Елементи, в яких тема: "Монографії > Видані в Україні"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: B | C | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Кількість елементів на цьому рівні: 191.

B

Buriachok, Volodymyr та Sokolov, V. Y. (2019) Підвищення швидкодії аналізаторів спектру на базі RISC процесорів Atmel Atmega328 і ARM Cortex-M3 Колективна (три і більше авторів). National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv.

C

Chesnokova, Anna та Чеснокова, Ганна Вадимівна (2011) Як виміряти враження від поезії або Вступ до емпіричних методів дослідження у мовознавстві Одноосібна. Lenvit, Kyiv.

Є

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Гра видавців і держави: патерналізм чи комунікація? Колективна (три і більше авторів). Вежа-Друк, м. Луцьк.

І

Івашньова, Світлана Володимирівна (2015) Проектування нечіткої індивідуальної професійної освітньої траєкторії педагогічних працівників Одноосібна. «Диса плюс»,, Харьков.

Іващенко, Вікторія Людвігівна (2018) Сучасне українське теоретичне термінознавство: віхи становлення Колективна (три і більше авторів). Слов’янське термінознавство кінця ХХ — початку ХХІ століть: монографія. Видавництво "Жнець", Київ.

А

Александрова, Олена Станіславівна та Дзюбань, О. П (2018) Патріотизм як соціокультурний феномен Колективна (три і більше авторів). Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика: монографія. Київский університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна.

Андрєєв, Віталій Миколайович (2018) Віктор Петров та його діяльність в інформаційному та освітньому просторі післявоєнної Німеччини (1945-1949): європейські виклики та національна традиція Колективна (три і більше авторів). Українська історична наука у сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія. ТОВ "Твори", Вінниця.

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури Одноосібна. Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна.

Башкирова, Ольга Миколаївна (2018) Гендерні художні моделі сучасної української романістики Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Беззуб, Юрій Віленович (2018) Українознавство в тенденціях культурно-освітнього розвитку України початку ХХІ століття Колективна (три і більше авторів). Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика : монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2006) Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи Одноосібна. Науковий світ, Київ.

Бессалов, Анатолій Володимирович (2017) Еліптичні криві в формі Едвардса і криптографія Одноосібна. ІВЦ «Видавництво «Політехника»», Київ.

Богашов, Олексій Анатолійович (2013) Constitutional and legal status of the election management bodies of Ukraine: Monograph. - K., 2013. - 272 p. Одноосібна. Центр учбової літератури, м. Київ, Україна.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2014) Освітньо-культурна і педагогічна діяльність Якова Чепіги (кінець XIX - початок XX ст.) Одноосібна. НВФ Славутич-Дельфін, Київ.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2014) Проблема формування особистості у змісті підручників з читання для початкової школи Одноосібна. НВФ Славутич - Дельфін, Київ.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2017) «І все життя – подвижництво у рідному слові…». Статті дослідження, спогади про професора Л.Кіліченко. Журнал "Молода Україна" Олени Пчілки в історії розвитку дитячої літератури Колективна (три і більше авторів). Місто НВ, Івано-Франківськ.

Бондарева, Олена Євгенівна (2006) Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв'язку через жанрове моделювання Одноосібна. Четверта хвиля, Київ.

Бондарева, Олена Євгенівна (2000) Драматизм міфу і міфологізм драми Одноосібна. Персей, Херсон.

Бондарева, Олена Євгенівна та Гуляк, Анатолій Борисович (2002) Числовая символика мифа Колективна (двоосібна). Знання, Київ.

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2018) Підготовка вчителя до риторизації освітнього процесу в початковій школі Колективна (три і більше авторів). Фізична особа-підприємець Цьома С.П., Суми.

Бонь, Олександр Іванович (2018) Музичне середовище Києва 1920 років у дзеркалі Его-документів Колективна (три і більше авторів). Українська історична наука в сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія. ТОВ "ТВОРИ", Вінниця.

Братко, Ірина Василівна (2018) Особливості реалізації угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою Колективна (три і більше авторів). Вежа-Друк, Україна - Канада: сучасні наукові студії : кол. моногр. Луцк.

Братко, Марія Василівна (2017) Управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу: теорія і практика Одноосібна. "Аксіома", Кам'янець-Подільський.

Братко, Марія Василівна та Олійник, Віктор Васильович та Сергеєва, Лариса Миколаївна та Клокар, Наталія Іванівна та Сорочан, Тамара Михайлівна (2018) Освітнє середовище закладу вищої освіти як провідний чинник відкритої освіти (пункт 4.1) Колективна (три і більше авторів). Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: монографія. Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, Київ.

Брацкі, Артур Себастіан (2018) Jak mówimy o jedzeniu w kontekście uczuć – wybrane aspekty Колективна (три і більше авторів). ŻYWIENIE – ZDROWIE – EDUKACJA: монографія. ТОВ «Талком», Gdańsk – Kijów.

Бреус, Юлія Володимирівна (2017) Емоційна готовність до професійної діяльності як інтегративна властивість особистості майбутніх фахівців соціономічних професій Колективна (три і більше авторів). Класичний приватний університет, Запоріжжя, Україна.

Бровко, Олена Олександрівна (2011) Новела в структурі української прози: модифікації та функції Одноосібна. Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», Луганськ.

Бровко, Олена Олександрівна та Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2018) Повернення можливе: роман Ірини Власенко «Чужі скарби» Колективна (три і більше авторів). Проблема ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри «Коронації слова»: монографія. БукРек, Чернівці.

Будзар, Марина Михайлівна (2018) Дворянська спільнота Лівобережної України 1-ї половини XIX ст. в ego-документах з архіву Ґалаґанів Колективна (три і більше авторів). Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація: монографія .ТОВ "Твори", Вінниця.

Будзар, Марина Михайлівна та Ковальов, Євген Аркадійович (2017) «Я маю намір з моїх листів до тебе зробити свій журнал…»: листи Григорія Ґалаґана до дружини Колективна (двоосібна). ФОП Антоненко Л. І. “Streamline”, Київ.

Бурак, Оксана Сергіївна (2014) Рух Гюлена і крос-культурний капітал Одноосібна. Український письменник, Київ, Україна.

Бітківська, Галина Володимирівна та Ліхоманова, Наталя Олександрівна та Вишницька, Юлія Василівна та Бровко, Олена Олександрівна (2018) Мистецька ідентичність і самоідентичність митця в романах Ірен Роздобудько «Ґудзик» і «Ґудзик–2» Колективна (три і більше авторів). Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри "Коронації слова": монографія. Букрек, Чернівці.

В

Васьків, Микола Степанович (2017) Українська журналістика і журналістикознавство 1920-х - поч. 1930-х років Одноосібна. КНУКіМ, Київ.

Ващенко, Олена Миколаївна (2017) Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до оздровчої діяльності в групі продовженого дня як наукова проблема Колективна (три і більше авторів). Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych.

Ващенко, Олена Миколаївна (2018) Харчування як джерело енергії для учнів початкової школи Колективна (три і більше авторів). Monographic series «Human health: realities and prospects» Volume 3. Health and nutrition. Posvit, Дрогобич, Україна.

Ващенко, Олена Миколаївна (2012) Формування професійних знань у студентів щодо організації навчального процесу з «Основ здоров'я» у початковій школі Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Веретенко, Тетяна Григорівна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2018) Методичний інструментарій для діагностики рівня сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів Колективна (три і більше авторів). Сучасні здоров’язбережувальні технології: монографія . Оригінал, Харків.

Виговська, Ольга Сергіївна та Бєлоусова, Наталія (2017) Інформаційна складова національної безпеки України Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Виноградов, Валерій Євгенович та Шамардін, В.М. та Дяченко, А.Ю (2017) Фізична підготовка футболістів високої кваліфікації Колективна (три і більше авторів). ТОВ "НВФ "СЛАВУТИЧ-ДЕЛЬФІН", Київ.

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Колоніальні тенета, або Як залишитися людиною в акваріумі? (на матеріалі роману-антиутопії Олексія Чупи «Акваріум») Колективна (три і більше авторів). Проблема ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри «Коронації слова»: монографія. Видавничий дім «Бук рек», Чернівці.

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2016) Теоретико-методичні основи виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів Одноосібна. ТОВ "ЦП "КОМПРИНТ"", м.Київ.

Вишнівська, Наталія Володимирівна та Канішевська, Любов Вікторівна (2017) Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів Колективна (двоосібна). Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ.

Віннікова, Наталія Миколаївна (2014) Дискурс української літературної пародії Одноосібна. Наукова думка, Київ.

Вінтонів, Михайло Олексійович та Вінтонів, Тетяна Миколаївна та Мала, Юлія Валеріївна (2018) Синтаксичні засоби експресивізації в українському політичному дискурсі Колективна (три і більше авторів). ТОВ "Твори", Вінниця.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2018) Сучасна українська драматургія. Галерея портретів Одноосібна. Вид. Р.А.Козлов, Кривий Ріг.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2012) Художній конфлікт в українській драматургії 1990 - 2010 років: дискурс, еволюція, типологія Одноосібна. Видавничий дім, Кривий Ріг.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2016) Драматургія Олександра Чиркова: спроба наближення Одноосібна. Вид. Р.А.Козлов, Кривий Ріг.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2007) Морально-етичні основи характеротворення у драматургії Лесі Українки Одноосібна. Акцентр, Кривий Ріг.

Г

Гавриш, Наталія Василівна (2006) Діти і соціум. Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Колективна (три і більше авторів). Альма-матер, Київ.

Гальчук, Оксана Василівна (2013) "...Не минає міт!": Античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920-1930-х років Одноосібна. Книги-ХХІ, Чернівці.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2009) Літературна спадщина Б.Д.Грінченка як чинник виховання особистості у дошкільному дитинстві НЕ ВИЗНАЧЕНО. Видавництво Київського міського педагогічного університету імені Бориса Грінченка.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2016) Становлення гуманних взаємин старших дошкільників Одноосібна. "Діса плюс", Харків.

Горбань, Олександр Володимирович (2018) Вітчизняна інтелігенція як ідеолог національного патріотизму Колективна (три і більше авторів). Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика: монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Гуль, Олександра Григорівна (2018) Pijane krewetki 醉虾 – popularny delikates morski chińskiej żywej kuchni Колективна (три і більше авторів). ŻYWIENIE – ZDROWIE – EDUKACJA: монографія. Talkom, Gdańsk – Kijów.

Гуменюк, Олена Анатоліївна та Гнатюк, Ольга та Дерев'яний, Ігор (2017) "Диво на Віслі":український вимір Колективна (три і більше авторів). Vivat, Харків.

Д

Давидова, Наталія Олександрівна (2016) Правовий статус учасників відносин у сфері освіти в США і перспективи його імплементації в освітню систему України (цивільно-правовий аспект) : Монографія Одноосібна. Ліра-К, Київ.

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Неперервна професійна підготовка фахівців фізичного виховання: акмеологічні засади. Одноосібна. Едельвейс, Київ.

Додонов, Роман Олександрович (2017) Практичні аспекти філософії часу Колективна (три і більше авторів). Сумський державний університет, Суми.

Додонова, Віра Іванівна та Додонов, Роман Олександрович (2018) Монологи про Донбас. Вибрані праці з проблематики східноукраїнського конфлікту. Колективна (двоосібна). Видавець Руслан Халіков, Київ.

Доценко, Олена Леонідівна (2006) Семантико-прагматичний синтаксис: особливості вираження модальності Одноосібна. К.: Міленіум, м. Київ.

Драч, Оксана Олександрівна (2018) Міждисциплінарні історичні дослідження: психоісторія як напрям наукових студій Колективна (три і більше авторів). Українська історична наука в сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія ТОВ "Твори", Вінниця.

Драч, Оксана Олександрівна (2011) Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Одноосібна. Вертикаль, Черкаси.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2009) Педагогічні ідеї Б.Д.Грінченка в контексті оновлення сучасної дошкільної освіти Колективна (три і більше авторів). Видавництво Київського міського педагогічного університету імені Бориса Грінченка, Київ.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2016) Розвиток самоповаги у дітей (дошкільний вік) Одноосібна. Діса Плюс, Харків.

Ж

Жалоба, Ігор Володимирович (2017) Архіви консульських установ іноземних держав як джерело до вивчення української історії ХІХ - початку ХХ століть Колективна (три і більше авторів). Видавництво УКУ, Львів.

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2017) Сутність та структура системи педагогічних задач контекстної спрямованості у площині креативного підходу Колективна (три і більше авторів). Єванюк О.О., Житомир.

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2013) Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів: теорія і технологія Одноосібна. ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка", Луганськ.

Жигун, Сніжана Віталіївна (2015) Лабіринти і горизонти українського неореалізму Одноосібна. Бізнесполіграф, Київ.

З

Зеліско, Інна Михайлівна (2014) Управління фінансовими ресурсами аграрно-промислових компаній Одноосібна. ЦП «КОМПРИНТ», Київ.

К

Каблова, Тетяна Борисівна (2015) Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в музичній культурі Одноосібна. НАКККіМ, Київ.

Канішевська, Любов Вікторівна та Сухопара, Ірина Геннадіївна (2017) Формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності: теорія і практика Колективна (двоосібна). Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна.

Карлінська, Яніна Валеріївна (2013) Модель формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін Колективна (три і більше авторів). Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, Україна, м. Житомир.

Кипиченко, Наталія Сергіївна та Гурська, Алевтина Леонідівна (2018) Дитяча агресія в початковій школі: причини виникнення і шляхи подолання Колективна (три і більше авторів). Сучасні здоров'язбережувальні технології : монографія. ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018, Харків.

Клішевич, Наталія Анатоліївна та Заєркова, Наталія Віталіївна (2018) Сучасні підходи до організації інклюзивного навчання в закладах вищої освіти Колективна (три і більше авторів). Інклюзивне навчання: основні принципи та дієві технології: монографія. Вінницький інститут Університету "Україна", Вінниця.

Ковальчук, Василь Іванович (2014) Розвиток педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ в післядипломній освіті(теоретико-методичний аспект) Одноосібна. ТОВ "ЛІПС" ЛТД, м. Запоріжжя.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2012) Символічні структур етнокультурного процесу в Україні Одноосібна. НАКККіМ, Київ.

Кожанова, Ольга Сергіївна та Нестерова, Тетяна Володимирівна (2018) Відбір спортсменок у команди з групових вправ художньої гімнастики Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Козлов, Роман Анатолійович (2012) Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація Одноосібна. Видавничий дім, Кривий Ріг, Україна.

Колесник, Олександр Сергійович (2016) Мова та міф у вимірі міждисциплінарних студій Одноосібна. Десна Поліграф, Чернігів.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Антропоморфні мотиви української народної орнаментики Одноосібна. КУ імені Бориса Грінченка, Київ.

Котенко, Ольга Володимирівна (2018) Реалізація нової освітньої стратегії підготовки вчителя початкової школи: українські реалії, світовий досвід Колективна (три і більше авторів). Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : монографія. Інститут обдарованої дитини НАПН України, Київ.

Краус, Катерина Миколаївна та Краус, Наталія Миколаївна (2018) Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування Колективна (три і більше авторів). Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: монографія. НДС “Центр економічних досліджень”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; НДС “Центр економічних досліджень”; ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”.

Краус, Наталія Миколаївна (2019) Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку Одноосібна. Аграр Медіа Груп, Київ.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2018) Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці Одноосібна. Іванченко І.В., Харків.

Кротова, Тетяна Федорівна (2014) Класичний костюм в європейській моді ХІХ - початку ХХІ століття: еволюція форм і художньо - стильових особливостей Одноосібна. ЛігаПрес, Львів.

Кудріна, Ольга Юріївна (2014) Промисловий потенціал регіону: формування, оцінка та стратегія Одноосібна. Ноулідж, Луганськ.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2010) Християнсько-демократичний союз: рання історія та вплив на формування політико-економічної системи Німеччини Одноосібна. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ.

Курбан, Олександр Васильович (2012) Діагностика та моделювання PR процесів Одноосібна. Українська конфедерація журналістів, Київ.

Курбан, Олександр Васильович (2017) Інформаційні війни у соціальних он-лайн мережах Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Куцик, Руслан Ростиславович (2018) Проблеми інформаційного впливу на події Першої світової війни у сучасній зарубіжній та вітчизняній історіографії Колективна (три і більше авторів). Українська історична наука у сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія. ТОВ "ТВОРИ", Вінниця.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) Управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів Одноосібна. Чабаненко Ю. А., Черкаси.

Л

Левітас, Фелікс Львович (2017) Бабин Яр. Долі та пам’ять Одноосібна. Золоті ворота, Київ.

Левітас, Фелікс Львович (2017) Бабин Яр. Долі і пам'ять Одноосібна. Наш час, Київ.

Левітас, Фелікс Львович та Левітас, Світлана Феліксівна (2018) Формування патріотичної свідомості учнів 7 класів на матеріалах історичних джерел Колективна (три і більше авторів). Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика: монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Левітас, Фелікс Львович та Трухан, Олександр Феодосійович (2018) Історичні візії у сучасних методологічних дискурсах Колективна (три і більше авторів). Українська історична наука у сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія. ТОВ "ТВОРИ", Вінниця.

Ломачинська, Ірина Миколаївна (2015) Монастирі України Одноосібна. Балтія-Друк, Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна та Попова, Альона Олексіївна (2018) Наукові підходи до класифікації волонтерських груп в Європі та Сполучених Штатах Америки Колективна (три і більше авторів). Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów - Olsztyn.

Ліннік, Олена Олегівна (2014) Майбутній учитель як суб'єкт педагогічної взаємодії Одноосібна. Видавничий дім "Слово", Київ.

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2018) Спогади та ідентичність: у пошуках вільного світу Тетяни Белімової Колективна (три і більше авторів). Проблема ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри «Коронації слова»: монографія. Видавничий дім "Бук рек", Чернівці.

М

Макарчук, Наталія (2014) Особистісна саморегуляція підлітків з порушеннями розумового розвитку Одноосібна. Фенікс, Київ.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2013) Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія Колективна (три і більше авторів). ТОВ "Видавниче підприємство "ЕДЕЛЬВЕЙС"", Київ.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Підготовка фахівця зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі Одноосібна. "Видавництво "Центр учбової літератури", Київ-2018.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2018) Патріотичне виховання — пріоритетний напрям краєзнавчої діяльності бібліотек Колективна (три і більше авторів). Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика: монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Махачашвілі, Русудан Кирилевна (2015) Феноменологічна неоанглістика: теоретико-методологічні засади Одноосібна. А+ Студіо, Україна.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) ДОШКІЛЬНА ОСВІТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ Одноосібна. Умань : Видавець «Сочінський», Умань.

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Професійна підготовка дошкільних педагогів у країнах Західної Європи: теорія і практика Одноосібна. ФОП Жовтий О.О., Умань.

Михайловський, Віталій Миколайович (2012) Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV — 70-х роках XVI ст. Одноосібна. Видавницто Темпора, Київ.

Москальов, Дмитро Петрович (2017) Особливості функціонування модальних усталених граматичних конструкцій сучасної японської мови Одноосібна. Поліграфічний рекламно-видавничий центр «КОД», м. Кропивницький.

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2018) Вища освіта та ринок праці Європейського Союзу: тенденції взаємодії Одноосібна. ТОВ «Видавниче Підприємство «Едельвейс», Київ.

Музика, Олександр Леонідович та Біла, Ірина Миколаївна та Корольов, Дмитро Костянтинович та Музика, Олена Оксентівна та та, ін. (2017) Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості Колективна (три і більше авторів). Видавничий Дім «Слово», м. Київ, Україна.

Н

Надтока, Геннадій Михайлович та Горпинченко, Інна Володимирівна (2017) Православна церква в Україні другої половини ХІХ століття. Історіографія Колективна (двоосібна). За підтримки ГО"Київське Богоявленське Ставропігійне Братство", Київ.

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2017) Інформаційна безпека: питання правового регулювання Одноосібна. Видавничий дім «Гельветика», Київ, Україна.

О

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2003) Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку Одноосібна. Знання України, Київ.

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2018) Тренінг як форма роботи з патріотичного виховання в навчальному закладі Колективна (три і більше авторів). Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика : монографія. Київський університет імені Б.Грінченка, Київ.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.

Орел, Лілія Василівна (2018) Демократизаційні права юридичних осіб : Монографія Одноосібна. Інтерсервіс, Київ.

Орел, Лілія Василівна (2017) Індивідуалізаційні права юридичних осіб Одноосібна. Інтерсервіс, Київ.

Орел, Лілія Василівна (2016) Інформаційні права юридичних осіб : Монографія Одноосібна. Інтерсервіс, Київ.

Орлова, Наталія Сергіївна (2011) МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Одноосібна. ТОВ «Цифрова типографія», м. Донецьк.

П

Павлюк, Роман Олександрович (2011) Віртуально-навчальне іншомовне середовище освітніх систем сучасного інформаційного суспільства Одноосібна. ПНПУ імені В.Г. Короленка, Полтава.

Паламар, Світлана Павлівна (2012) Теоретико-методичні засади вивчення літературних курсів за вибором у профільній школі: монографія Колективна (три і більше авторів). Педагогічна думка, Київ.

Пацурія, Ніно Бондовна та Войцеховська, Ірина Михайлівна та Головачова, Анастасія Сергіївна (2017) Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування: проблеми теорії та практики Колективна (три і більше авторів). Видавництво Ліра-К, Київ.

Петрощук, Наталія Романівн (2018) Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика Колективна (три і більше авторів). Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика : моногр. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2012) Концептуалізації політики в посткомуністичній Україні Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2010) Підготовка майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими оркестрами та інструментальними ансамблями Одноосібна. Імекс ЛТД, Кіровоград.

Полковенко, Тарас Вікторович (2017) Кросмедіа: контент, технології, перспективи Колективна (три і більше авторів). Інститут журналістики, КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, Україна.

Полянский, Вячеслав Анварович (2012) Королі джазу Одноосібна. Ксения Сладкевич, м.Київ.

Порядченко, Леся Анатоліївна (2018) Підготовка майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти до формування мовленнєвих умінь дітей 5-6 річного віку побудови висловлювань у формі опису Колективна (три і більше авторів). Фізична особа-підприємець Цьома С.П., Суми.

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2011) Механізми державного управління людським розвитком в Україні Одноосібна. Норд-Прес, Донецьк.

Присяжнюк, С.І. та Оленєв, Д.Г. та Тупиця, Юрій Іванович (2017) Організація, планування та проведення навчально-тренувальних занять із студентською молоддю Колективна (три і більше авторів). Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ.

Прошкін, Володимир Вадимович (2017) Педагогічні технології в сучасних наукових дослідженнях: досвід та інновації Колективна (три і більше авторів). Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», Старобільськ.

Прошкін, Володимир Вадимович та Хоружа, Людмила Леонідівна та Братко, Марія Василівна та Мельниченко, Ольга Володимирівна та Котенко, Ольга Володимирівна (2018) Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка) Колективна (три і більше авторів). Київський ун-т імені Бориса Грінченка, Київ.

Р

Рамський, Андрій Юрійович (2014) Інвестиційний потенціал домогосподарств Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Розінкевич, Наталія Василівна (2018) Національна та громадянська ідентичність у травелозі «Блукаючий народ» О. Гавроша. Колективна (три і більше авторів). Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри "Коронації слова": монографія. Букрек, Чернівці.

Романенко, Людмила Віталіївна (2012) Педагогічні проекти набуття самоосвітніх компетенцій молодшими школярами як змістова складова курсу „Педагогічні технології у початковій школі” Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Романенко, Людмила Віталіївна та Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Технологічні особливості процесу формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів початкової школи Колективна (три і більше авторів). ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Харків.

Романенко, Людмила Віталіївна та Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Теоретико-методологічні підходи до формування еколого-валеологічної відповідальності майбутніх учителів початкової школи Колективна (три і більше авторів). Posvit, Дрогобич.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2012) Монографія Ю.В.Романенкової "Школа Фонтенбло та маньєризм у французькому мистецтві 16 ст." Одноосібна. НАКККіМ, Київ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ ПЕРИОДОВ STILWANDLUNG В МИРОВОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ НЕ ВИЗНАЧЕНО. ИПСИ.

С

Савенкова, Ірина Іванівна (2014) Хронопсихологічне прогнозування перебігу захворювань у психосоматичних хворих Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна та Москальова, Алла Степанівна (2014) Психологічні особливості розвитку громадянської активності старшокласників Колективна (двоосібна). ТОВ «НВП «Інтерсервіс», Київ.

Саган, Галина Василівна (2018) Новітня історія південних слов'ян в українській історіографії: сучасні тенденції та особливості Колективна (три і більше авторів). Українська історична наука в сучасному історичному та інформаційному просторі: монографія. ТОВ "ТВОРИ", Вінниця.

Салата, Оксана Олексіївна (2018) 2.3. Збереження українським народом національної ідентичності в умовах інформаційно протистояння Німеччини та СРСР у роки Другої світової війни Колективна (три і більше авторів). Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс: монографія. Інтер-М, Запоріжжя.

Салата, Оксана Олексіївна (2018) Виховання патріотизму в умовах нових суспільно-політичних реалій Колективна (три і більше авторів). Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика: монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Салата, Оксана Олексіївна (2018) Інформаційно-пропагандистське протистояння нацистської Німеччини та СРСР в зарубіжній історіографії Колективна (три і більше авторів). Українська історична наука у сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія.ТОВ "ТВОРИ", Вінниця.

Салата, Оксана Олексіївна (2014) Перша та друга світові війни в історії людства Колективна (три і більше авторів). «НВЦ «Пріоритети», Київ.

Салата, Оксана Олексіївна та Гедьо, Анна Володимирівна та Будзар, Марина Михайлівна (2018) Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація Колективна (три і більше авторів). ТОВ «ТВОРИ», Вінниця.

Салата, Оксана Олексіївна та Левітас, Фелікс Львович та Ладний, Юрій Анатолійович (2017) Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Санакуєв, Микола Георгійович (2016) Час вибору: виклики інформаційної епохи Колективна (три і більше авторів). Видавничий дім "Гельветика", Одеса.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2017) Концепти і контрасти: монографія Колективна (три і більше авторів). Издательский дом «Гельветика», Одеса.

Семеніст, Іван Васильович (2016) Еволюція американсько-японського союзу безпеки (1991-2001 рр.). Монографія Одноосібна. Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ.

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2011) Психологія індивідуальності фахівця освітньої сфери Одноосібна. ПП Щербатих О.В., Кременчук.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2012) Освітологія: витоки наукового напряму Колективна (три і більше авторів). ВП "Едельвейс", Київ.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2014) Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури Одноосібна. Видавництво ВП «Едельвейс», Київ.

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Батечко, Н.Г. (2011) Вища освіта України: реалії сучасного розвитку Колективна (двоосібна). ВД ЕКМО, Київ.

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Огнев’юк, Віктор Олександрович та Кремень, В. Г. та Левовицький, Тадеуш (2013) Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія Колективна (три і більше авторів). ВД ЕКМО, Київ.

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Хоружа, Людмила Леонідівна (2012) Сфера освіти як об'єкт дослідження Колективна (три і більше авторів). Институт научной и педагогической информаци РАО, Москва.

Срібняк, Ігор Володимирович (1997) Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921-1924 рр.) Одноосібна. Видавництво імені Олени Теліги, Київ-Філядельфія.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Енциклопедія полону: українська Tuchola Одноосібна. Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, Київ-Париж.

Срібняк, Ігор Володимирович (2018) Перебування інтернованих вояків-українців у таборі Каліш, 1923 р. (за матеріалами часопису «Український Сурмач») Колективна (три і більше авторів). Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація: монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Вінниця.

Стаднік, Надія Вікторівна (2016) Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи Одноосібна. ЦП «Компринт», Київ.

Старинська, Наталія Володимирівна (2015) Особливості самоактуалізації майбутніх психологів у процесі професійної підготовки Одноосібна. Інтерсервіс, Київ.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2018) Психологія становлення фахівця в умовах різновекторності універсуму Одноосібна. ПП Щербатих О.В., Кременчук.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Вплив батьків на формування соціального здоров’я молодшого школяра Колективна (три і більше авторів). ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017, Харків.

Т

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2018) Школа істориків університету Св. Володимира у середині 30-х - на початку 60-х років ХІХ ст Колективна (три і більше авторів). Українська історична наука у сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія. ТОВ "ТВОРИ", Вінниця.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (1995) Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр. Одноосібна. Логос, Київ.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2009) Подвижницька, громадсько–просвітницька діяльність Б. Д. Грінченка / "Мрії, вистраждані життям..." До 145-ї річниці з дня народження Б.Д. Грінченка. Колективна монографія (у двох частинах). Колективна (три і більше авторів). КМПУ імені Б. Д. Грінченка, Київ.

Тверітінова, Тетяна Іванівна та Червінська, Ольга В"ячеславівна та Ащеулова, Ірина Володимирівна та Гайжюнас, Сільвестрас та Дзик, Роман Анатолійович та Ітокава, Коіті та Лановик, Мар"яна Богданівна та Нікоряк, Наталія Валеріїіна та Пронкевич, Олександр Вікторович та Рихло, Петро Васильович та Бойчук, Альона Романівна та Ісапчук, Юлія Вікторівна та Шестакова, Елеонора Георгіївна та Шовкопляс, Галина Євгенівна (2014) Імператив provincia Колективна (три і більше авторів). Чернівецький національний університет, Чернівці.

Терентьєва, Наталія Олександрівна (2012) Політехнічна освіта у вищих педагогічних навчальних закладах України: теорія і практика Одноосібна. Чабаненко Ю.А., Київ.

Терещенко, Валентина Павлівна та Дегтярьова, Лариса Вікторівна та Самусєва, Олена Станіславівна та Піщиков, Валерій Анатолійович та Сегеда, Тетяна Прокопівна (2005) Патоморфоз хронічного гастриту у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Колективна (три і більше авторів). МВЦ "Медінформ", Київ.

Тимчик, Олена Анатоліївна (2014) Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу Одноосібна. ТОВ "КНТ", Київ, Україна.

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2014) Складові компетенції студентів щодо соціально-психологічних явищ міграції, маргіналізації, асиміляції на українських теренах Колективна (двоосібна). "Віндрук", Вінниця.

Тохтамиш, Олександр Михайлович та Конопля, О. А. (2014) Самоактуалізація особистості студента у зв’язку з проявами захисних механізмів психіки Колективна (три і більше авторів). "Віндрук", Вінниця,.

Тур, Микола Григорович (2006) Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів Одноосібна. ПАРАПАН, м. Київ.

Ф

Фруктова, Яна Станіславівна (2016) Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Х

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2018) Новелістика Євгенії Кононенко: урбаністичний фемінізм як наратив Колективна (три і більше авторів). Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри «Коронації слова»: монографія. Букрек, Чернівці.

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2009) Feci, qoud potui… Доля і творчість Бориса Антоненка-Давидовича Одноосібна. Донецьк: Норд-прес, Донецьк.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2012) Етичні домінанти виховання особистості (за матеріалами "Хрестоматії з етики" В. А. Сухомлинського) Колективна (три і більше авторів). ЛНУ ім. Т. Шевченка, Київ.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2016) Потенціал педагогіки у професійному розвитку і вдосконаленні вчителя Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2018) Інваріантність та варіативність професійної діяльності викладача вищої школи в епоху змін Колективна (три і більше авторів). Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ.

Хоружа, Людмила Леонідівна та Коваль, Людмила Вікторівна (2012) Проблеми підготовки майбутнього вчителя в наукових працях О.Я. Савченко Колективна (три і більше авторів). Богданова А.М., Київ.

Ц

Циганчук, Тетяна Володимирівна (2014) Особливості формування стресостійкості у студентів вищих навчальних закладів Колективна (три і більше авторів). "Віндрук", Вінниця,.

Ч

Чала, Юлія Петрівна (2013) Вікторіанська доба в художньому перекладі Колективна (двоосібна). Кондор-Видавництво, Київ.

Ш

Шепетяк, Олег Михайлович (2014) Німецькомовна католицька думка другої половини ХХ століття Одноосібна. УАР, Київ.

Шепетяк, Олег Михайлович (2018) Церква і патріотизм у доробку мислителів Київської Русі Колективна (три і більше авторів). Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика : монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Школьна, Ольга Володимирівна (2018) Великосвітські мануфактури князів Радзивіллів ХVІІІ–ХІХ століть на теренах Східної Європи Одноосібна. Ліра-К, Київ.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2018) Інтелектуальні детективи Євгенії Кононенко як зразки "жіночого письма" Колективна (три і більше авторів). Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри "Коронації слова": монографія. Видавничий дім "Букрек", Чернівці.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2014) Модель провинциального городка в политической сатире: роман Евгения Лукина „ Алая аура протопарторга" и роман-трагифарс Марины Гримич „Варфоломеева ночь" Колективна (двоосібна). Чернівецький національний університет, Чернівці.

Шпак, Віктор Іванович та Бондар, Юрій Володимирович та Малієнко, Алла Миколаївна та Сорока, Михайло Михайлович (2017) Мова і бізнес: історичний екскурс Колективна (три і більше авторів). Київська організація Національної спілки журналістів України, Київ.

Щ

Щербаков, Ярослав Ігорович (2017) Китайський буддизм та драма цзацзюй доби Юань (1271-1368) Одноосібна. Видавничий дім Дмитра Бураго,, Київ.

Цей список був створений у Mon Feb 18 18:54:29 2019 EET.