, Оксана Романівна (2011) Консультативна психологія. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів [Teaching Resource]

Понежа, Г.В. and Ткачишина, Оксана Романівна (2009) Guidelines to ensure students' independent work on discipline "Computer Networks and Telecommunications", "Computer Networks" (for bachelors) [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Oct 28 20:33:42 2020 EET.