Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» першого (бакалаврського) освітнього рівня

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» першого (бакалаврського) освітнього рівня [Teaching Resource]

[thumbnail of Ляшенко ІІ курс СС.pdf]
Preview
Text
Ляшенко ІІ курс СС.pdf

Download (485kB) | Preview

Abstract

Робоча програма для ІІ курсу навчальної дисципліни «Фортепіано» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено на основі освітньої програми підготовки бакалавра галузі знань 02 «Культура і мистецтво» напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів». Навчальна дисципліна «Фортепіано» містить такі розділи:  теоретичний (реалізується у ході індивідуальних занять із кожним студентом залежно від його здібностей та попередньої музичної підготовки);  практичний (здійснюється в ході індивідуальних аудиторних занять у процесі вивчення музичних творів та їх художнього виконання);  самостійна робота студентів (реалізується в конкретних завданнях для самостійного опанування у позааудиторних індивідуальних заняттях). Мета навчального курсу – формування інструментально-виконавської компетентності майбутніх солістів-вокалістів та керівників вокальних ансамблів у процесі засвоєння фортепіанних творів. Завдання навчального курсу:  опанування студентом-вокалістом техніки гри на музичному інструменті;  оволодіння інтерпретаційними уміннями у процесі роботи над фортепіанними творами;  розвиток музичних здібностей студентів (музичний слух, музична пам’ять, відчуття метроритму тощо);  розвиток інтелектуальної, естетичної і духовної сфер студента на високохудожніх зразках вітчизняної і зарубіжної музики. Вивчення дисципліни «Фортепіано» сприяє формуванню у студентів таких фахових та загальних компетентностей:  інструментально-виконавська (уміння грати на фортепіано вокальні вправи з супроводом модулюючи у всі тональності (вгору і вниз); здатність грати по нотах і підбирати на слух нескладний акомпанемент до вокалізів та вокальних творів);  музично-теоретична (уміння читати нотний текс з аркуша; володіння навичками сольфеджування одноголосного й баготоголосного музичного матеріалу; розвиненість внутрішнього слуху; здатність застосовувати у процесі навчання та фахової діяльності знання з теорії музики, гармонії, аналізу музичних форм, поліфонії; сформованість музично-теоретичного тезарусу);  самоосвітня (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію у фаховій діяльності; прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху). В програмі передбачені різні варіанти завдань, які безпосередньо мають відношення до рівня довузівської підготовки студентів. Модульні контрольні прослуховування теж зорієнтовані на різний рівень такої підготовки студентів. 

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Програма, опис дисципліни, тематичний план, самостійна робота, навчально-методична карта, критерії оцінювання. література.
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут мистецтв > Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Depositing User: Unnamed user with email o.liashenko@kubg.edu.ua
Date Deposited: 21 Dec 2017 08:41
Last Modified: 21 Dec 2017 08:41
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22327

Actions (login required)

View Item View Item