Items where Subject is "УДК > 3 Суспільні науки > 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля > 378 Вища освіта. Університети. Підготовка наукових кадрів"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Н | О | П | С | Т | Х | Ч
Number of items at this level: 40.

Н

Новик, Ірина Михайлівна (2013) Diagnosis of cognitive interests of pupils of 6-7 years as a component of professional training of the future teachers of primary schools Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология (3). pp. 200-202.

О

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Університет і суспільство Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 14-26.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Міляєва, Валерія Робертівна and Лебідь, Неля Костянтинівна (2014) Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади Колективна. ДП "НВЦ "Пріоритети", Київ.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2012) Competence-oriented educational space as a base for the modernization of higher artistic education Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. pp. 494-501.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2013) Konpeptual вasics postnonklassical art pedagogy Современные тенденции в педагогическом образовании и науке Украины и Израиля: путь к интеграции. pp. 262-266.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Music and pedagogical research in the context of new social and historical realities Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки.. pp. 33-42. ISSN 978-966-7406-57-8

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Phenomenon of understanding how mechanisms of harmonization personal sphere subjects music-pedagogical process in higher education Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. pp. 3-6. ISSN 9–7425–09-6

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Congeniality hermeneutic senses in art education Проблеми сучасної педагогічної освіти. pp. 159-165. ISSN УДК 37 ББК 74.04 П 78

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) The research activities of the department in the higher art edukational institution: the European experience Проблеми освіти : наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2014. - Випуск 79.-310 с.. pp. 170-174. ISSN -

Олексюк, Ольга Миколаївна (2015) The phenomenon of scientific school at higher art education Неперервна професійна освіта: теорія і практика. pp. 38-41. ISSN 1609-8595

Олексюк, Ольга Миколаївна (2015) Synthesis tone as a vehicle of meaning comprehension aesthetic categories: the pedagogical aspect of the problem Наукові записки. pp. 3-6.

Олексюк, Ольга Миколаївна and Ткач, Марія Михайлівна (2012) The Forms And Methods Of The Organization Music-Pedagogic Process In The Higher School Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 708-715.

П

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Formation instrumental and executive competence of the future teacher of music in the process of professional preparing Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття. pp. 61-69.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Features introduction of competence approach in the training of future teachers of music Наукові записки. pp. 50-57.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2014) Methodological Training of Masters of Music Art in Terms of University Education. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2005) Methods of teaching vocal Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Покатілова, Олена Олександрівна (2015) THE IMPORTANCE OF POST-QUALIFYING EDUCATION IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A WORLD LITERATURE TEACHER In: Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти, 20-23 квітня 2015, Київський університет імені Бориса Гринченка.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2006) Дисципліна „Гуманітарні проблеми Інтернету” у системі підготовки магістрів з документознавства та інформаційної діяльності Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. pp. 183-184.

Прошкуратова, Тамара Сергіївна and Юрченко, Віктор Іванович (2013) Practical training of students - one of the main objectives of teacher education Початкова школа (10). pp. 47-49. ISSN 0131-5358

С

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2014) Organizational and methodological basis for the development of civil activity of students Освітологічний дискурс (4 (8)). pp. 208-218. ISSN 2312-5829

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2014) Conceptual model of civic engagement classical university students Педагогічна освіта. Теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. праць (21). ISSN 2078-1687 (Submitted)

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2015) Conceptual model of civic аctivity students of classical university Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (23). pp. 22-25. ISSN 2311-2409

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2015) The content and structure of professional psychological competence of future teachers Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. ISSN 2312-5829

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Чернуха, Надія Миколаївна (2014) Civic engagement of student: psychological characteristics of manifestation of the development Освітологія / польсько-український щорічник українсько-польський (3). pp. 122-125. ISSN 2226-3012

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Чернуха, Надія Миколаївна (2014) Формування громадянської активності студентів: виклики часу Незалежність Республіки Польща, незалежність України - шлях до євроінтеграції : матер. міжнар. круглого столу. pp. 113-115.

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Чернуха, Надія Миколаївна (2014) Формування громадянської активності студентів: виклики часу Незалежність Республіки Польща, незалежність України - шлях до євроінтеграції. pp. 113-115.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2015) The new law of Ukraine «Оn higher education»: discussion aspects of the science thesaurus Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3 (11)). pp. 261-269. ISSN 2312-5829

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2015) The difference concepts. Does affected the content of the law? Освіта: Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик (26-27). p. 8.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2012) Formation of socio-cultural values ​​of future specialists social Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка , 104 (2). pp. 113-115.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2010) Formation of professional culture of future social workers in the system of lifelong learning Вісник Черкаського університету, 183 (3). pp. 70-74.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2007) "History of Social Work" as part of training future social workers Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (4). pp. 50-52.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2006) On the question of the formation of professional culture of future professionals - social workers Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (1). pp. 469-474.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2010) Adapting to the conditions of first-year institution of higher education as a social and pedagogical problem Здоровый образ жизни – основа гармонично развитого поколения : материалы международного форума (1). pp. 302-304.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2015) Ethical culture as a necessary component of professional social workers Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії", 2. pp. 199-201.

Т

Ткач, Марія Михайлівна (2012) The integrative knowledge in the formation of future teacher’s of music artistic world-view Нові технології навчання. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, Вип.73 (ч.1). pp. 209-213.

Ткач, Марія Михайлівна (2013) The axiological analysis as an innovation resource in the process of formation the future’s art teacher artistic outlook. Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 172-181.

Ткач, Марія Михайлівна (2013) The future teacher's of music professional world outlook: the filosofical aspect of the problem Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. теорія і методика мистецької освіти.. pp. 42-48.

Ткач, Марія Михайлівна (2014) Psychological mechanisms of stage-by-stage development of future music teacher’s vision based on principles of hermeneutics Проблеми емпіричних досліджень у психології. pp. 327-335.

Х

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2012) Формування аналітичних навичок студентів в процесі вивчення жанру класичного концерту Теоретико-методичні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи.

Ч

Чернуха, Надія Миколаївна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2014) Implementation methodology multiparaigmatic in modern higher education Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). pp. 17-22. ISSN ISSN 1609-8595

This list was generated on Mon Nov 30 09:32:59 2015 EET.