Елементи, в яких рік: 2002

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: А | Б | Г | Д | З | К | Л | М | О | Р | С | Ш
Кількість елементів: 45.

А

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2002) Навчання студентів мовних спеціальностей професійно спрямованого діалогічного мовлення з використанням ділової гри (французька мова) PhD thesis, Київський національний лінгвістичний університет.

Б

Беззуб, Юрій Віленович (2002) Спогади як джерело з історії українського національного руху другої половини ХІХ століття Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: науково-практичний збірник: матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна: шляхами віків», присвяченої 175-річчю від дня народження Георгія Андрузького. Ч. 2 (2). с. 6-10.

Бондарева, Олена Євгенівна (2002) Категория драматургичности и романы Ф.М. Достоевского Международный научный журнал "Kollegium". с. 58-64.

Бондарева, Олена Євгенівна та Гуляк, Анатолій Борисович (2002) Числовая символика мифа Колективна (двоосібна). Знання, Київ.

Буренко, Валентина Миколаївна (2002) Педагогічні умови забезпечення мотиваційної готовності студентів факультетів післядипломної педагогічної освіти до навчання Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць (19). с. 104-110.

Г

Голота, Наталія Миколаївна (2002) Вдосконалення методичних умінь студентів з навчання художньої праці дошкільників в процесі педагогічної практики Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти, 1.

Голота, Наталія Миколаївна (2002) Вдосконалення педагогічної майстерності вихователів в процесі навчання дошкільників художньої праці Педагогика добра в контексте этнокультурного социума.

Голота, Наталія Миколаївна (2002) Методика проведення комп'ютерних ігор у підготовці магістрів дошкільного профілю Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки Психологічні науки (1).

Д

Дика, Наталія Михайлівна (2002) Формування культури мовлення учнів у процесі навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Освітянські відомості (3). с. 2-5. ISSN 4986

Дика, Наталія Михайлівна (2002) Поняття культури мовлення учнів Дивослово (2). с. 50-52. ISSN 375

Дика, Наталія Михайлівна (2002) Формування культури мовлення у процесі навчання учнів загальноосвітньої школі (теоретичний і практичний аспекти) Освітянські відомості (2). с. 27-31. ISSN 4986

Драч, Оксана Олександрівна (2002) Автореферат дисертації "Розвиток початкової освіти в Україні (1861-1917 рр.)"на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01. – історія України. PhD thesis, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2002) Психологічні умови розвитку самоповаги у дошкільників PhD thesis, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України.

З

Заєць, Валентина Григорівна (2002) Реализация социокультурной парадигмы в содержании углубленного изучения украинского языка в 8-9 классах Основные вопросы лингвистики, лингводидактики и межкультурной коммуникации/ В. Г. Заец //Сборник по филологии №8 (8). с. 71-74.

К

Кайріс, Олена Дмитрівна (2002) Розвиток емпатії у професійному становленні студентів вищих педагогічних навчальних закладів PhD thesis, Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України.

Ковальчук, Василь Іванович (2002) Виховання культури праці в учнів ПТНЗ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми (Вип.2). с. 426-429. ISSN 966-527-086-9

Ковальчук, Василь Іванович (2002) Від профорієнтації - до культури праці. Педагогіка і психологія професійної освіти (2). с. 76-80.

Ковальчук, Василь Іванович (2002) Формування культури праці засобами естетичного виховання. Педагогіка і психологія професійної освіти (5). с. 220-232.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2002) Literature of postmodernism: beyond different sides Зарубіжна література в навчальних закладах. – К. – 2002. – № 5. – С. 2-12 (5). с. 2-12. ISSN 90230

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Дитячі страхи, неврози, темперамент Освітянські відомості (3). с. 12-20.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Фактори психічного здоров’я і розвиток таланту молодшого школяра Освітянські відомості (2). с. 41-46.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Умови синтезу мислення, почуттів та уяви в навчанні для розвитку критичності людини Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України. Т. 4, Ч. 4. с. 148-153.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Все пізнається в порівнянні Сільська школа України (5). с. 22-24.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Все пізнається в порівнянні (продовження) Сільська школа України (6). с. 11-22.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Сходинки до творчості Психолог (33). с. 5-11.

Кочерга, Олександр Васильович та Васильєв, Олексій Олександрович (2002) Дезадаптивна поведінка дітей Психолог (4). с. 25-27.

Кочерга, Олександр Васильович та Васильєв, Олексій Олександрович (2002) Дезадаптованість Психолог (9). с. 23-27.

Кочерга, Олександр Васильович та Васильєв, Олексій Олександрович (2002) Вплив першого вчителя Психолог (41). с. 10-13.

Куришев, Євген Володимирович (2002) Формування творчої особистості та система музично-естетичного виховання К. Орфа Дослідження, досвід, спогади. Зб. наук. і наук-метод. праць. Випуск 3. с. 14-20. ISSN 966-7357-22-8

Л

Луцюк, Микола Володимирович (2002) Поняття Бога в біблійних текстах Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах (4). с. 40-48.

Лях, Тетяна Леонідівна (2002) Особистість соціального педагога центру роботи з молоддю у структурі соціально-виховної діяльності Соціалізація особистості : зб. наук. пр. Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, XVII (1). с. 89-106.

Лях, Тетяна Леонідівна (2002) Сучасні тенденції розвитку волонтерських організацій в Україні Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 квіт. 2002 р.), 1. с. 122-124.

Лісова, Світлана Іванівна (2002) Прогама з курсу "Методика викладання української мови в початковій школі" [Навчально-методичні матеріали]

Лісова, Світлана Іванівна та Лісова, Г.П. та Канищенко, А.П. (2002) "Будова слова" в початковій школі. НПУ ім. М.П. Драгоманова.

М

Машовець, Марина Анатоліївна (2002) Розвиток суб'єктивної спрямованості діяльності майбутнього вихователя як умова ефективного співробітництва з батьками Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки, Психологічні науки (1).

Музика, Олена Оксентівна (2002) Чинники активності технічно обдарованих підлітків Обдарована дитина, 2002. (№2). с. 44-48.

О

Остапченко, Олена Вадимівна (2002) Збагачення лексичного складу мовлення студентів за допомогою активних прийомів роботи зі словом Культура мовлення у процесі навчання: Теорія і практика. Збірник наукових робіт кафедри мови та методики викладання в початковій школі. – К.: Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, 2002. с. 71-79.

Р

Романенкова, Юлія Вікторівна (2002) Школа Фонтенбло і маньєризм у французькому мистецтві XVI ст. PhD thesis, НАОМА.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2002) Alexey Litvinov Contemporary International ex-libris artists (1).

С

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2002) Особистісно орієнтовані технології: метод проектів Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). с. 73-80. ISSN 1609-8595

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2002) Педагогічні технології: визначення, структура, проблеми впровадження Неперервна професійна освіта: теорія і практика (4). с. 69-79. ISSN 1609-8595

Слюсаревський, Назар Миколайович (2002) Субкультура як обєкт дослідження Соціологія: теорія, методи. маркетинг (3). с. 117-127.

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2002) Ранкова зустріч як прийом адаптації першокласника до навчальної діяльності Початкова школа (11). с. 11-12. ISSN 0131-5358

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2002) Середовище для особистісно орієнтованого навчання Початкова освіта (8). с. 2. ISSN 0131-5358

Ш

Шевчук, Антоніна Семенівна (2002) Вплив українських музично-хореографічних традицій на музично-руховий розвиток старших дошкільників. PhD thesis, ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ.

Цей список був створений у Mon Feb 18 20:45:23 2019 EET.