Items where Author is "Калюжна, Ірина Петрівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 12.

Article

Міляєва, Валерія Робертівна and Калюжна, Ірина Петрівна (2020) Development of professional self-determination of teenagers Society, integration, education. Proceedings of the International Scientific Conference. May 23th–24th. pp. 364-373. ISSN 1691-5895

Калюжна, Ірина Петрівна (2019) Analysis of Psychological Factors Of Professional Self- Definition on the Basis of Theoretical-Graphic Model Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (3).

Міляєва, Валерія Робертівна and Калюжна, Ірина Петрівна (2019) The particularities of psychological and pedagogical support of professional self-determination of high school students Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (2 (16)). pp. 79-84. ISSN 2227-6246

Калюжна, Ірина Петрівна (2018) Particularities of organisation and conducting professional training with high school students Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького Серія: Психологічні науки (2(10)). pp. 70-83.

Калюжна, Ірина Петрівна (2017) The problem of professional self-identification of high-school pupil: theoretical aspect Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (1(17)). pp. 74-77. ISSN 2078-2128

Калюжна, Ірина Петрівна (2017) THEORETICAL ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL FACTORS OF THE PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». ISSN 2308-5126

Калюжна, Ірина Петрівна (2017) Психологічні особливості профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в загальноосвітніх навчальних закладах Pedagogy and Psychology (129). pp. 65-68. ISSN 2308-5258; 2308-1996

Monograph

Юринець, З.В and Бреус, Юлія Володимирівна and Юринець, Р.В. and Гнилянська, Л.Й. and Клочко, А.О. and Гуменникова, Т.Р. and Боденчук, С.В. and Любомудрова, Н.П. and Винничук, Р.О. and Задорожна, О.Б. and Демченко, О.П. and Казьмірчук, Н.С. and Комарівська, Н.О and Сновидович, І.Г. and Капралова, Ірина and Бульвінська, Оксана and Пристай, О.В. and Гуренко, О.І. and Цибуляк, Н.Ю. and Чубінська, Н. and Воєділова, О.М. and Дженджеро, О.Л. and Кузніцина, А.О. and Володченко, Ж.М. and Лихошерст, О.В. and Савич, Жанна Володимирівна and Шаповаленко, Н.Ф. and Чигирин, Т.О. and Калюжна, Ірина Петрівна and Міляєва, Валерія Робертівна and Холявко, Н.І and Соляник, М.Г. and Боденчук, Л.Б. and Ліганенко, І.В. and Мурашко, І.С. (2021) Educational leadership: from theory to practice Колективна (три і більше авторів). Р. А. Козлов, Кривий Ріг.

Conference or Workshop Item

Калюжна, Ірина Петрівна (2017) Аналіз профорієнтаційної роботи зі старшокласниками In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Роль психологічної служби системи вищої освіти України у час суспільних трансформацій", 19-20 травня, Львів.

Калюжна, Ірина Петрівна (2017) Теоретичний аналіз психологічних чинників професійного самовизначення In: III Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна психологія: теорія і практика, 5-6 травня, Чернігів.

Book

Бреус, Юлія Володимирівна and Лебідь, Неля Костянтинівна and Якименко, Анастасія Вікторівна and Калюжна, Ірина Петрівна (2015) Training of self-knowledge: Methodical Manual Альфа Реклама, Київ. ISBN 978-966-288-062-5

Thesis

Калюжна, Ірина Петрівна (2019) Автореферат - Психологічні чинники професійного самовизначення старшокласників Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

This list was generated on Thu Feb 2 02:08:42 2023 EET.