Items where Author is "Тур, Микола Григорович"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 50.

Article

Тур, Микола Григорович (2019) Legitimation of historical memory Вісник Черкаського університету Серія Філософія (1). pp. 43-13. ISSN 2076-5894

Тур, Микола Григорович (2018) Conceptual metamorphosis of enlightenment ideas in modern social philosophy Філософська думка (3). pp. 37-47.

Тур, Микола Григорович (2017) Проблема Гоббса в сучасному соціально-філософському дискурсі Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність. pp. 98-99.

Тур, Микола Григорович (2017) Логіко-риторичні форми комічного Вісник Черкаського університету Серія Філософія (1). pp. 109-118. ISSN 2076-5894

Тур, Микола Григорович (2016) Апріорні передумови діалогу Тези міжнародної конференції "Філософіія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот". pp. 222-224.

Тур, Микола Григорович (2016) FROM IDENTITY OF OPPOSITION TO IDENTITY OF FUTURE Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (19). pp. 71-74.

Тур, Микола Григорович (2015) Особливості кризи соціокультурної ідентичність в сучасній Україні Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації діалогу культур: Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції. pp. 316-319. ISSN 978-966-2254-07-2

Тур, Микола Григорович (2015) Трансформація зв'язку філософії з освітою Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3 (44)). pp. 9-14. ISSN 1609-8595

Тур, Микола Григорович (2015) Дикурс парадигмальності філософсько-історичного знання: спроба метааналізу Гілея: науковий вісник (96). pp. 205-211. ISSN 2076-1554

Тур, Микола Григорович (2014) Роль та місце філософії в освіті і науці Вісник гуманітарного наукового товариства: Наукові праці (№14). 68 -77.

Тур, Микола Григорович (2013) Estimation of Techniques: Social and Philosophical Aspect Вісник Черкаського університету. Серія "Філософія". (11). pp. 27-35.

Тур, Микола Григорович (2013) КОНЦЕПТ "ПОСТІСТОРІЯ" В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ Вісник гуманітарного наукового товариства: Наукові праці. (13). pp. 3-12.

Тур, Микола Григорович (2011) Технології легітимації політичної влади: теорія і практика: монографія Практична філософія (4). pp. 147-156.

Тур, Микола Григорович (2011) ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГІТИМАЦІЇ Висоцький О.Ю. Технології легітимації політичної влади: теорія і практика: монографія. – Дніпропетровськ: Пороги, 2010. – 318 с. Практична філософія (№4). pp. 147-156.

Тур, Микола Григорович (2010) Глобалізація: соціальні метаморфози і загрози Практична філософія №4 - 010 (№38) (38). pp. 75-82.

Тур, Микола Григорович (2010) The institute of publicity – transcendental premise of democracy Вісник Черкаського університету. Серія. Філософія. (190). pp. 4-11.

Тур, Микола Григорович (2009) Поняття легітимації: основні парадигми розуміння Філософська думка (5). pp. 9-21.

Тур, Микола Григорович (2008) Трансцендентальна прагматика як дискурсивна етика Практична філософія (3). pp. 158-167.

Тур, Микола Григорович (2008) Риторика в предметному полі практичної філософії Практична філософія (4). pp. 153-161.

Тур, Микола Григорович (2008) Структура дискурсивної етики Вісник Черкаського університету. Серія. Філософія (130). pp. 14-21.

Тур, Микола Григорович (2008) Легітимація права: правовий позитивізм Вісник Черкаського університету. Серія. Філософія (135). pp. 19-27.

Тур, Микола Григорович (2008) POSTMETAPHYSICAL CONCEPTION OF THE POLITICS: MODELS OF LEGITIMATION Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки (11). pp. 178-191.

Тур, Микола Григорович (2007) Теоретичні моделі інтерпретації громадянської непокори в контексті демократичної легітимності Практична філософія (1). pp. 118-124.

Тур, Микола Григорович (2007) Сучасний дискурс феномену ідеології: легітимаційний аспект Вісник Черкаського університету. Серія. Філософія (110). pp. 53-63.

Тур, Микола Григорович (2006) Легітимаційний потенціал суспільної угоди Практична філософія (2). pp. 131-141.

Тур, Микола Григорович (2006) Некласичні підходи рефлексії легітимаційної проблематики в контексті розвитку соціальних наук Філософія освіти (2). pp. 138-155.

Тур, Микола Григорович (2006) Демократичний процес і правова держава: проблеми легітимації Демократичний розвиток України. Матеріали конференції. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (1). pp. 149-164.

Тур, Микола Григорович (2006) Переопис словників як легітимація в утопічному проекті Р.Рорті Практична філософія (1). pp. 149-164.

Тур, Микола Григорович (2006) Онтологічно-сакральна легітимація Практична філософія (3). pp. 202-214.

Тур, Микола Григорович (2006) Комунікативна влада: утопія чи реальність? Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід. 211 -220.

Тур, Микола Григорович (2005) Граничне обґрунтування в трансцендентальній філософії: головні ускладнення та шляхи їх подолання Sententiae XII (1). pp. 93-103.

Тур, Микола Григорович (2005) Ідея справедливості: імплікації легітимації Філософська думка (4). pp. 33-58.

Тур, Микола Григорович (2005) Теоретико-методологічні засади процедурної легітимації Лумана Практична філософія (3). pp. 25-31.

Тур, Микола Григорович (2005) Контроверзні лінії легітимації на засадах системної та комунікативної раціональності: спроба порівняння Практична філософія. (4). pp. 107-119.

Тур, Микола Григорович (2004) Граничне обґрунтування в трансцендентальній філософії: головні ускладнення та шляхи їх подолання Sententiae XI (2). pp. 18-28.

Тур, Микола Григорович (2004) Консенсус чи паралогія: до легітимації наукового знання Практична філософія (4). pp. 159-166.

Book Section

Тур, Микола Григорович (2015) Основи практичної філософії In: Основи практичної філософії. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет",, м. Київ. ISBN 978-966-439-407-6

Monograph

Александрова, Олена Станіславівна and Додонов, Роман Олександрович and Додонова, Віра Іванівна and Ковальчук, Наталія Дмитрівна and Купрій, Тетяна Георгіївна and Ломачинська, Ірина Миколаївна and Мартич, Руслана Василівна and Овсянкіна, Людмила Анатоліївна and Пасько, Ярослав Ігорович and Саган, Галина Василівна and Салата, Оксана Олексіївна and Тур, Микола Григорович and Горбань, Олександр Володимирович (2019) Difficult Questions of Historical Memory in Paradigm of Culture Dialogue Колективна (три і більше авторів). Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok.

Тур, Микола Григорович (2006) Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів Одноосібна. ПАРАПАН, м. Київ.

Conference or Workshop Item

Тур, Микола Григорович (2017) Subject most practical philosophy In: Другі академічні читання пам’яті Г. І. Волинки: «Філософія, наука і освіта», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Тур, Микола Григорович (2014) Культурна ідентичність у вирії суперечливих процесів глобалізації світу In: Науково-практична конференція, 17-25 квітень 2014, Острог.

Book

Тур, Микола Григорович and Лой, А.М. and Лактіонова, А.В. and Бойченко, М.І. and Кебуладже, В.І. and Спасенко, Н.М. and Нечипоренко, В.О. and Баумейстер, А.О. and Ящук, М.І. (2016) Basics of practical philosophy Салій В.В., Київ. ISBN 978-966-439-407-6

Thesis

Тур, Микола Григорович (2007) Legitimation of social institutions: social and philosophical analysis. — Manuscript. EngD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка..

Teaching Resource

Тур, Микола Григорович (2018) Риторика(Ораторське мистецтво) [Teaching Resource]

Тур, Микола Григорович (2016) Робоча програма з дисципліни "РИТОРИКА (Ораторське мистецтво)" [Teaching Resource]

Тур, Микола Григорович (2016) Робоча програма з дисципліни "Філософія історії" [Teaching Resource]

Тур, Микола Григорович (2016) Робоча програма "ОДЗ.01 ФІЛОСОФІЯ (методи формування наукового знання)" [Teaching Resource]

Тур, Микола Григорович (2016) Робоча програма з навчальної дисципліни "Логіка" [Teaching Resource]

Тур, Микола Григорович (2014) Філософія історії [Teaching Resource]

Тур, Микола Григорович (2014) Риторика [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Oct 27 01:12:03 2020 EET.