Елементи, в яких відділ: "Інститути > Інститут мистецтв > Кафедра інструментально-виконавської майстерності" та рік: 2013

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: А | Г | Е | К | Л | П | С
Кількість елементів: 17.

А

Алієва, Ельміра Шаігівна (2013) Науково-педагогічні засади концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музики Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 89-95.

Г

Гаркуша, Людмила Іванівна та Економова, Ольга Серафимівна (2013) Формування професійних умінь майбутніх учителів музики на заняттях з основного музичного інструмента (фортепіано) Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гаркуша, Людмила Іванівна (2013) Використання стильової інтеграції у навчально-виховній підготовці майбутніх вчителів музики Наукові записки: {збірник наукових статтей}/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013 - Випуск LXXXI (81)- 262с.- (Серія педагогічні та історичні науки).. с. 59-68. ISSN 966-660-016-1

Е

Економова, Ольга Серафимівна (2013) Самостійна робота студентів як шлях до самореалізації та самовдосконалення Наукові записки: {збірник наукових статтей}/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013 - Випуск СІХ (109) - 262с. - (Серія педагогічні та історичні науки).. с. 76-86. ISSN 966-660-016-1

Економова, Ольга Серафимівна (2013) Формування професійної культури майбутнього учителя музики Наукові записки: {збірник наукових статтей}/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013 - Випуск СXIV (114)- 262с.- (Серія педагогічні та історичні науки).. ISSN 966-660-016-1

Економова, Ольга Серафимівна (2013) Застосування інтерактивного методу творчого спілкування в процесі підготовки педагогів-музикантів Наукові записки: {збірник наукових статтей}/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013 - Випуск LXXXI (81)- 262с.- (Серія педагогічні та історичні науки).. ISSN 966-660-016-1

К

Касьянов, Валентин Васильович (2013) Дума про Отамана In: Поезія Бориса Грінченка у творчості українських композиторів та виконавців. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, с. 170-178.

Касьянов Валентин Васильович (2013) Вокальний цикл на вірші українських поетів (клавір) "Моя Україна" 52891.

Корзун, Валентина Володимирівна (2013) Музично-виконавська майстерність як художньо-педагогічна проблема Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013. – Вип. СХІ (111). – 248 с. – (Серія педагогічні та історичні науки).. с. 79-85. ISSN 2310-371

Корзун, Валентина Володимирівна та Ревуцька, Світлана Олександрівна (2013) Планування педагогічного процесу в індивідуальних класах вищих мистецьких навчальних закладів Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013. – Вип. СХІІІ (113). – 251 с. – (Серія педагогічні та історичні науки).. с. 122-128. ISSN 2310-371

Куришев, Євген Володимирович (2013) Поезія Бориса Грінченка у творчості українських композиторів кінця ХІХ - початку ХХ століть Київ і кияни в соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть: доба Бориса Грінченка . с. 144-151.

Куришев, Євген Володимирович (2013) Поезія Бориса Грінченка у творчості українських композиторів та виконавців Київський університет імені Бориса Грінченка.

Куришев, Євген Володимирович (2013) Продюсування музичних фестивалів та конкурсів студентів педагогічних університетів Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, концепції, перспективи. Зб. наук. пр. (за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21 -22 грудня 2012 року. с. 38-40.

Л

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2013) Професійні якості вчителя-менеджера музичного мистецтва та способи вдосконалення їх в умовах вищого навчального закладу Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №16. Творча особистість вчителя:проблеми теорії і практики. Випуск 21(31). с. 173-177.

П

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2013) Професійна діяльність керівника музично-інструментального колективу К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка.

С

Салан, Катерина Олександрівна (2013) Мікшерский пульт, або Як налаштувати «музичну кухню» JAM Music Magazine (3). с. 16-18.

Салан, Катерина Олександрівна (2013) Здрастуйте, Мікрофони, хороші і різні JAM Music Magazine (3). с. 68-69.

Цей список був створений у Sun Mar 24 07:29:11 2019 EET.