Елементи, в яких тема: "Монографії"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: C | Є | І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Кількість елементів на цьому рівні: 146.

C

Chesnokova, Anna та Чеснокова, Ганна Вадимівна (2011) Як виміряти враження від поезії або Вступ до емпіричних методів дослідження у мовознавстві Одноосібна. Lenvit, Kyiv.

Є

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Гра видавців і держави: патерналізм чи комунікація? Колективна (двоосібна). Вежа-Друк, м. Луцьк.

І

Івашньова, Світлана Володимирівна (2015) Проектування нечіткої індивідуальної професійної освітньої траєкторії педагогічних працівників Одноосібна. «Диса плюс»,, Харьков.

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури Одноосібна. Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2006) Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи Одноосібна. Науковий світ, Київ.

Бессалов, Анатолій Володимирович (2017) Еліптичні криві в формі Едвардса і криптографія Одноосібна. ІВЦ «Видавництво «Політехника»», Київ.

Била, Ирина Николаевна (2013) Детская творческая конструктология Одноосібна. LAP LAMBERT Academic Publishing, Германия.

Богашов, Олексій Анатолійович (2013) Constitutional and legal status of the election management bodies of Ukraine: Monograph. - K., 2013. - 272 p. Одноосібна. Центр учбової літератури, м. Київ, Україна.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2014) Проблема формування особистості у змісті підручників з читання для початкової школи Одноосібна. НВФ Славутич - Дельфін, Київ.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2014) Освітньо-культурна і педагогічна діяльність Якова Чепіги (кінець XIX - початок XX ст.) Одноосібна. НВФ Славутич-Дельфін, Київ.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2017) «І все життя – подвижництво у рідному слові…». Статті дослідження, спогади про професора Л.Кіліченко. Журнал "Молода Україна" Олени Пчілки в історії розвитку дитячої літератури Колективна (двоосібна). Місто НВ, Івано-Франківськ.

Бондарева, Олена Євгенівна (2006) Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв'язку через жанрове моделювання Одноосібна. Четверта хвиля, Київ.

Бондарева, Олена Євгенівна (2000) Драматизм міфу і міфологізм драми Одноосібна. Персей, Херсон.

Бондарева, Олена Євгенівна та Гуляк, Анатолій Борисович (2002) Числовая символика мифа Колективна (двоосібна). Знання, Київ.

Братко, Марія Василівна (2017) Управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу: теорія і практика Одноосібна. "Аксіома", Кам'янець-Подільський.

Бреус, Юлія Володимирівна (2017) Емоційна готовність до професійної діяльності як інтегративна властивість особистості майбутніх фахівців соціономічних професій Колективна (три і більше авторів). Класичний приватний університет, Запоріжжя, Україна.

Бровко, Олена Олександрівна (2011) Новела в структурі української прози: модифікації та функції Одноосібна. Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», Луганськ.

Будзар, Марина Михайлівна та Ковальов, Євген Аркадійович (2017) «Я маю намір з моїх листів до тебе зробити свій журнал…»: листи Григорія Ґалаґана до дружини Колективна (двоосібна). ФОП Антоненко Л. І. “Streamline”, Київ.

Бурак, Оксана Сергіївна (2014) Рух Гюлена і крос-культурний капітал Одноосібна. Український письменник, Київ, Україна.

В

Васьків, Микола Степанович (2014) Національні окраїни РРФСР в українському мандрівному нарисі (від Москви до самих до окраїн) Одноосібна. Palmarium Academic Publishing, Saarbruken (Німеччина).

Ващенко, Олена Миколаївна (2012) Формування професійних знань у студентів щодо організації навчального процесу з «Основ здоров'я» у початковій школі Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика.

Виговська, Ольга Сергіївна та Бєлоусова, Наталія (2017) Інформаційна складова національної безпеки України Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Виноградов, Валерій Євгенович та Шамардін, В.М. та Дяченко, А.Ю (2017) Фізична підготовка футболістів високої кваліфікації Колективна (двоосібна). ТОВ "НВФ "СЛАВУТИЧ-ДЕЛЬФІН", Київ.

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2016) Теоретико-методичні основи виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів Одноосібна. ТОВ "ЦП "КОМПРИНТ"", м.Київ.

Вишнівська, Наталія Володимирівна та Канішевська, Любов Вікторівна (2017) Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів Колективна (двоосібна). Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ.

Віннікова, Наталія Миколаївна (2014) Дискурс української літературної пародії Одноосібна. Наукова думка, Київ.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2012) Художній конфлікт в українській драматургії 1990 - 2010 років: дискурс, еволюція, типологія Одноосібна. Видавничий дім, Кривий Ріг.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2016) Драматургія Олександра Чиркова: спроба наближення Одноосібна. Вид. Р.А.Козлов, Кривий Ріг.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2007) Морально-етичні основи характеротворення у драматургії Лесі Українки Одноосібна. Акцентр, Кривий Ріг.

Г

Гавриш, Наталія Василівна (2006) Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Колективна (двоосібна). Альма-матер, Київ.

Гальчук, Оксана Василівна (2013) "...Не минає міт!": Античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920-1930-х років Одноосібна. Книги-ХХІ, Чернівці.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2009) Літературна спадщина Б.Д.Грінченка як чинник виховання особистості у дошкільному дитинстві «Мрії, вистраждані життям…»: до 145-ї річниці з дня народження Б.Д.Грінченка: колективна монографія (у двох частинах): частина 1. с. 180-187.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2016) Становлення гуманних взаємин старших дошкільників Одноосібна. "Діса плюс", Харків.

Гуменюк, Олена Анатоліївна та Гнатюк, Ольга та Дерев'яний, Ігор (2017) "Диво на Віслі":український вимір Колективна (три і більше авторів). Vivat, Харків.

Д

Давидова, Наталія Олександрівна (2016) Правовий статус учасників відносин у сфері освіти в США і перспективи його імплементації в освітню систему України (цивільно-правовий аспект) : Монографія Одноосібна. Ліра-К, Київ.

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Неперервна професійна підготовка фахівців фізичного виховання: акмеологічні засади. Одноосібна. Едельвейс, Київ.

Додонов, Роман Олександрович (2017) Практичні аспекти філософії часу Колективна (двоосібна). Сумський державний університет, Суми.

Доценко, Олена Леонідівна (2006) Семантико-прагматичний синтаксис: особливості вираження модальності Одноосібна. К.: Міленіум, м. Київ.

Драч, Оксана Олександрівна (2011) Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Одноосібна. Вертикаль, Черкаси.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2009) Педагогічні ідеї Б.Д.Грінченка в контексті оновлення сучасної дошкільної освіти «Мрії, вистраждані життям…»: до 145-ї річниці з дня народження Б.Д.Грінченка: колективна монографія (у двох частинах): частина 1. с. 58-66.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2016) Розвиток самоповаги у дітей (дошкільний вік) Одноосібна. Діса Плюс, Харків.

Ж

Жалоба, Ігор Володимирович (2017) Архіви консульських установ іноземних держав як джерело до вивчення української історії ХІХ - початку ХХ століть Колективна (три і більше авторів). Видавництво УКУ, Львів.

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2013) Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів: теорія і технологія Одноосібна. ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка", Луганськ.

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2017) Сутність та структура системи педагогічних задач контекстної спрямованості у площині креативного підходу Колективна (три і більше авторів). Єванюк О.О., Житомир.

Жигун, Сніжана Віталіївна (2015) Лабіринти і горизонти українського неореалізму Одноосібна. Бізнесполіграф, Київ.

З

Зеліско, Інна Михайлівна (2014) Управління фінансовими ресурсами аграрно-промислових компаній Одноосібна. ЦП «КОМПРИНТ», Київ.

Зинченко, В.В. (2014) Дискурс коммуникации: личность, общество, практика Одноосібна. Ун.-т П(ИС),ПГУ,АУЦ, П.-П.-С.

Зінченко, Віктор Вікторович (2013) Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической парадигме Колективна (двоосібна). Флинта; Наука, Mосква.

К

Каблова, Тетяна Борисівна (2015) Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в музичній культурі Одноосібна. НАКККіМ, Київ.

Канішевська, Любов Вікторівна та Сухопара, Ірина Геннадіївна (2017) Формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності: теорія і практика Колективна (двоосібна). Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна.

Карлінська, Яніна Валеріївна (2013) Модель формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін Колективна (двоосібна). Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, Україна, м. Житомир.

Ковальчук, Василь Іванович (2014) Розвиток педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ в післядипломній освіті(теоретико-методичний аспект) Одноосібна. ТОВ "ЛІПС" ЛТД, м. Запоріжжя.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2012) Символічні структур етнокультурного процесу в Україні Одноосібна. НАКККіМ, Київ.

Козлов, Роман Анатолійович (2012) Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація Одноосібна. Видавничий дім, Кривий Ріг, Україна.

Колесник, Олександр Сергійович (2016) Мова та міф у вимірі міждисциплінарних студій Одноосібна. Десна Поліграф, Чернігів.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Антропоморфні мотиви української народної орнаментики Одноосібна. КУ імені Бориса Грінченка, Київ.

Кротова, Тетяна Федорівна (2014) Класичний костюм в європейській моді ХІХ - початку ХХІ століття: еволюція форм і художньо - стильових особливостей Одноосібна. ЛігаПрес, Львів.

Кудріна, Ольга Юріївна (2014) Промисловий потенціал регіону: формування, оцінка та стратегія Одноосібна. Ноулідж, Луганськ.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2010) Християнсько-демократичний союз: рання історія та вплив на формування політико-економічної системи Німеччини Одноосібна. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ.

Курбан, Олександр Васильович (2012) Діагностика та моделювання PR процесів Одноосібна. Українська конфедерація журналістів, Київ.

Курбан, Олександр Васильович (2017) Інформаційні війни у соціальних он-лайн мережах Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) Управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів Одноосібна. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Л

Левітас, Фелікс Львович (2017) Бабин Яр. Долі і пам'ять Одноосібна. Наш час, Київ.

Левітас, Фелікс Львович (2017) Бабин Яр. Долі та пам’ять Одноосібна. Золоті ворота, Київ.

Ломачинська, Ірина Миколаївна (2015) Монастирі України Одноосібна. Балтія-Друк, Київ.

Ліннік, Олена Олегівна (2014) Майбутній учитель як суб'єкт педагогічної взаємодії Одноосібна. Видавничий дім "Слово".

Ліннік, Олена Олегівна (2015) Педагогическое взаимодействие: субьект-субектный подход Одноосібна. LAP LAMBERT Academic Publishing, Германия.

М

Макарчук, Наталія (2014) Особистісна саморегуляція підлітків з порушеннями розумового розвитку Одноосібна. Фенікс, Київ.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2013) Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія Колективна (двоосібна). ТОВ "Видавниче підприємство "ЕДЕЛЬВЕЙС"", Київ.

Махачашвілі, Русудан Кирилевна (2015) Лінгвофілософські параметри англомовних інновацій в техносфері Одноосібна. Cambridge Scholars Publishing, United Kingdom.

Махачашвілі, Русудан Кирилевна (2015) Феноменологічна неоанглістика: теоретико-методологічні засади Одноосібна. А+ Студіо, Україна.

Махачашвілі, Русудан Кирилевна (2015) Феноменологія кіберпростору: комунікація міфа крізь слово Одноосібна. Cambridge Scholars Publishing, United Kingdom.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) ДОШКІЛЬНА ОСВІТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ Одноосібна. Умань : Видавець «Сочінський», Умань.

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Професійна підготовка дошкільних педагогів у країнах Західної Європи: теорія і практика Одноосібна. ФОП Жовтий О.О., Умань.

Михайловський, Віталій Миколайович (2012) Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV — 70-х роках XVI ст. Одноосібна. Видавницто Темпора, Київ.

Москальов, Дмитро Петрович (2017) Особливості функціонування модальних усталених граматичних конструкцій сучасної японської мови Одноосібна. Поліграфічний рекламно-видавничий центр «КОД», м. Кропивницький.

Музика, Олександр Леонідович та Біла, Ірина Миколаївна та Корольов, Дмитро Костянтинович та Музика, Олена Оксентівна та та, ін. (2017) Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості Колективна (двоосібна). Видавничий Дім «Слово», м. Київ, Україна.

Н

Надтока, Геннадій Михайлович та Горпинченко, Інна Володимирівна (2017) Православна церква в Україні другої половини ХІХ століття. Історіографія Колективна (двоосібна). За підтримки ГО"Київське Богоявленське Ставропігійне Братство", Київ.

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2017) Інформаційна безпека: питання правового регулювання Одноосібна. Видавничий дім «Гельветика», Київ, Україна.

О

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2003) Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку Одноосібна. Знання України, Київ.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Прояв духовного досвіду суб'єкта в професійній художній освіті НЕ ВИЗНАЧЕНО. Vilniaus pedagjginio universiteto leidykla.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.

Орлова, Наталія Сергіївна (2011) МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Одноосібна. ТОВ «Цифрова типографія», м. Донецьк.

П

Павлюк, Роман Олександрович (2011) Віртуально-навчальне іншомовне середовище освітніх систем сучасного інформаційного суспільства Одноосібна. ПНПУ імені В.Г. Короленка, Полтава.

Паламар, Світлана Павлівна (2012) Теоретико-методичні засади вивчення літературних курсів за вибором у профільній школі: монографія Колективна (двоосібна). Педагогічна думка, Київ.

Пацурія, Ніно Бондовна та Войцеховська, Ірина Михайлівна та Головачова, Анастасія Сергіївна (2017) Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування: проблеми теорії та практики Колективна (три і більше авторів). Видавництво Ліра-К, Київ.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2012) Концептуалізації політики в посткомуністичній Україні The Psychology of Politicians.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2010) Підготовка майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими оркестрами та інструментальними ансамблями Одноосібна. Імекс ЛТД, Кіровоград.

Полковенко, Тарас Вікторович (2017) Кросмедіа: контент, технології, перспективи Колективна (двоосібна). Інститут журналістики, КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, Україна.

Полянский, Вячеслав Анварович (2012) Королі джазу НЕ ВИЗНАЧЕНО. Ксения Сладкевич, м.Київ.

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2011) Механізми державного управління людським розвитком в Україні Одноосібна. Норд-Прес, Донецьк.

Присяжнюк, С.І. та Оленєв, Д.Г. та Тупиця, Юрій Іванович (2017) Організація, планування та проведення навчально-тренувальних занять із студентською молоддю Колективна (двоосібна). Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ.

Прошкін, Володимир Вадимович (2017) Педагогічні технології в сучасних наукових дослідженнях: досвід та інновації Колективна (двоосібна). Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», Старобільськ.

Р

Рамський, Андрій Юрійович (2014) Інвестиційний потенціал домогосподарств Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Романенко, Людмила Віталіївна (2012) Педагогічні проекти набуття самоосвітніх компетенцій молодшими школярами як змістова складова курсу „Педагогічні технології у початковій школі” In: НЕ ВИЗНАЧЕНО Київський університет імені Бориса Грінченка.

Романенко, Людмила Віталіївна та Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Технологічні особливості процесу формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів початкової школи Колективна (двоосібна). ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Харків.

Романенко, Людмила Віталіївна та Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Теоретико-методологічні підходи до формування еколого-валеологічної відповідальності майбутніх учителів початкової школи Колективна (три і більше авторів). Posvit, Дрогобич.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2012) Монографія Ю.В.Романенкової "Школа Фонтенбло та маньєризм у французькому мистецтві 16 ст." НЕ ВИЗНАЧЕНО. НАКККіМ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ ПЕРИОДОВ STILWANDLUNG В МИРОВОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ НЕ ВИЗНАЧЕНО. ИПСИ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Маньеризм в художественном процессе Европы 16 века: этапы трансформации стиля НЕ ВИЗНАЧЕНО. LAP Publishing, Germany.

С

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) Хронопсихологічне прогнозування перебігу захворювань у психосоматичних хворих Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна та Москальова, Алла Степанівна (2014) Психологічні особливості розвитку громадянської активності старшокласників Колективна (двоосібна). ТОВ «НВП «Інтерсервіс», Київ.

Салата, Оксана Олексіївна (2014) Перша та друга світові війни в історії людства Колективна (двоосібна). «НВЦ «Пріоритети», Київ.

Салата, Оксана Олексіївна (2018) Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс Колективна (три і більше авторів). Інтер-М, Запоріжжя.

Салата, Оксана Олексіївна та Левітас, Фелікс Львович та Ладний, Юрій Анатолійович (2017) Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Санакуєв, Микола Георгійович (2016) Час вибору: виклики інформаційної епохи Колективна (двоосібна). Видавничий дім "Гельветика", Одеса.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2017) Концепти і контрасти: монографія Колективна (двоосібна). Издательский дом «Гельветика», Одеса.

Семеніст, Іван Васильович (2016) Еволюція американсько-японського союзу безпеки (1991-2001 рр.). Монографія Одноосібна. Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ.

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2011) Психологія індивідуальності фахівця освітньої сфери Одноосібна. ПП Щербатих О.В., Кременчук.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2012) Освітологія: витоки наукового напряму Інше. ВП "Едельвейс".

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2014) Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури Одноосібна. Видавництво ВП «Едельвейс», Київ.

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Батечко, Н.Г. (2011) Вища освіта України: реалії сучасного розвитку Колективна (двоосібна). ВД ЕКМО, Київ.

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Огнев’юк, Віктор Олександрович та Кремень, В. Г. та Левовицький, Тадеуш (2013) Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія Колективна (двоосібна). ВД ЕКМО, Київ.

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Хоружа, Людмила Леонідівна (2012) Сфера освіти як об'єкт дослідження In: Современное образование как открытая система. Институт научной и педагогической информаци РАО, Москва, с. 310-341.

Срібняк, Ігор Володимирович (1997) Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921-1924 рр.) Одноосібна. Видавництво імені Олени Теліги, Київ-Філядельфія.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Енциклопедія полону: українська Tuchola Одноосібна. Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, Київ-Париж.

Стаднік, Надія Вікторівна (2016) Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи Одноосібна. ЦП «Компринт», Київ.

Старинська, Наталія Володимирівна (2015) Особливості самоактуалізації майбутніх психологів у процесі професійної підготовки Одноосібна. Інтерсервіс, Київ.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Вплив батьків на формування соціального здоров’я молодшого школяра Колективна (двоосібна). ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017, Харків.

Т

Тарасенко, Ольга Олексіївна (1995) Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр. Одноосібна. Логос, Київ.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2009) Подвижницька, громадсько–просвітницька діяльність Б. Д. Грінченка / "Мрії, вистраждані життям..." До 145-ї річниці з дня народження Б.Д. Грінченка. Колективна монографія (у двох частинах). Колективна (двоосібна). КМПУ імені Б. Д. Грінченка, Київ.

Тверітінова, Тетяна Іванівна та Червінська, Ольга В"ячеславівна та Ащеулова, Ірина Володимирівна та Гайжюнас, Сільвестрас та Дзик, Роман Анатолійович та Ітокава, Коіті та Лановик, Мар"яна Богданівна та Нікоряк, Наталія Валеріїіна та Пронкевич, Олександр Вікторович та Рихло, Петро Васильович та Бойчук, Альона Романівна та Ісапчук, Юлія Вікторівна та Шестакова, Елеонора Георгіївна та Шовкопляс, Галина Євгенівна (2014) Імператив provincia Колективна (двоосібна). Чернівецький національний університет, Чернівці.

Терентьєва, Наталія Олександрівна (2012) Політехнічна освіта у вищих педагогічних навчальних закладах України: теорія і практика Одноосібна. Чабаненко Ю.А., Київ.

Терещенко, Валентина Павлівна та Дегтярьова, Лариса Вікторівна та Самусєва, Олена Станіславівна та Піщиков, Валерій Анатолійович та Сегеда, Тетяна Прокопівна (2005) Патоморфоз хронічного гастриту у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Колективна (двоосібна). МВЦ "Медінформ", Київ.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2015) Нравственные ценности младших школьников: технологии воспитания Одноосібна. LAP LAMBERT Academic Publishing, Київ.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2017) Толерантність як детермінанта формування соціальної активності особистості Колективна (двоосібна). CARICOM, Barbados, Barbados.

Тернопільська, Валентина Іванівна та Федорова, Мария (2015) Моральні цінності молодших школярів: технології виховання Колективна (двоосібна). LAP LAMBERT Academic Publsshing, Німеччина.

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2014) Складові компетенції студентів щодо соціально-психологічних явищ міграції, маргіналізації, асиміляції на українських теренах Колективна (двоосібна). "Віндрук", Вінниця.

Тохтамиш, Олександр Михайлович та Конопля, О. А. (2014) Самоактуалізація особистості студента у зв’язку з проявами захисних механізмів психіки Колективна (двоосібна). "Віндрук", Вінниця,.

Тур, Микола Григорович (2006) Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів Одноосібна. ПАРАПАН, м. Київ.

Ф

Фруктова, Яна Станіславівна (2016) Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Х

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2009) Feci, qoud potui… Доля і творчість Бориса Антоненка-Давидовича Інше. Донецьк: Норд-прес, Донецьк.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2012) Етичні домінанти виховання особистості (за матеріалами "Хрестоматії з етики" В. А. Сухомлинського) In: В.А. Сухомлинский в размышлениях современных украинских педагогов. ЛНУ ім. Т. Шевченка, с. 493-500.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2016) Потенціал педагогіки у професійному розвитку і вдосконаленні вчителя Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2018) Інваріантність та варіативність професійної діяльності викладача вищої школи в епоху змін Колективна (двоосібна). Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ.

Хоружа, Людмила Леонідівна та Коваль, Людмила Вікторівна (2012) Проблеми підготовки майбутнього вчителя в наукових працях О.Я. Савченко Науковий простір академіка Олександри Савченко. с. 242-252.

Ц

Циганчук, Тетяна Володимирівна (2014) Особливості формування стресостійкості у студентів вищих навчальних закладів Колективна (двоосібна). "Віндрук", Вінниця,.

Ч

Чала, Юлія Петрівна (2013) Вікторіанська доба в художньому перекладі НЕ ВИЗНАЧЕНО. Кондор-Видавництво, Київ.

Чернета, Тетяна Олександрівна (2017) Бандурне мистецтво Дніпропетровщини: від аматорства до академізму Одноосібна. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ.

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2010) Як виміряти враження від поезії або Вступ до емпіричних методів дослідження у мовознавстві Одноосібна. Ленвіт, Київ.

Ш

Шариков, Денис Игоревич (2013) Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Частина I. Філософія балету та онтологія танцю. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Частина II.Історія та художня практика хореографічної культури. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури.Частина III. Типологія хореографії. Інше. Київський міжнародний університет, Київ.

Шепетяк, Олег Михайлович (2014) Німецькомовна католицька думка другої половини ХХ століття Одноосібна. УАР, Київ.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2014) Модель провинциального городка в политической сатире: роман Евгения Лукина „ Алая аура протопарторга" и роман-трагифарс Марины Гримич „Варфоломеева ночь" Колективна (двоосібна). Чернівецький національний університет, Чернівці.

Шпак, Віктор Іванович та Бондар, Юрій Володимирович та Малієнко, Алла Миколаївна та Сорока, Михайло Михайлович (2017) Мова і бізнес: історичний екскурс Колективна (двоосібна). Київська організація Національної спілки журналістів України, Київ.

Щ

Щербаков, Ярослав Ігорович (2017) Китайський буддизм та драма цзацзюй доби Юань (1271-1368) Одноосібна. Видавничий дім Дмитра Бураго,, Київ.

Цей список був створений у Mon Oct 22 09:03:41 2018 EEST.